Bidstrupskovene ved Avnstrup

Ruten ved Bidstrup syd for Kirke Hvalsø på Sjælland er ca. 10 km, og starter ved parkeringspladsen i Avnstrup.


Vi starter med at gå sydover, hen over engstykket mellem Flygtningecenter Avnstrup og Hejede Sø. Når vi kommer til engens sydlige afgrænsning går vi ind i skoven, og kort efter går vi til højre mod sydvest. Vi følger skovvejen Kildevej til den slutter ved et T-kryds. Her drejer vi til venstre og fortsætter mod sydvest ad Oversrevsvej som fortsætter sydover, indtil vi kommer til parkeringspladsen ved Mortenstrupvej.

Vi drejer til højre og fortsætter mod vest indtil vi kommer til Skovvej. Hvor vejen deler sig i to fortsætter vi til venstre ad Skovvej. Overfor ejendommen Skovvej 52 findes en vandpost. Vi fortsætter mod nord ca. 150 m ind i skoven, hvor vi drejer skarpt til venstre ad kedelvej. Vejen svinger rundt og passerer Helvedeskedlen, som er et tørt dødishul (jordfaldshul).

For enden af Kedelvej er vi tilbage ved Skovvej, hvor vi drejer til venstre mod nord og følger Skovvej et godt stykke. På et tidspunkt svinger vejen mod øst og vi kommer til et kryds, hvor vi drejer til højre. Vejen svinger mod højre og vi går atter mod syd.

Når vi kommer til et sted hvor vejen deler sig i et Y-kryds, går vi til venstre. Kort tid efter ender vejen af den krydsende Avnsøvej , hvor vi går til venstre mod øst. Når vi kommer til et lidt kompliceret kryds, skal vi fortsætte ligeud ad Avnsøvej. Når vi når til enden i et T-kryds, drejer vi til højre mod syd ad Ny Tjørnehusvej.

Vi fortsætter i lang tid, indtil vejen ender i et T-kryds, hvor vi holder til venstre ad Savværksvej til vejen slutter i et T-kryds, hvor vi drejer til højre mod syd, ad Nordre Senatorievej. Vi når frem til Avnstrupvej, hvor vi drejer til venstre ind mod byen. Vi følger Avnstupvej til vi ankommer til parkeringspladsen, hvor vi startede.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11895898 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Dodekalitten

Dodekalitten er et kunstværk ved Glentehøj (Kragenæs) på Lolland. Ruten som er 8 km lang starter ved marinaen i Kragenæs.

Ruten vil føre os ud i det åbne lollandske landskab, og vi vil opleve Dodelkalitten, Ravsborg Voldsted samt et utal af gravhøje.


Vi følger Kragnæsvej tilbage i vestlig retning, indtil vi på venstre side af vejen, drejer mod syd ind i Klinkeskov. Vi følger skovstien 400 meter, indtil vi kommer ud i det åbne landskab i skovens sydlige ende.

Billede af dodekalitten
Dodekalitten er et imponerende kunstværk. Foto: Leif Lodahl.

Vi følger den smalle vej lige ud, indtil vi kommer til Dodekalitten.

Vi fortsætter ad samme vej mod syd, hvor vi passerer undervejs fire gravhøje på højre hånd, indtil vi kommer til Ravnsborgvej, hvor vi drejer til venstre. Hvor vejen svinger skarpt til højre, drejer vi til venstre og besøger Ravnsborg Voldsted.

Billede af en nedslidt gård.
Idyllisk landliv. Foto: Leif Lodahl.

Vi går tilbage ad samme vej og fortsætter lige ud ad Ravnsborgvej. Hvor vejen drejer skarpt til venstre, drejer vi til højre ad den lille markvej, som krydser marken. Når vi kommer til skovstykket, følger vi skoven højre om, langs skovens østside. Når vi har passeret skovstykket krydser vi igen marken og vender tilbage til Ravnsborgvej, hvor vi drejer til venstre og efter ganske kort tid højre ad Møllelungsvej. Lige før Kragenæsvej drejer vi til højre ad Stålmosen og passerer en række huse. Det sidste stykke af Stålmosen er ikke asfalteret. Vi fortsætter indtil vi kommer til en smal vej på tværs, hvor vi drejer til venstre. Vi fortsætter mod nord ind igennem Klinkeskoven og returnerer til Kragenæs ad samme vej som ruten begyndte.

Udsigt fra Ravnsborg Voldsted
Udsigt fra Ravnsborg Voldsted. Foto: Leif Lodahl.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11848369 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Ledreborg Rundt

Turen Ledreborg Rundt, som er ca. 9 km, tager sit udgangspunkt i den lille parkeringsplads ved fordelingskrydset ved Skottehusvej. Ruten følger gode stier og veje, og ruten vil kunne gennemføres fx med en klapvogn, men vær opmærksom på, at der terrænet varierer og rutens højdeforskel er op imod 30 meter.

Ledreborg slot er en herregård mellem Roskilde og Kirke Hvalsø, som er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land.


Vi går ind i skoven langs golfbanen og fortsætter til vi kommer ud på den anden side af skoven. Vi drejer til højre og følger skoven. Da vi passerer et lille hus, følger vi stien ind i skoven. Ved det første kryds drejer vi til højre, hvor vi efter kort tid passerer en lille sø på højre hånd.

Vi drejer til venstre kort tid efter en lidt stejl stigning og holder derefter til højre og fortsætter til efter vi har passeret Skottehusvej. Stien drejer mod vest, og vi befinder os nu igen i udkanten af skoven. Vi følger et læhegn langs vejen og passerer to ejendomme. Når vi kommer til et T-kryds, drejer vi til højre og følger vejen forbi yderligere to ejendomme.

Vi fortsætter lige ud, og vi passerer snart tæt forbi museumsområdet. Vi går på en sti, som går parallelt med en af vejene, som ligger noget lavere, inde på museumsområdet. Fortsæt ned ad bakken til du kommer til museets parkeringsplads. Passér forbi den store butik, og fortsæt på tværs af vejen over til parkeringspladsen på den anden side. Lige før P-pladsen går en sti ind i skoven. Følg stien ind i skoven indtil vi når et kryds, hvor vi drejer til højre.

Vi kommer ud af skoven og står endnu en gang på Skottehusvej, hvor vi drejer til højre, hen langs med golfbanen. Vi fortsætter ligeud ad vejen, til vi returnerer til parkeringspladsen, hvor vi startede.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11772454 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandretur Stevns Klint Trampesti

Stevns Klint Trampesti er sammenlagt 21 km lang, og går fra Rødvig i syd til Bøgeskov Havn i nord. Det er ikke tilladt at cykle på stien, og hunde skal være i snor. Vi vælger en lidt kortere udgave på 5.6km, hvilket giver 11,2 km, fordi vi også skal tilbage ad samme rute.

Vi parkerer på parkeringspladsen på Højerup Bygade, lige overfor Højerup Kirke og Traktørstedet Højeruplund.


Ruten starter for enden af Højerup Bygade, lige ved Højerup Gamle Kirke. Vi begiver os nordpå, ind igennem den lille park. Vi fortsætter ind i skoven, helt ude ved klinten og vi følger klinten op forbi Klintegården og op til Stevns Fyr.

Udsigt til Højerup Kirke.
Udsigt til Højerup Kirke.

Vi fortsætter nordover, helt ude langs klinten. Nyd udsigten, men pas på ikke at gå for tæt på kanten. Der er langt ned. Husk også at nyde det smukke landskab ind over land. Enge og brusende kornmarker blander sig med roemarker.

Vi fortsætter op til kridtbruddet, hvor vi vender rundt og går samme tur tilbage. Når vi er tilbage i Højrup, skal vi huske at opleve den gamle kirke, som næsten hænger ud over klinten. Der er også mulighed for at komme ad en trappe helt ned på stranden, neden for klinten.

Du kan se hele ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2774223 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Gyrstinge Sø Rundt

Vandreruten rundt om Gyrstinge Sø, som er ca. 10 km, starter fra parkeringspladsen ved Øvej 14C. Denne rute er lidt mere udfordrende end andre ruter, når stierne går gennem fårefolde, tæt krat og når bække skal forceres gennem vadesteder.

Gyrstinge Sø er en 282 hektar stor sø der ligger nordøst for Ringsted på Midtsjælland.

Tæt skov med vandløb skal forceres undervejs.
Tæt skov med vandløb skal forceres undervejs.

Vi går sydover hen over dæmningen, hvor fårene græsser. Efter dæmningens sydende drejer stien mod nordvest langs markerne. Efter kort tid kommer vi ind igennem en fårefold, og krattet bliver tættere og stien smallere. På dette stykke krydser vi Frøsmose Å i et tæt krat.

Vi går op igennem Store Bøgeskov til en lille lysning i skovens nordende, hvor vi kan læske os med vand fra kilden.

Når vi når til det nordlige hjørne drejer stien til højre mod sydøst, og vi oplever kreaturerne græsse i engen mellem stien og søen. Efter lidt tid når vi tilbage til civilisationen, da når her støder på de første huse.

Efter svinget mod nordøst skifter landskabet karakter til våd eng hvor vi krydser Flædemose.

Herefter begiver vi os ind i Allindemagle Skov, men følger søens bred det meste af vejen. Vær opmærksom på at skovbunden visse steder er meget fugtig, blandt andet når vi skal forcere de små bække vi krydser.

Kort før rutens slutning passerer vi et vandindviningsanlæg, som tidligere har været anvendt af Københavns Vandforsyning til indvinding af overfladevand.

Find ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11758867 og her: https://www.openstreetmap.org/relation/11758867#map=14/55.5050/11.6869

Boserup Skov

Ruten starter ved parkeringspladsen Skovly overfor Boserupvej 81. Ruten er kun omkring 5 km, og slynger sig igennem skoven og moseområdet ved Boserup Sø. Ruten er lagt langs brede skovveje, hvor der er gode forhold, og hvor en klapvogn fx sagtens kan forcere terrænnet.

Boserup Skov er en skov beliggende 3-4 km. fra Roskilde. Skoven, der er fredet, ligger ud til Roskilde Fjord. Skoven er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Fantastiske oplevelser i Boserup Skov
Fantastiske oplevelser i Boserup Skov

Se ruten: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11744332&map=15!55.6624!12.0361

Hent ruten som GPX: https://hiking.waymarkedtrails.org/api/details/relation/11744332/gpx

Bognæs Storskov

Det første stykke af den ca. 10 km lange rute foregår i åbent landskab, ud på tangen til Bognæs hvor vi kan høre gøgen kukke, spætterne hamre og vi kan vi observere havørnen over fjorden. Stykket er på ingen måde kedeligt, da der er et rigt dyreliv, bl.a. et mylder af fasaner.

Bognæs er en fredet halvø i bunden af Roskilde Fjord. Halvøen er privatejet og er derfor underlagt reglerne for private skove. Du må gerne færdes i skovene, men kun på stier og veje, og kun fra kl 6:00 til solnedgang.

Bognæs er en beboet halvø, men kørsel i bil er strengt forbudt for andre end beboere og gæster. Vi parkerer derfor på den lille parkeringsplads på “fastlandet”. Bognæs er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land.


Når vi når til forgreningen, vælger vi at gå mod højre, og turen fortsætter i det åbne landskab.

Når vi når til skoven drejer vi til højre ind i skoven, og følger stien ligeud.

Når stien deler sig igen, går vi atter til højre, ud på Askehoved, hvor vi nyder udsigten ud over Roskilde Fjord. Vi går tilbage til hvor stien delte sig og går til højre.

Læg mærke til det rige dyreliv. Hør gøgen kukke, spætterne hamre og hvis vi er heldige kan vi observere havørnen over fjorden.

Vi fortsætter turen rundt i skoven, indtil Vi kommer tilbage til stedet, hvor du kom ind i skoven. Her går vi til højre, og vender tilbage til det åbne landskab, hvor vi går ad samme rute tilbage til udgangspunktet.

Find ruten på kort her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11761687 og download GPX-filen her: https://hiking.waymarkedtrails.org/api/details/relation/11761687/gpx.

Læs også om nordsiden af Bognæs her: /kort/ruter/vandrerute-bognaes-nord/

Tystrup Sø Nord

Ruten ved Tystrup Sø, som er 5,8 km lang starter fra parkeringspladsen ved Kongskilde Friluftsgård. Ruten følger anlagte stier og veje, men enkelte steder er der kilder, som oversvømmer stierne.

Tystrup Sø ligger syd for Sorø, og er en af Sjællands største søer.


Vi går ned ad trappen i den sydlige ende af P-pladsen og drejer til venstre og går et kort stykke langs Skælskørvej. Vi krydser vejen under tunellen og fortsætter lige ud, ned langs bækken. Vi krydser bækken og følger stien forbi Frederikskilde Dysse, hvor vi drejer af mod venstre. Vi Følger stien langs skovkanten og passerer en lille parkeringsplads. Ved Y-krydset for enden af P-pladsen, drejer vi op i skoven. Lige før Tystrup Hus holder vi mod højre.

Når vi kommer ud af skoven, drejer vi til venstre og følger stien på engen mod nord. Vi følger skovkanten rundt, indtil stien drejer 45 grader til højre, hen over engen. Når vi når til den anden side af engen, drejer vi til højre ad Suserupvej. Vi følger vejen, idntil vi møder en sti på højre hånd, lige før nr. 8. Vi bevæger os igen ind i skoven, men følger skovkanten. Når vi når frem til Susreupgård (Suserupvej 14) drejer vi til højre, og vi bevæger os dybere ind i skoven.

bunden er dækket at violer i de tidlige forår
bunden er dækket at violer i de tidlige forår

Vi følger stien et godt stykke tid, indtil vi når frem til teltpladsen. Vi krydser over teltpladsen og fortsætter ned langs søen. Vi følger igen stien et godt stykke tid, og når frem til den lille strand, hvor der bålsteder. I sydenden af stranden følger vi stien mod højre og kommer tilbage til dyssen. Vi fortsætter ad stien, krydser bækken og returnerer til starten.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11771966 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.