Hærvejen

Hærvejen, som består af ikke mindre end 638 km vandrerute, har flere navne, heriblandt Oksevejen, Sakservejen, Gammel Viborgvej, Studevejen, Adelvejen og Pilgrimvejen. I dag er Hærvejen en rekreativ rute for dem, der vil vandre i historiske spor og samtidig opleve den jyske natur. Ruten løber igennem tre regioner og femten kommuner.


Ruten er opdelt i en række passende etaper, men det er naturligvis op til dig selv, hvordan du vil planlægge og disponere vandringen.

Hærvejens skiltning
Hærvejens skiltning. Af Jørgen RasmussenEget arbejde, Public Domain, Link

Du kan læse emre om Hærvejen på hjemmesiden her: https://www.haervej.dk/vandring
Bemærk at der af hjemmesiden kan tolkes, at det kræver en bestemt app at navigere på Hærvejen. Det er heldigvis ikke tilfældet. Links herunder viser dig vej til helt almindelige GPX-filer, som du kan importere i enhver navigations-app.

Links til GPX-filer

Hirtshals – Lønstrup (Ved stranden): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278796

Lønstrup – Thise (Mellem kloster og knude): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278797

Thise – Blokhus (I kystbaglandet): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1327879

Blokhus -Tranum (I vildmarken ): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278799

Tranum – Fjerritslev (På kystskrænterne): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278800

Fjerritslev – Løgstør (Mellem hav og fjord): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278801

Løgstør – Aars (Mellem fjord og hede): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278802

Aars – Borup Hede (Over åerne): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278680

Frederikshavn – Hørbylund (Fra bjerg til høj): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278738

Hørbylund – Jyske Ås (På vidderne): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278739

Jyske Ås – Hammer Bakker (Jyske Ås): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278740

Hammer Bakker – Svenstrup (Bakker, by og fjord): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278741

Svenstrup – Aars (I gamle pilgrimsspor): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278679

Borup Hede – Viborg (Fra å til fjord og kongeby): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278681

Viborg – Thorning (Mellem borge, bakker og søer): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278515

Thorning – Funder Kirkeby (Gennem skovene til søerne): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278516

Funder Kirkeby – Nørre Snede (Blandt søer, ådale og heder): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278517

Nørre Snede – Givskud (Ved Gudenåens kilder): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278518

Givskud – Jelling – Bindeballe (I vikingekongens spor): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278519

Bindeballe – Vejen (Ad gamle hærvejsspor): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278520

Vejen – Jels (I det gamle grænseland): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278521

Jels – Vojens (Blandt gravhøje, broer og hærvejsspor): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278522

Vojens – Rødekro (Mellem borg, bro og runesten): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278523

Rødekro – Kliplev (På valfartsvej): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278524

Kliplev – Padborg (På Oksevejen): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278525

Gravlev Ådal ruten

Ruten fører os igennem skoven og ud i Gravlev Ådal ved Rebild, rundt om søen og tilbage til parkeringspladsen.


Ruten tager udgangspunkt ved parkeringspladsen ved Rebild Kirkevej, og fører os igennem skoven og ud i Gravlev Ådal, rundt om søen og tilbage til parkeringspladsen.

Vær opmærksom på, at ruten er ret udfordrende ved de mange stigninger. Her kan du se en højdeprofil, hvor rutens højdeprofil fremgå.

Højdeprofil for Gravlev Ådal ruten
Højdeprofil for Gravlev Ådal ruten

Mange af ådalens smukke naturtyper har været igennem store forandringer siden midten af 1800-tallet. Vandløb blev rettet ud, søer, moser og væld blev drænet bort, dambrug blev anlagt og jorden bragt i omdrift. Men siden slutningen af 1990’erne er der gennemført genopretning af hensyn til den biologiske mangfoldighed og ådalens karakteristiske åbne landskab. Dambrug er afløst af slyngede kildebække, Gravlev Sø dominerer igen landskabet og Lindenborg Å bugter sig i et slynget forløb på tværs af ådalen. Tilgroning med krat af pil, birk og tagrør er stoppet og i stedet er græsning med kreaturer på engene genoptaget.

Læs mere om Rebild Bakker og Gravlev Ådal.: https://www.rebildporten.dk/rebild/planlaeg-din-tur/rebild-bakker-ruten-og-gravlev-aadal-vandring-gdk1096614
Naturstyrelsens brochure om området og ruterne: https://api.www.rebildporten.dk/sites/rebildporten.com/files/2021-02/rebild-bakker_gravlev-aadal.pdf
Naturstyrelsen har lavet et samlet sted at hente informationer om Rold Skov: https://naturstyrelsen.dk/find-et-naturomraade/naturguider/himmerland-og-limfjorden/rold-skov/praktisk

Du Kan finde ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16887639

Vestkyststien

I Thy kan du både til fods og på cykel gennemføre en 80-100 km lang sammenhængende rute, Vestkyststien, gennem landskaber skabt af istiden.

Vandreruten følger på lange stræk den gamle rednings- vej og er her identisk med den internationale vandre- rute North Sea Trail. Vær opmærksom på, at visse strækninger af vandrestien i perioder kan ligge under vand. Vandreruten er afmærket med redningsbåden som logo. På statens skov- og naturarealer sidder de på Naturstyrelsens røde pæle.

Du kan læse mere om ruten i Naturstyrelsens folder her: https://naturstyrelsen.dk/publikationer/turfoldere/thy/vestkyststien-agger-bulbjerg/.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1166751 og du kan også hente filen som GPX-fil.

Østerådalen Nord

Østerådalen Nord og Syd er to spændende naturområder med mange rekreative muligheder, der ligger meget tæt på Aalborg Centrum. Afmærkede vandrestier fører dig rundt til mange fine lokaliteter. Flere steder kan du også cykle, ligesom du kan tage hunden med og lade den løbe frit i hundeskoven i Østerådalen Nord.

Østerådalstien er en gennemgående cykel-og gangsti fra Aalborg Centrum gennem Østerådalen Nord og Syd til Dall Møllevej i Svenstrup. Østerådalstien har sammenfald med Hærvejen – en national og international cykelrute. Østerådalstien i Nord er på ca. 2 km. Desuden er der afmærket 3 vandreruter. Under normale vejrforhold er de fleste af områdets veje og stier farbare for kørestolsbrugere.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2238420 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Se i øvrigt også ruten Østerådalen og Finstrupgård Kilde /kort/ruter/vandrerute-oesteraadalen-og-finstrupgaard-kilde/

Hals Mose-ruterne

I Hals Mose kan du følge tre lokale vandreruter, der strækker sig fra Hals by i syd til den gamle Hals Mose i nord. Ruterne er på 5, 10 og 12,5 km. Ruterne består af både stier, mark-, skov- og asfaltveje, men er mest velegnet til gående færdsel.

Du kan læse mere om ruterne på Aalborg Kommunes hjemmeside: https://www.aalborg.dk/oplevelser/natur-og-parker/skove-og-natur/naturomraader.

Den østlige del af ruterne forløber langs sommerhus-områderne Koldkær og Bisnap. Herfra er der flere muligheder for at tage en afstikker til Kattegat gennem sommerhusområderne, f. eks. til Nordsøstien, som også fører dig til Hou eller Hals.

Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=14!57.0185!10.307 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.

Vandrerute: Katbjerg Odde

Ruten går gennem gamle løvskove og krydser snoede vandløb, kalkrige kilder og blomsterrige overdrev. På odden kan du få en fredfyldt og idyllisk stund helt tæt på Mariager Fjord. Terrænet falder 45 højdemeter fra Katbjerg til strandene langs fjorden.

Ruten er 4,5 km lang.


Katbjerg Odde er en odde på sydsiden af Mariager Fjord vest for Mariager i Mariagerfjord Kommune. Området er fredet og meget varieret med både dyrkede marker, småskove, overdrev og kalkrige skrænter med væld. Katbjerg Odde ligger nord for landsbyen af samme navn, selve odden består af strandenge, strandoverdrev og kildevæld. Det fredede område består som helhed af agerland, småskove, græsgange og overdrev. Jordbunden er overvejende leret med et stort indhold af kalk.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12856350 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Låenhusruten

Låenhusruten løber gennem noget af det smukkeste landskab og natur ved Mariager Fjord, gennem hede, skov og eng, forbi gravhøje og til fantastiske udsigtspunkter over Kielstrup Sø og fjorden. Bortset fra Lånhusvej er ruten fodtrampet og stedvis smal, stejl, fugtig og med græssende dyr. Ruten har navn efter den røde gård, Låenhus.

Ruten er 5,7 km lang,


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12856186 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Alstrup Krat og Hohøj

En gåtur i Alstrup Krat er en vandring gennem flere tusinde års Danmarkshistorie. Ruten tager udgangspunkt ved Hohøj, Danmarks største gravhøj, hvor der fra toppen er en fantastisk udsigt. Ved Hohøj findes et formidlingshus der fortæller historier om Hohøj og området. Formidlingstavler på ruten fortæller om resterne af en boplads fra før-romersk jernalder, karakteristiske oldtidsagre fra bondestenalderen, hulveje, kulgruber, kvægfolde og vognskjul fra 2. verdenskrig i den gamle bøgeskov.

Ruten er 2,7 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12842359 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Mosely

I naturområdet Mosely ved Henning Bakke kan du overnatte og gå på opdagelse på ruterne og stierne går gennem egekrat, eng og løvskov. De frivillige i Moselys Venner har etableret lejrplads med shelters, bålhytte, brænde, drikkevand og toilet.

Ruten er 2,3 km lang.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12841997 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Lerkenfeld Ådalsstien

Den ca. 10 km afmærkede rundtur mellem landsbyerne Gl. Ullits, Vesterbølle og Gedsted langs Lerkenfeld Å er en tur gennem et storslået og varieret landskab, der byder på blandt andet holme, åer, diger, marker og enge. Afhængigt af årstiden er der gode muligheder for at møde isfugle, gråænder, nattergale, fiskehejrer, råvildt og mange andre dyrearter i ådalen.

Lerkenfeld Å udspringer ca. 1 km vest for Mejlby i Rebild Kommune. Som reguleret vandløb passerer den St. Binderup, Kongens Tisted og Østrup.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=9750241 og du kan også hente ruten som GPX-fil.