Gendarmstien fra Padborg til Høruphav

Gendarmstien er en vandrerute på fem etaper, Bjergetapen, Tegletapen, Krageetapen, Strandetapen og Mølleetapen, og går fra Padborg til Høruphav på Als. Stien er en afmærket strækning på 84 kilometer, som går gennem Kruså, Kollund, Sønderhav, Stranderød, Sandager, Egernsund, Rendbjerg, Brunsnæs, Kragesand, Stensigmose, Sønderborg, Høruphav til Skovby.

Gendarmstien er afmærket
Gendarmstien er afmærket

Der findes rigtig mange gode kilder, og jeg vil derfor ikke kloge mig på detaljerne her, men henvise til hjemmesiden her: https://gendarmsti.dk/

De enkelte etaper er beskrevet detaljeret her:
Bjergetapen ( https://www.gendarmsti.dk/da/oplev-ruten/etape-1 )
Tegletapen ( https://www.gendarmsti.dk/da/oplev-ruten/etape-2 )
Krageetapen ( https://www.gendarmsti.dk/da/oplev-ruten/etape-3 )
Strandetapen ( https://www.gendarmsti.dk/da/oplev-ruten/etape-4 )
Mølleetapen ( https://www.gendarmsti.dk/da/oplev-ruten/etape-5 )

På Wikipedia kan du også læse om vandreruten: https://da.wikipedia.org/wiki/Gendarmstien

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=443124 . Hvis du ønsker de enkelte etaper som særskilte GPX-filer, skal du åbne Sektioner i højre side for at hente filerne en af gangen.

Sanatorieskoven mellem Faaborg og Svendborg

Vandreruten Sanatorieskoven er en 5,4 km rundtur ved Nakkebølle Sanatorium mellem Faaborg og Svendborg på Fyn.

Ruten fører os rundt, og vi passerer blandt andet voldstedet Herregaardsholmen, som er et vikingeanlæg og, Nakkebølle Gods. Bagved Svelmø ses Korshavn og derefter Drejø. Herefter ses Skarø og så ser vi fjorden ind mod Fjællebroen Havn. Bag det hele ses Ærø

Du kan læse mere om ruten på Bøgebjerg Lokalråds hjemmeside: https://www.boegebjerg-lokalraad.dk/rute-2/

Du kan se ruten her, og du kan også hente filen som GPX-fil her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12813441

Kyststien på Ærø

Ruten er ca. 30 km lang og tager dig langs den sydlige del af Ærø, videre op nordpå og slutter ved naturområdet Vitsø ved Søby – og selvfølgelig langs kysten på størstedelen af ruten.


Kyststien er lavet til dig, der vandrer, og er markeret med afmærkningspæle hele vejen.

Undervejs kommer du forbi idylliske landsbyer, smukke udsigtspunkter, historiske spots og fascinerende naturområder.

Du kan læse mere om ruten her: https://www.visitaeroe.dk/aeroe/oplevelser/kyststien-paa-aeroe

Du kan se ruten her og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=14644083

Kongeåstien

Afmærkning ved Kongeåstien
Afmærkning ved Kongeåstien

Kongeåstien er en primitiv trampesti fra Kongeåens udløb vest for Gredstedbro til Kolding Kommune, der er tydeligt afmærket med pæle, så du nemt kan finde vej. Hovedrutens længde er i alt 56 km lang.

Den officielle længde er 76 km, men det skyldes at ruten har en række alternative veje, så rutens sammenlagt bliver noget længere.

Stien går langs åen, i enge og på markveje og enkelte steder på asfaltvej. Stien går de fleste steder på privat jord, og vi har lovet lodsejerne, at der ikke medbringes hunde på markerne på grund af græssende dyr og vildt.

Du kan læse mere om ruten og de enkelte etaper på hjemmesiden her: http://www.kongeaastien.dk/.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2021716&map=11!55.4388!9.0306 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vorbasse – Tre Hjertestier

De tre Hjertestier i Vorbasse er delt op i tre ruter, som har samme startsted. På ruterne er der rig mulighed for at opleve naturen omkring Vorbasse og nyde årstidernes skiften. Afhængigt af ruten, kommer du forbi marker, søer og smukt skovområde. Ruternes længde er henholdsvis blå 4,5 km, gul 3,7 km og rød 4,2 km.

Du kan læse mere om Hjertestierne i Vorbasse i denne brochure: https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/vorbasse-print.pdf.

Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=15!55.6313!9.0845 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.

Hindemade og Pamhule – rød rute

Stien, som er 4.8 km lang, kobler sig på den korte Hjertesti i det sydøstlige hjørne af Hindemade ved Pamhule Skov sydøst for Haderslev. Her fra går stien langs Hindemade og ender ved parkeringspladsen på Hindemadevej.

Undervejs vil man kunne opleve et rigt fugleliv grundet Hindemades store vandflade og uforstyrrede småøer.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2069073 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Brejning ved Munkebjerg

Ruten omkring Brejning ved Munkebjerg er en kombination af 3 officielle og afmærkede ruter fra Vejle Kommune. Den samlede længde er ca 7,6 km:

5: Varieret tur på ca. 5 km langs med kysten, over marker, enge og i skov med flotte udsigter over fjorden. Ruten går forbi naturlegepladsen ved Brejning Havn.

6: Rundtur på ca. 1 km – i skov, over mark og forbi Trindvold, et voldsted fra middelalderen.

7: Sansestien – er for børn og barnlige sjæle. Turen er på ca. 3 km og har sansestationer
undervejs, hvor du kan prøve forskellige sanselege med syns-, føle-, høre-, smags-, balance-, lugte- og bevægelsessansen.

Du kan læse mere om området ved Munkebjerg i folderen fra Vejle Kommune: https://www.vejle.dk/media/2795/munkebjerg_brejning_2016_folder_web.pdf.

Der er mange stier og afmærkede ture rundt i Munkebjerg Skov. Turene byder på både fladt og stærkt kuperet terræn. I skoven findes Blokhuset, oprindeligt opført til skovarbejderne,
men nu også et ‘Ty i ly-sted’ med overdækkede borde og bænke til skovgæster. Også langs kysten kan du flere steder gå dejlige ture på afmærkede ruter, stier og veje. Ved Ibæk Strand og Andkær Vig er der overnatningsmulighed på telt-og shelterpladser.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=3237467 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Sporet fra Snaptun til Juelsminde

Sporet mellem Snaptun og Juelsminde er en 22 km lang vandretur. Der er opsat informationstavler langs sporet, og du kan aflægge besøg på Tønballe Naturcenter, hvor der bl.a. er en udstilling om kultur, natur, geologi m.v. Ruten er beskrevet her: https://spor.dk/snaptun-juelsminde.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1613043 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Marielundskoven i Kolding

I Marielundskoven finder du en afmærket hovedrute med muligheder for afstikkere via mindre stier til skovens mere uberørte områder. Hovedruten kan opdeles i tre etaper ved at skyde genvej ved kilden, eller hvor Emerholtsvej møder Troldhedebanestien.

Du kan læse mere om ruten og området i denne folder fra Kolding Kommune: https://www.oplevkolding.dk/images/kategorier/natur/skov/Foldere/marielund_folder_final.pdf

Marielund er anlagt i første halvdel af 1850’erne som en romantiske have og endnu i dag findes spor herefter. Midt i skoven ligger den idylliske Marielundsø, hvor bøgetræerne spejler sig i søens overflade. På bakken nord for Marielundsøen står Drachmanns bænk, hvor digteren Holger Drachmann har tilbragt mange timer. Lidt nord for søen findes en gammel hellig kilde, hvis vand blev tillagt helende egenskaber.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=290001 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Fire vandreruter: Filskov Kløverruter

Kløverstierne er blevet til i et samarbejde mellem Billund Kommune og borgerne i Filskov. Lodsejere har velvilligt stillet jord til rådighed for stier og oplevelsespunkter. Forskellige arbejdsgrupper har deltaget i planlægning af ruterne, i udarbejdelse af tekster til infopæle og bygning af MTB-spor. Historieinteresserede borgere og Filskov Lokalhistorisk Arkiv har bidraget med spændende historier om ruterne. Elever fra Filskov Friskole har arbejdet med skolesporet. Landskabselementerne er tegnet af Gustin Landskab. Du kan læse brochuren om Kløverstierne her: https://www.friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/kloeversti-filskov-web.pdf.

De 4 ruter starter alle ved butikken midt i Filskov. Her kan man også finde cykelpumpe og lappegrej.

Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-filer:

Blå Kløversti (4,4 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12915224
Grøn Kløversti (2,7 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12915176
Rød Kløversti (7,9 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12915349
Sort Kløversti (9,9 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12915349