Vestkyststien

I Thy kan du både til fods og på cykel gennemføre en 80-100 km lang sammenhængende rute, Vestkyststien, gennem landskaber skabt af istiden.

Vandreruten følger på lange stræk den gamle rednings- vej og er her identisk med den internationale vandre- rute North Sea Trail. Vær opmærksom på, at visse strækninger af vandrestien i perioder kan ligge under vand. Vandreruten er afmærket med redningsbåden som logo. På statens skov- og naturarealer sidder de på Naturstyrelsens røde pæle.

Du kan læse mere om ruten i Naturstyrelsens folder her: https://naturstyrelsen.dk/publikationer/turfoldere/thy/vestkyststien-agger-bulbjerg/.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1166751 og du kan også hente filen som GPX-fil.

Østerådalen Nord

Østerådalen Nord og Syd er to spændende naturområder med mange rekreative muligheder, der ligger meget tæt på Aalborg Centrum. Afmærkede vandrestier fører dig rundt til mange fine lokaliteter. Flere steder kan du også cykle, ligesom du kan tage hunden med og lade den løbe frit i hundeskoven i Østerådalen Nord.

Østerådalstien er en gennemgående cykel-og gangsti fra Aalborg Centrum gennem Østerådalen Nord og Syd til Dall Møllevej i Svenstrup. Østerådalstien har sammenfald med Hærvejen – en national og international cykelrute. Østerådalstien i Nord er på ca. 2 km. Desuden er der afmærket 3 vandreruter. Under normale vejrforhold er de fleste af områdets veje og stier farbare for kørestolsbrugere.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2238420 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Se i øvrigt også ruten Østerådalen og Finstrupgård Kilde /kort/ruter/vandrerute-oesteraadalen-og-finstrupgaard-kilde/

Hals Mose-ruterne

I Hals Mose kan du følge tre lokale vandreruter, der strækker sig fra Hals by i syd til den gamle Hals Mose i nord. Ruterne er på 5, 10 og 12,5 km. Ruterne består af både stier, mark-, skov- og asfaltveje, men er mest velegnet til gående færdsel.

Du kan læse mere om ruterne på Aalborg Kommunes hjemmeside: https://www.aalborg.dk/oplevelser/natur-og-parker/skove-og-natur/naturomraader.

Den østlige del af ruterne forløber langs sommerhus-områderne Koldkær og Bisnap. Herfra er der flere muligheder for at tage en afstikker til Kattegat gennem sommerhusområderne, f. eks. til Nordsøstien, som også fører dig til Hou eller Hals.

Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=14!57.0185!10.307 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.

Vandrerute: Katbjerg Odde

Ruten går gennem gamle løvskove og krydser snoede vandløb, kalkrige kilder og blomsterrige overdrev. På odden kan du få en fredfyldt og idyllisk stund helt tæt på Mariager Fjord. Terrænet falder 45 højdemeter fra Katbjerg til strandene langs fjorden.

Ruten er 4,5 km lang.


Katbjerg Odde er en odde på sydsiden af Mariager Fjord vest for Mariager i Mariagerfjord Kommune. Området er fredet og meget varieret med både dyrkede marker, småskove, overdrev og kalkrige skrænter med væld. Katbjerg Odde ligger nord for landsbyen af samme navn, selve odden består af strandenge, strandoverdrev og kildevæld. Det fredede område består som helhed af agerland, småskove, græsgange og overdrev. Jordbunden er overvejende leret med et stort indhold af kalk.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12856350 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Låenhusruten

Låenhusruten løber gennem noget af det smukkeste landskab og natur ved Mariager Fjord, gennem hede, skov og eng, forbi gravhøje og til fantastiske udsigtspunkter over Kielstrup Sø og fjorden. Bortset fra Lånhusvej er ruten fodtrampet og stedvis smal, stejl, fugtig og med græssende dyr. Ruten har navn efter den røde gård, Låenhus.

Ruten er 5,7 km lang,


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12856186 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Alstrup Krat og Hohøj

En gåtur i Alstrup Krat er en vandring gennem flere tusinde års Danmarkshistorie. Ruten tager udgangspunkt ved Hohøj, Danmarks største gravhøj, hvor der fra toppen er en fantastisk udsigt. Ved Hohøj findes et formidlingshus der fortæller historier om Hohøj og området. Formidlingstavler på ruten fortæller om resterne af en boplads fra før-romersk jernalder, karakteristiske oldtidsagre fra bondestenalderen, hulveje, kulgruber, kvægfolde og vognskjul fra 2. verdenskrig i den gamle bøgeskov.

Ruten er 2,7 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12842359 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Mosely

I naturområdet Mosely ved Henning Bakke kan du overnatte og gå på opdagelse på ruterne og stierne går gennem egekrat, eng og løvskov. De frivillige i Moselys Venner har etableret lejrplads med shelters, bålhytte, brænde, drikkevand og toilet.

Ruten er 2,3 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12841997 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Lerkenfeld Ådalsstien

Den ca. 10 km afmærkede rundtur mellem landsbyerne Gl. Ullits, Vesterbølle og Gedsted langs Lerkenfeld Å er en tur gennem et storslået og varieret landskab, der byder på blandt andet holme, åer, diger, marker og enge. Afhængigt af årstiden er der gode muligheder for at møde isfugle, gråænder, nattergale, fiskehejrer, råvildt og mange andre dyrearter i ådalen.

Lerkenfeld Å udspringer ca. 1 km vest for Mejlby i Rebild Kommune. Som reguleret vandløb passerer den St. Binderup, Kongens Tisted og Østrup.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=9750241 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Fire vandreruter: Skagen Klitplantage

Skagen Klitplantage er anlagt 1888, og er en statsejet plantage beliggende umiddelbart sydvest for Skagen.

Disse fire ruter er anlagt af Naturstyrelsen. Du kan se styrelsens brochure her: https://naturstyrelsen.dk/media/290173/35_skagen-klitplantage_web_150720.pdf


Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-filer:

Gul rute (5,7 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12792223
Orange rute (4,0 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12792269
Grøn rute (2,3 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12792320
Rød rute (2,7 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12792301

Vandrerute: Lindenborg Å rundtur

Ruten, som er ca. 10,5 km lang, fører os igennem Bjergeskov til Lindenborg Å som vi følger mod syd til vi passerer Lille Blåkilde. Kort derefter passerer vi åen og følger Hobrovej forbi Gravlev Sø til Gravlev. Lidt syd for Egebæk Kilde passerer vi atter åen. Vi fortsætter mod nord ad Ravnkildevejen og passerer Ravnkilde. Nord for Bundgård returnerer vi til skoven og fortsætter tilbage til parkeringspladsen.


Lindenborg Å er en 47 km lang å i Østhimmerland, der har sit udspring i samme kildevæld lidt syd for Rold Skov.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12769737 og du kan også hente ruten som GPX-fil.