Pøleåstien fra Hillerød til Tisvilde

Pøleåstien, som også kaldes Tisvildestien, går gennem landskabet i Nordsjælland fra Hillerød til Tisvilde, er ca. 28 km lang.


Stiens afvekslende forløb gennem skov, langs åløb, sø og åbne marker, gør stien til en meget attraktiv udflugtssti, uanset om du er på cykel eller til fods.

Du kan læse lidt mere om ruten her: https://udinaturen.dk/shelter/8817.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://cycling.waymarkedtrails.org/#route?id=31045.

Røde Dam og Store Gribsø i Gribskov ved Nødebo

De to vandreture på henholdsvis 5 og 3.7 km i Gribskov i Nordsjælland kan med fordel kombineres, og fører os rundt om Store Gribsø, Røde Dam og forbi Selbæk Mose og tilbage igennem skoven og over enge.


Turene tager deres udgangspunkt fra parkeringspladsen hvor Enghavevej krydser Helsingevej.

Du kan læse mere om området og vandreturene på Naturstyrelsens hjemmeside her: https://naturstyrelsen.dk/find-et-naturomraade/naturguider/hovedstaden-og-nordsjaelland/gribskov/praktisk-info

Om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalparken blev indviet i foråret 2018 og er Danmarks femte nationalpark.
Den dækker 263 km3 , herunder to af Danmarks største søer og skovene Tisvilde Hegn, Gribskov, Store Dyrehave, Teglstrup Hegn, og skovene omkring Gurre Sø. Nationalparken er rig på kulturhistorie, ikke mindst den kongelige, og rummer nogle af de skove i Danmark med flest sjældne arter.
Læs mere om natioanlparken her: https://www.danmarksnationalparker.dk

Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16896844 og https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16896830

Hvidekilde og Grønnekilde i Gribskov ved Nødebo

Den 5,9 km lange vandretur i Gribskov i Nordsjælland, fører os ud til både Hvidekilde og Grønnekilde og tilbage igennem skoven og over enge.


Turen tager sin start fra den lille parkeringsplads på Ny Mårumvej tæt på Duemose Trinbræt.

Du kan læse mere om området og vandreturene på Naturstyrelsens hjemmeside her: https://naturstyrelsen.dk/find-et-naturomraade/naturguider/hovedstaden-og-nordsjaelland/gribskov/praktisk-info

Om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalparken blev indviet i foråret 2018 og er Danmarks femte nationalpark.
Den dækker 263 km3 , herunder to af Danmarks største søer og skovene Tisvilde Hegn, Gribskov, Store Dyrehave, Teglstrup Hegn, og skovene omkring Gurre Sø. Nationalparken er rig på kulturhistorie, ikke mindst den kongelige, og rummer nogle af de skove i Danmark med flest sjældne arter.
Læs mere om nationalparken her: https://www.danmarksnationalparker.dk

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16896898

Pibergården i Gribskov ved Nødebo

Den 7,1 km lange vandretur Pibergården ved Nødebo i Gribskov i Nordsjælland, fører os ud til Pibergården og Skovskolen og tilbage igennem skoven.


Turen tager sin start fra den lille parkeringsplads på Nødebovej ved Frederik d. 4. Alle, men det er også muligt at starte ved parkeringspladsen ved Skovskolen på Skovskolevej.

Du kan læse mere om området og vandreturene på Naturstyrelsens hjemmeside her: https://naturstyrelsen.dk/find-et-naturomraade/naturguider/hovedstaden-og-nordsjaelland/gribskov/praktisk-info

Om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalparken blev indviet i foråret 2018 og er Danmarks femte nationalpark.
Den dækker 263 km3 , herunder to af Danmarks største søer og skovene Tisvilde Hegn, Gribskov, Store Dyrehave, Teglstrup Hegn, og skovene omkring Gurre Sø. Nationalparken er rig på kulturhistorie, ikke mindst den kongelige, og rummer nogle af de skove i Danmark med flest sjældne arter.
Læs mere om natioanlparken her: https://www.danmarksnationalparker.dk

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16897024

Følstrup Damme i Gribskov ved Nødebo

Den 8,5 km lange vandretur Følstrup Damme ved Nødebo i Gribskov i Nordsjælland, fører os ud til Stenholt Fuglereservat og tilbage igennem skoven og rundt om søerne.


Turen tager sin start fra den lille parkeringsplads ved Skelvej, men det er også muligt at starte ved parkeringspladsen ved Stenholtsvang på Stenholtsvej.

Du kan læse mere om området og vandreturene på Naturstyrelsens hjemmeside her: https://naturstyrelsen.dk/find-et-naturomraade/naturguider/hovedstaden-og-nordsjaelland/gribskov/praktisk-info

Om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalparken blev indviet i foråret 2018 og er Danmarks femte nationalpark. Den dækker 263 km3 , herunder to af Danmarks største søer og skovene Tisvilde Hegn, Gribskov, Store Dyrehave, Teglstrup Hegn, og skovene omkring Gurre Sø. Nationalparken er rig på kulturhistorie, ikke mindst den kongelige, og rummer nogle af de skove i Danmark med flest sjældne arter.
Læs mere om nationalparken her: https://www.danmarksnationalparker.dk.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16897064

Musholmsleden – fra Korsør til Kalundborg via Reersø

Musholmleden er en kyststi på Sjælland, og følger kysten på VestSjælland mellem Korsør og Kalundborg med afstikkere til Reersø og Ugerløse.


Ruten følger kysten tæt næsten alle de 61 km, og ruten er derfor temmelig flad og uden stigninger. Kun hvor ruten slår er sving ind over Ugerløse, er der lidt stigning.

Det er usikkert hvordan Musholmleden vil blive bevaret og vedligeholdt, men det er en meget anvendt kyststi med stiforbindelser videre i både Kalundborg og Korsør.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2838766.

Jyderupstien fra Skarresø til Tystrup Bavelse søerne gennem Åmosen

Stien forbinder skovrige områder omkring Skarresø i nord og Tystrup Bavelse søerne i syd og krydser den vestlige del af den Store Åmose over Åmose Å.


I alt er stien på 52 km mark-, skov- og mindre trafikeret asfaltvej. Skov- og markvejene er grusveje. De er på enkelte strækninger ujævne eller hullede – kør forsigtigt her. Ca. 20 km af strækningen er asfalteret vej, men stadig går ruten gennem fine landskaber.

Jyderupstien er i hele sin længde markeret med skilte eller retningspæle.

Du kan læse mere om ruten på Holbæk Kommunes hjemmeside: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/oplev-naturen/stier/rekreative-stier/jyderupstien/

Der ligger adskillige natur- og kulturseværdigheder langs Jyderupstien. Ruten passerer for eksempel forbi Skarresø ved Jyderup, som er kendt for sit rige fugleliv og er en del af Naturpark Åmosen. Nord for Ruds Vedby kan man på en afstikker fra ruten se en af Vestsjællands få middelalderborge, Vedbygård. Øst herfor og ganske tæt ved Jyderupstien kan man holde pause ved en lille naturperle i form af Kulebjerg Overdrev, som trods sit parkagtige præg har en artsrig flora. Ved slutningen af ruten (eller starten) ligger Kongskilde Naturcenter, der er indrettet i den tidligere vandmølle ved Tystrup Sø.

Du kan se ruten her, og du kan også hente den som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2076253

Susåleden fra Tystrup Sø til Næstved

Vandreruten Susåleden følger Susåen langs vidtstrakte enge og gennem skove fra Lynge-Eskildstrup ved Tystrup Sø via Skelby til Næstved.


En fantastisk natursti langs søer, skove og vidtstrakte enge. Ruten går gennem Dyrehaven, hvor der før er set fasaner, harer og dådyr. Hele stien er godt afmærket, og der er primitiv indkvartering og mulighed for vandpåfyldning langs ruten.

Ruten er godt 30 km lang, og anses generelt for at være en moderat udfordrende rute som kan anvendes året rundt.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2830942

Værslevstien – fra Kalundborg til Gørlev

Værslevstien er 26 km lang og går mellem Kalundborg og Værslev, hvor den følger mindre kommuneveje på Vestsjælland. Fra Værslev fortsætter den ca. 14 km ad den gamle jernbanelinje til Gørlev.

Stien går på det meste af strækningen igennem et typisk, vestsjællandsk landbrugsland. Fra jernbanedæmningen er der mange steder vid udsigt over landskabet. Andre steder vokser trækroner ind over stien, så der dannes lukkede løvtunneler. Stien er anlagt for både fodgængere og cyklister. Dog indbyder grusbelægningen på den gamle banestrækning ikke til brug af cykler med smalle fælge.

Ruten på kortet følger ikke den officielle rute 100% mellem Kalundborg og Værslev, da det har været vanskelig at finde kilder nøjagtige nok til at genskabe stien.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2860141

Ellemosestien ved Tibirke og Ramløse

Ruten, som tager sit udgangspunkt ved Tibirke Kirke, fører os rundt om Ellemose igennem Bækkekrog og Ramløse syd for Tisvilde i Nordsjælland.


Ruten er afmærket med skilte og pile. Der er endvidere flere informationstavler undervejs.

Ellemosestien er skiltet.
Ellemosestien er skiltet.

Du kan læse mere om stien og området i Naturstyrelsens brochure: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Ellemosestien.pdf.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=4100158.