Vandrerute: Elbodalruten

Ruten rundt om Elbodalen nord for Taulov, som er er 10 km lang, er planlagt af Fredericia Kommune.

Elbodalen er et engområde nord for Taulov. Oprindeligt lå her Taulov Sø, som nu er afvandet.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12751609 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Kvie Sø rundtur

Ruten rundt om Kvie Sø cirka 2 km nord for Ansager i Vestjylland er lidt over 3 km lang og er ikke afmærket.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12748001 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandreruter: Svanninge Bakker

Svanninge Bakker eller Svanninge Bjerge er et bakket område på omkring 280 ha, med åbne arealer, skov, udsigter, vandhuller m.m., beliggende mellem Faaborg og Arreskov Sø i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du kan læse mere om området i denne folder fra Bikubenfonden: https://www.bikubenfonden.dk/svanninge-bjerge.

Der er et hav af ruter, og herunder viser jeg de ruter der er planlagt af Bikubenfonden.


Du kan se alle ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=14!55.1325!10.2888 og du kan også hente alle ruterne som GPX-filer.

Vandrerute: Lerbæk Skov rundtur

Ruten her er 6 km lang, og følger skovkanten langs ådalen, samt fører os ind i skoven. Turen tager fx. udgangspunkt ved Lerbæk Skovgods, hvor Lerbæk Møllevej møder Jellingvej.

Lerbæk skov er en skov lidt vest for Grejs, og skoven omkranser Grejs Ådal. Skoven har fået sit navn fra herregården Lerbæk.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12724634 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Lindfald ruten

Lindfald ruten tager sit udgangspunkt ved Rosenvold Havn og passerer Rosenvold Slot.

Ruten her er beskrevet her: https://udinaturen.dk/shelter/9920.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12724514 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandreruter: Staksrode Skov

De tre ruter ved Staksrode Skov på nordsiden af Vejle Fjord er planlagt af Naturstyrelsen, og du kan læse brochuren her: https://naturstyrelsen.dk/media/176125/15_staksrode-skov_081215.pdf

Staksrode Skov er en 218 hektar stor skov på nordsiden af Vejle Fjord, mellem Barrit Skov og Stouby Skov, i Hedensted Kommune. Skoven har en af de mest dramatiske kyststrækninger i Østjylland. Det skyldes den særligt finkornede Lillebæltsler, en plastisk ler, som ved store regnskyl og tøbrud suger vandet til sig og pludselig glider ned mod stranden med kæmpetræer på ryggen. Det har skabt terrasseformede plateauer, hvor der vokser sjældne og smukke orkidéer i skovbunden. Gemt blandt skovens løv- og nåletræer er ruinen af en lille middelalderborg. Oplev også mange fossiler på stranden og marsvin langs kysten.


Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-filer:

Gul rute (2,3 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=5334083
Blå rute(4,9 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=5334082
Rød rute (2,3 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=5334084

Vandrerute: Langeland Rundt

Langeland Rundt består af 10 etaper og er sammenlagt 139 km lang. Turen begynder i Spodsbjerg, du går med uret rundt om øen og passerer alle de fire havnebyer, Spodsbjerg, Bagenkop, Rudkøbing og Lohals. Materialet til fodturen Langeland Rundt er udarbejdet af to langelændere, Jesper Ansbæk og Jette Purup, og projektet er støttet af VisitLangeland (Langelands Turistforening).


Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-filer:

https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12715438 (Bukkemose Strand – Bagenkop)
https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12715677 (Rudkøbing – Korsebølle)
https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12715525 (Ristinge – Lindelse)
https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12715508 (Bagenkop – Ristinge)
https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12716017 (Korsebølle – Lohals)
https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12715370 (Spodsbejrg – Bukkemose Strand)
https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12716180 (Snøde Strand – Botofte)
https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12716162 (Lohals – Snøde Strand)
https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12715592 (Lindelse – Rudkøbing)
https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12716220 (Botofte – Spodsbjerg)

Den samlede rute (Langeland Rundt) kan du se/hente her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12716268

Tranekær Slotspark Rundtur

Ruten i Tranekær Slotspark, som ikke er afmærket, går rundt i slotsparken, hvor der bl.a. findes en del store kunstværker. Ruten er ca. 3 km lang.

Tranekær Slot ligger i den nordlige del af Tranekær på Langeland.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12671757 og du kan også hente filen som GPX-fil.

Ristinge Halvø rundtur

Rundturen ved halvøen Ristinge, som er 10 km lang, er planlagt af Naturstyrelsen m.fl.

Ristinge Halvø er en halvø på Langelands vestkyst.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12671638 og du kan også hente filen som GPX-fil.

Vandreruter: Nordlangeland

Naturstyrelsen har anlagt disse tre markerede ruter på Langeland, alle i den nordlige ende. Du kan læse Naturstyrelsens folder her: https://naturstyrelsen.dk/media/191276/104_nordlangeland_050416.pdf.


Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-filer:

Vøjremosen rundtur (1,7 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12667882
Mørkholm Skov Rundtur (3,4 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12667890
Vestre Stigtehave Rundtur (3,5 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12667907