Fire vandreruter: Filskov Kløverruter

Kløverstierne er blevet til i et samarbejde mellem Billund Kommune og borgerne i Filskov. Lodsejere har velvilligt stillet jord til rådighed for stier og oplevelsespunkter. Forskellige arbejdsgrupper har deltaget i planlægning af ruterne, i udarbejdelse af tekster til infopæle og bygning af MTB-spor. Historieinteresserede borgere og Filskov Lokalhistorisk Arkiv har bidraget med spændende historier om ruterne. Elever fra Filskov Friskole har arbejdet med skolesporet. Landskabselementerne er tegnet af Gustin Landskab. Du kan læse brochuren om Kløverstierne her: https://www.friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/kloeversti-filskov-web.pdf.

De 4 ruter starter alle ved butikken midt i Filskov. Her kan man også finde cykelpumpe og lappegrej.

Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-filer:

Blå Kløversti (4,4 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12915224
Grøn Kløversti (2,7 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12915176
Rød Kløversti (7,9 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12915349
Sort Kløversti (9,9 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12915349

Vandrerute: Nydamstien

Vandreruten Nydamstien er på ca. 7 km som går langs det snævre Alssund ved Sønderborg, hvor bøgetræerne vokser helt ned til kysten og læner sig faretruende ud over vandet.

Du kan se en brochure fra Sønderborg Kommune her: https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Teknik%20og%20Milj%F8/Billeder/natur/Nydamstien_DK_p1_2.pdf.


På Nydamstien venter der et væld af oplevelser på den smukke tur.

Ruten starter ved Sottrup Storskov. Herfra kan du følge en rute langs vandet, der leder dig forbi stederne, hvor den preussiske hær satte over til Als i robåde, og forbi Sandbjerg Gods, der i krigen i 1864 blev anvendt som preussisk stabkvarter. Herfra går turen videre forbi Danmarks berømte offermose, Nydam Mose, hvor man i 1863 udgravede tre både fra ca. 310 e.Kr. En af dem, Nydambåden, er i dag udstillet på Gottorf Slot i Slesvig, Tyskland. Ved Sottrup Storskov finder du nausten og rekonstruktionen Nydam Tveir.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=125351 og du kan også hente filen som GPX-fil.

Vandrerute: Barsø Rundtur

Ruten starter og slutter ved havnen på Barsø, og følger stranden 6,6 km hele vejen rundt om øen.

Barsø er en 226 ha stor dansk ø, ud for Genner Fjord og syd for Diernæs Bugt i Lillebælt ca. 11 km nordøst for Aabenraa.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12812753 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Drejø rundtur

Ruten, som er 6 km lang, er en modificeret version af Sporet på Drejø, i Det Sydfynske Øhav.

Drejø er en ø i det Sydfynske Øhav med et areal på 4,26 km².


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12769634 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Elbodalruten

Ruten rundt om Elbodalen nord for Taulov, som er er 10 km lang, er planlagt af Fredericia Kommune.

Elbodalen er et engområde nord for Taulov. Oprindeligt lå her Taulov Sø, som nu er afvandet.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12751609 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Kvie Sø rundtur

Ruten rundt om Kvie Sø cirka 2 km nord for Ansager i Vestjylland er lidt over 3 km lang og er ikke afmærket.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12748001 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandreruter: Svanninge Bakker

Svanninge Bakker eller Svanninge Bjerge er et bakket område på omkring 280 ha, med åbne arealer, skov, udsigter, vandhuller m.m., beliggende mellem Faaborg og Arreskov Sø i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du kan læse mere om området i denne folder fra Bikubenfonden: https://www.bikubenfonden.dk/svanninge-bjerge.

Der er et hav af ruter, og herunder viser jeg de ruter der er planlagt af Bikubenfonden.


Du kan se alle ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=14!55.1325!10.2888 og du kan også hente alle ruterne som GPX-filer.

Vandrerute: Lerbæk Skov rundtur

Ruten her er 6 km lang, og følger skovkanten langs ådalen, samt fører os ind i skoven. Turen tager fx. udgangspunkt ved Lerbæk Skovgods, hvor Lerbæk Møllevej møder Jellingvej.

Lerbæk skov er en skov lidt vest for Grejs, og skoven omkranser Grejs Ådal. Skoven har fået sit navn fra herregården Lerbæk.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12724634 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Lindfald ruten

Lindfald ruten tager sit udgangspunkt ved Rosenvold Havn og passerer Rosenvold Slot.

Ruten her er beskrevet her: https://udinaturen.dk/shelter/9920.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12724514 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandreruter: Staksrode Skov

De tre ruter ved Staksrode Skov på nordsiden af Vejle Fjord er planlagt af Naturstyrelsen, og du kan læse brochuren her: https://naturstyrelsen.dk/media/176125/15_staksrode-skov_081215.pdf

Staksrode Skov er en 218 hektar stor skov på nordsiden af Vejle Fjord, mellem Barrit Skov og Stouby Skov, i Hedensted Kommune. Skoven har en af de mest dramatiske kyststrækninger i Østjylland. Det skyldes den særligt finkornede Lillebæltsler, en plastisk ler, som ved store regnskyl og tøbrud suger vandet til sig og pludselig glider ned mod stranden med kæmpetræer på ryggen. Det har skabt terrasseformede plateauer, hvor der vokser sjældne og smukke orkidéer i skovbunden. Gemt blandt skovens løv- og nåletræer er ruinen af en lille middelalderborg. Oplev også mange fossiler på stranden og marsvin langs kysten.


Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-filer:

Gul rute (2,3 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=5334083
Blå rute(4,9 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=5334082
Rød rute (2,3 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=5334084