Abildå-ruten

Syd om Præstbjerg Bakke kommer du gennem områder, hvor der tidligere har været gravet tørv og mergel. Ved Abildå er de gamle brunkulslejer. Brunkul er rester af sump- og vandplanter, som voksede her for ca. 15. millioner år siden. Efter mange millioner år er det omdannet til brunkul. I Danmark er der gravet brunkul fra 1914 – 1970, hovedsageligt i Midtjylland. Kullene har været brugt som brændstof i private boliger, mejerier mv. I Abildå stoppede gravningen efter brunkul midt i 50’erne. I dag er området et aktivt sted, hvor besøgende kan opleve historiens levendegørelse med demonstration af kulgravning og historiske fortællinger om området.

Ruten, som er planlagt af Herning Kommune og Marchforeningen Hosekræmmerne, er ca. 19 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12901157 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Ørnhøj-ruten

Fra et højdepunkt uden for Ørnhøj er der udsigt til indlandsklitter mod nord. Indlandsklitterne er opstået på grund af sandflugt inde i landet. Sandflugt der skyldes menneskets opdyrkning af jorden. En del indlandsklitter blev til i sten i bronzealderen imellem 1500-1700 tallet.

Sidstnævnte var en kold periode, hvor sandstorme lagde hele sogne øde. Indlandsklitten her er fra 1624, hvor landsbyen Lystlund også blev begravet i sand. Mod syd ses brunkulstipper. Fuglkjær Å passeres første gang ved Brohus og senere ved den gamle vejbro nær den nedlagte jernbanestrækning mellem Ørnhøj og Vind.

Ruten, som er planlagt af Herning Kommune og Marchforeningen Hosekræmmerne, er ca. 16 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12897610 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Troldtoft-ruten

Midt på ruten, fjernt fra alt og alle, ligger gården Troldtoft. Selve gården Troldtoft nævnes første gang i 1400-tallet, og det er den, der har givet navn til området her – Troldtoft Krat. Gården var i 1686 en af områdets største og ejes stadig idag af Troldtoft-slægten. Syd for Fuglsang Bro er heden præget af store enebuske. Her kan man finde gamle vejspor i heden, op til ti-femten spor ved siden af hinanden. På turen ses flere flotte udsigter udover ådale, heder og regionens oprindelige egekrat med forkrøblede træer. En del af området er fredet.

Ruten, som er planlagt af Herning Kommune og Marchforeningen Hosekræmmerne, er ca. 27 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12884946 og du kan også hente ruten som GPX.

Vandrerute: Sørvad Vest

De store hedestrækninger, betegnes som nogle af Danmarks mest værdifulde indlandsheder med oprindeligt egekrat. Hederne blev udlagt til urfuglereservat i 1943. I dag er området dog mest kendt for en stor kronvildtbestand, hvor Skov- og Naturstyrelsen har indrettet et observationssted på Råstedvej ved Sandfær Plantage. Her kan ses nyfødte kalve om foråret eller brunstkæmpende hjorte i september. Vind Kirke er nævnt allerede i 1325, men er formentlig fra 1100-tallet. Kirken er uden tårn, men dets største klenodie er den enkle kirkeklokke fra omkring 1200. Den er blandt de ældste i Danmark. På kirkegården findes en særpræget åben begravelse.

Ruten, som er planlagt af Herning Kommune og Marchforeningen Hosekræmmerne, er ca. 30 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12874429 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Sørvad Syd-ruten

Naturlegepladsen, Naturcirklen, ligger smukt i en rolig lysning i Sørvad Plantage. Her er legeplads, shelter og grilhytte. Herefter går turen mod Tihøje. Navnet menes at stamme fra krigsguden Tir eller Tyr. Højene består af 11 høje, hvor tre ligger ude i den smukke hede, resten ligger i Røddinglund Plantage. Den nordligste høj er 111 meter over havet og gør Tihøje til Vestjyllands højeste punkt. Her af er der en fantastisk udsigt. Højen blev fredet i 1874, pga. et gammelt målepunkt fra Geodætisk Institut. Et punkt, der har været brugt til at måle afstande fra, så man kunne tegne kort. Hederne ved Tihøje blev udlagt til urfuglereservat i 1943, da bestanden af urfugle gik voldsomt tilbage. Den sidste urfugl uddøde i Danmark i 1997.

Ruten, som er arrangeret af Herning Kommune og Marchforeningen Hosekræmmerne, er 17 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12870816 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Skovsø-ruten

Rødding Plantage er en meget varieret skov med gamle bøge og birketræer og et yndet svampested. Plantagen er en af de mange skove i Herning Kommune, der er certificeret. Det vil sige, at der ikke sprøjtes med gift i skoven, og at arbejdende maskiner tager hensyn til skovens naturværdier. Kort før plantagen passeres et af områdets mange tidligere brunkulslejer. På turen kommer man forbi Trehøje Golfklub, der er tegnet af arkitekt Poul Erik Hingebjerg og etableret omkring de gamle brunkulslejer i det kuperede . Banen omtales i Politikens store golfbog som en af de 10 bedste i Danmark. På turen kan det anbefales at nyde sin medbragte kaffe i grillhytten ved skovsøen.

Ruten, der er planlagt af Herning Kommune og Marchforeningen Hosekræmmerne, er 22 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12870535 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandreruter: Vrads Sande

Dette spændende, fredede område på næsten 500 hektar ligger i grænselandet mellem det stærkt kuperede søhøjland og det flade, tidligere flyvesandsområde. Her er store områder med bevoksede indlandsklitter, en fugtig ådal og skovklædte bakker.

Disse to forholdsvis korte ruter kan kombineres til en samlet rute på 9 km.

Vrads Sande er navnet på hedeområderne mellen Vrads og Hjøllund, præget af indlandsklitter dannet af sandflugten, der prægede store dele af Jylland fra 1500- til 1800-tallet.

Et areal på 146 ha blev fredet i 1968; øst for, og sammenhængende med Vrads Sande, blev et areal på 300 ha omkring Snabegård fredet i 1976; det grænser op til Salten Å og Lystrup Å, og Naturstien Horsens-Silkeborg passerer igennem.


Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=15!56.0433!9.4703 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.

Vandreruten: Skibild-ruten

Nøvling Kirke er bygget i 1917 – 1919. Til kirken er anvendt byggematerialer og inventar fra den gamle Nøvling Kirke, middelalderkirken der lå mellem Nøvling og Sinding. Efter kirken går turen igennem skovområdet ved en af egnens smukkeste gårde, Holdflod. Stuehuset er fra 1832 og sammen med den ene fløj, er den bygget af håndlavede brændte sten. Laden, med portgennemkørsel, er fra 1890’erne. Kort før Vildbjerg ses, i vejens venstre side, Merrildstenen. Et minde om kaffeslægten Merrild der levede her og hvis slægt kan føres tilbage til det 17. århundrede.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12864998 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Timring-ruten

I området mellem Herning og Holstebro, ved Trehøje og Vildbjerg, ligger otte fantastiske vandreruter, der byder velkommen til en dejlig travetur i det vestjyske landskab. Rundvandrevejene ved Trehøje er blevet til i samarbejde mellem daværende Trehøje Kommune, Trehøje Turistudvalg og Marchforeningen Hosekræmmerne og er åben for alle gående året rundt.

Ruten er ca. 29 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12859614 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Lyngballegård Skov rundtur

Vandreruten ved Lyngballegård Skov, som er ca 9,6 km, går langs Lading Sø, som ligger i Østjylland ved landsbyen Lading og er en del af det nordlige Aarhus Å system. Syd for søen ligger Skivholme Præstegårdsskov og vest for ligger Lyngballegård Skov samt herregården Lyngballegård.

Ruten, som er ca 9,6 km, er ikke afmærket.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12848274 og du kan også hente filen som GPX-fil.