Vandrerute: Skovsø-ruten

Rødding Plantage er en meget varieret skov med gamle bøge og birketræer og et yndet svampested. Plantagen er en af de mange skove i Herning Kommune, der er certificeret. Det vil sige, at der ikke sprøjtes med gift i skoven, og at arbejdende maskiner tager hensyn til skovens naturværdier. Kort før plantagen passeres et af områdets mange tidligere brunkulslejer. På turen kommer man forbi Trehøje Golfklub, der er tegnet af arkitekt Poul Erik Hingebjerg og etableret omkring de gamle brunkulslejer i det kuperede . Banen omtales i Politikens store golfbog som en af de 10 bedste i Danmark. På turen kan det anbefales at nyde sin medbragte kaffe i grillhytten ved skovsøen.

Ruten, der er planlagt af Herning Kommune og Marchforeningen Hosekræmmerne, er 22 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12870535 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandreruter: Vrads Sande

Dette spændende, fredede område på næsten 500 hektar ligger i grænselandet mellem det stærkt kuperede søhøjland og det flade, tidligere flyvesandsområde. Her er store områder med bevoksede indlandsklitter, en fugtig ådal og skovklædte bakker.

Disse to forholdsvis korte ruter kan kombineres til en samlet rute på 9 km.

Vrads Sande er navnet på hedeområderne mellen Vrads og Hjøllund, præget af indlandsklitter dannet af sandflugten, der prægede store dele af Jylland fra 1500- til 1800-tallet.

Et areal på 146 ha blev fredet i 1968; øst for, og sammenhængende med Vrads Sande, blev et areal på 300 ha omkring Snabegård fredet i 1976; det grænser op til Salten Å og Lystrup Å, og Naturstien Horsens-Silkeborg passerer igennem.


Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=15!56.0433!9.4703 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.

Vandreruten: Skibild-ruten

Nøvling Kirke er bygget i 1917 – 1919. Til kirken er anvendt byggematerialer og inventar fra den gamle Nøvling Kirke, middelalderkirken der lå mellem Nøvling og Sinding. Efter kirken går turen igennem skovområdet ved en af egnens smukkeste gårde, Holdflod. Stuehuset er fra 1832 og sammen med den ene fløj, er den bygget af håndlavede brændte sten. Laden, med portgennemkørsel, er fra 1890’erne. Kort før Vildbjerg ses, i vejens venstre side, Merrildstenen. Et minde om kaffeslægten Merrild der levede her og hvis slægt kan føres tilbage til det 17. århundrede.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12864998 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Timring-ruten

I området mellem Herning og Holstebro, ved Trehøje og Vildbjerg, ligger otte fantastiske vandreruter, der byder velkommen til en dejlig travetur i det vestjyske landskab. Rundvandrevejene ved Trehøje er blevet til i samarbejde mellem daværende Trehøje Kommune, Trehøje Turistudvalg og Marchforeningen Hosekræmmerne og er åben for alle gående året rundt.

Ruten er ca. 29 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12859614 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Lyngballegård Skov rundtur

Vandreruten ved Lyngballegård Skov, som er ca 9,6 km, går langs Lading Sø, som ligger i Østjylland ved landsbyen Lading og er en del af det nordlige Aarhus Å system. Syd for søen ligger Skivholme Præstegårdsskov og vest for ligger Lyngballegård Skov samt herregården Lyngballegård.

Ruten, som er ca 9,6 km, er ikke afmærket.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12848274 og du kan også hente filen som GPX-fil.

Vandrerute: Ristrup skov (Niels Ebbesens Eg)

Vandreruten Ristrup Skov ved Niels Ebbesens Eg, som er ca. 5 km lang, tager udgangspunkt fra parkeringspladsen ved Riisvej.

Ruten er planlag af Favrskov Kommune. Du kan læse mere om området på Hinnerup Egnsarkivs hjemmeside: http://www.hinneruparkiv.dk/wp-content/uploads/2015/03/Folder_-_Niels_Ebbesens_eg.pdf.

Ruten er ca. 5 km lang.


Et af Hinnerups ældste mindesmærker – Niels Ebbesens Eg, væltede i en storm i 1992. Efter 6 uger med tørke, der blev århundredets værste, brækkede egen over ved roden og styrtede til jorden. Blot et par uger før pinsedag, hvor flere hundrede mennesker kom forbi, stod Niels Ebbesens eg, som menes at være 500-600 år gammel, med sit ny udsprungne løv så flot som nogensinde. Egen så sund ud, men ved roden viste det sig, at stammen var
gennemtrængt af svamp.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12844887 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandreruter: Kastbjerg Ådal

Ruterne Kvottrupruten, Mølleruten og Ulvholmruten kan med fordel kombineres til en samlet tur.

Kastbjerg Ådal er et fantastisk naturområde. På grund af de store forekomster af den sjældne naturtype “rigkær” er ådalen et såkaldt Natura 2000-område, nærmere betegnet Habitatområde H223. Tag en tur rundt i ådalen og nap Dyrby Krat med. På de fleste af de afmærkede ruter er der i maj og juni mulighed for at opleve de danske orkideer, gøgeurterne, på tæt hold.

Du kan læse mere om området på Randers Kommunes hjemmeside: https://www.randers.dk/oplev/besoeg-naturen/naturture/ad-stier-og-veje-i-kastbjerg-aadal/


Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-filer:

Bredkilderuten (4,7 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12825066
Kastbjergruten (4,2 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12014392
Kvottrupruten (1,75 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12825035
Mølleruten (1,6 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12824994
Ulvholmruten (3,2 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12825009

Vandrerute: Kaninoen

Endelave er en 13,2 km² stor moræneø med store marine områder i det sydlige Kattegat ud for Horsens Fjord. På øen lever rigtig mange kaniner, hvilket har lagt navn til ruten.

På Endelave kan du følge den afmærkede vandrerute Kaninoen på 21 km, som tager dig forbi flere af kaninernes foretrukne levesteder langs kysten.

Ruten Kaninoen er anlagt af Horsens Kommune i 2018 og er ca. 20 km lang.


Langt størstedelen af turen rundt om Endelave går langs kysten. Undervejs på ruten har man udsyn til blandt andet Jylland, Fyn, Æbleø, Samsø, Tunø og i klart vejr også Sjælland – ligesom mødet med et flor af fugleliv, rådyr, fasaner, vilde kaniner og kystnære sæler kan blive en del af vandreruten.

Kaninoen starter og slutter ved øens havn og er således godt forbundet med færgen. Fra havnen går turen mod vest til Kloben og Klinten gennem sand og sten. Herefter går turen videre mod øst rundt om Lynger Hage ad trampestier og videre mod nord ad grusstier til øens nordlige spids, Øverste Ende, hvor der er en flot sandstrand. Herfra går turen tilbage til havnen via grusvej indtil du når Endelave Strandvej. Langs Strandvejen kan du se fuglereservatet Flasken.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12787516 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Egå Engsø rundtur

Ruten, som er ca. 5 km lang, fører os rundt om Egå Engsø mellem Risskov og Lystrup.

Egå Engsø blev etableret i oktober 2006 ved at stoppe den kunstige dræning af en række enge i Egådalen, beliggende mellem Vejlby, Elev, Lystrup, Risskov, Mollerup og Egå.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12759550 og du kan også hente ruten som GPX-fil.m

Bovbjerg Fyr

Ruten Bovbjerg Fyr – fire kirker fører os forbi kirkerne i Dybe, Ferring, Trans og Fjaltring. Ruten er 16 km lang. Ruten Bovbjerg Fyr – Trans rundtur fører os fra fyret mod syd på skrænten til Trans Kirke. Tilbageturen foregår på stranden. Denne rute er 4 km lang.

Bovbjerg Fyr er bygget i perioden 1876 – 1877 og blev tændt første gang 30. december 1877. Fyrets flammehøjde er 62 m, mens selve tårnet kun er 26 meter højt, da det står på en høj skrænt.

Disse to ruter tager udgangspunkt ved Bovbjerg Fyr.


Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=13!56.4976!8.143 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.