Gravlev Ådal ruten

Ruten fører os igennem skoven og ud i Gravlev Ådal ved Rebild, rundt om søen og tilbage til parkeringspladsen.


Ruten tager udgangspunkt ved parkeringspladsen ved Rebild Kirkevej, og fører os igennem skoven og ud i Gravlev Ådal, rundt om søen og tilbage til parkeringspladsen.

Vær opmærksom på, at ruten er ret udfordrende ved de mange stigninger. Her kan du se en højdeprofil, hvor rutens højdeprofil fremgå.

Højdeprofil for Gravlev Ådal ruten
Højdeprofil for Gravlev Ådal ruten

Mange af ådalens smukke naturtyper har været igennem store forandringer siden midten af 1800-tallet. Vandløb blev rettet ud, søer, moser og væld blev drænet bort, dambrug blev anlagt og jorden bragt i omdrift. Men siden slutningen af 1990’erne er der gennemført genopretning af hensyn til den biologiske mangfoldighed og ådalens karakteristiske åbne landskab. Dambrug er afløst af slyngede kildebække, Gravlev Sø dominerer igen landskabet og Lindenborg Å bugter sig i et slynget forløb på tværs af ådalen. Tilgroning med krat af pil, birk og tagrør er stoppet og i stedet er græsning med kreaturer på engene genoptaget.

Læs mere om Rebild Bakker og Gravlev Ådal.: https://www.rebildporten.dk/rebild/planlaeg-din-tur/rebild-bakker-ruten-og-gravlev-aadal-vandring-gdk1096614
Naturstyrelsens brochure om området og ruterne: https://api.www.rebildporten.dk/sites/rebildporten.com/files/2021-02/rebild-bakker_gravlev-aadal.pdf
Naturstyrelsen har lavet et samlet sted at hente informationer om Rold Skov: https://naturstyrelsen.dk/find-et-naturomraade/naturguider/himmerland-og-limfjorden/rold-skov/praktisk

Du Kan finde ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16887639