Ruter i OpenStreetMap

Ruter i OpenStreetMap kan være alle typer af ruter, dvs. vandreruter, cykelruter, busruter, færgeruter osv. Ruter dannes ved at sammensætte flere vejstykker vha. af en relation af typen route.

En relation er en objekttype, som knyttes til et eller flere normale objekter (punkt, linje eller multipoligon).

Relation: Route
– Vejstykke 1
– Vejstykke 2
– Vejstykke 3

Vejstykker i rækkefølge

En udfordring er at rækkefølgen er afgørende for rutens funktion. Hvis vi i eksemplet herover bytter rundt på Vejstykke 2 og Vejstykke 3, så er ruten pludselig en anden.

En relation med tags og medlemmer.

Det er en udfordring, fordi vi i den indbyggede editor (ID) ikke kan ændre rækkefølgen. Hvis vi fra begyndelsen tilføjer vejstykkerne i den korrekte rækkefølge virker det fint. Gør vi ikke det, må vi reparere med et andet værktøj, fx JOSM, Merkaartor eller Potlatch.

Du kan kontrollere en relation her: http://ra.osmsurround.org/

Selve relationen skal have nogle bestemte tags:

type:route

Hvilken rute angives sådan:
route:hiking (eller foot)

En rute har (næsten) altid et navn:
name:*

Hvilken type netværk ruten vedrører angives sådan:
network:lwn (local walking network)
network:type:Local

Du kan læse om alle “tags” på den engelske wiki: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route#Walking_routes_.28also_hiking_and_pilgrimage.29

Ruterne vises ikke direkte på basiskortet, men fremgår af https://hiking.waymarkedtrails.org .

Ruter på Waymarked.

På basiskortet kan du vha. funktionen “Find kortobjekter” få ruten at se: https://www.openstreetmap.org/relation/12095660

Relation i OpenStreetMap.

I Danmark har vi masser af vandreruter, og mange af dem er veldokumenterede, fx på Naturstyrelsens hjemmeside. På OpenStreetMap.org er der sammenlagt 13.926,41 km vandretur, hvoraf 9.577,42 er af god teknisk kvalitet, hvor ruterne kan bruges til at navigere efter og er uden huller. De resterende 4.348,99 km er i gang med at blive repareret. Mange af ruterne har kildehenvisninger, dvs. ruternes ophav er kendt.

Ruterne er ikke synlige på OpenStreetMap, men du kan se dem her: https://hiking.waymarkedtrails.org.