Elementer i OpenStreetMap

Det er vigtigt at forstå data bag kortet, for at kunne bidrage til kortlægningen. Alt data er elementer:

Punkter (Nodes)

Streger er forbundne linjestykker som forbinder punkter (Ways)

Afsluttede streger (Closed Ways) er forbundne linjestykker, hvor første og sidste punkt er identisk, og således former et lukket areal.

Areal (Area) er afsluttede streger som er udfyldt.
PS: Afsluttet streg og areal kan i visse situationer kombineres.

Relationer (Relations) bruges til at samle to eller flere elementer til et mere kompleks element.

Uanset hvilken elementtype, er data altid organiseret som et eller flere nøgle-værdipar (key-value pairs). I OpenStreetMap kaldes det tags Et tag kan fx være building=yes.

Følgende nøgler er de mest brugte:

highway – Enhver type færdselsåre, fx vej, sti eller spor.
place – Et sted, fx et land, en by eller et andet sted som typisk har et navn.
amenity – Faciliteter, fx restauranter, toiletter, skoler, osv.
shop – Butikker af enhver art.
building – Bygninger af enhver art.
landuse – Menneskeskabt brug af arealer.
natural – Naturlige arealer, fx. hedelandskab, skov eller buskområde.

De forskellige tags kan kombineres (næsten) som du selv har lyst, fx building=yes og amenity=restaurant. Der er altså tale om en bygning, som benyttes som restaurant.

Det virker umiddelbart umuligt at huske alle tags, og det behøver du heller ikke. Mange af de programmer du kan bruge til kortlægning, blandt andet det indbyggede program ID, har en række indbyggede kombinationer, fx “Fiskerestaurant” som består af tre tags:
building=yes
amenity=restaurant
cuisine=seafood.

Jo flere informationer du kender, jo mere nøjagtigt bliver kortet. Her er som eksempel en oversigt over nøgler, som passer sammen med en restaurant:
Address=*
phone=*
website=*
operator=*
brand=*
opening_hours=*
capacity=*
cuisine=*
diet=*
wheelchair=*
toilets:wheelchair=yes/no/limited
delivery=yes
takeaway=yes
changing_table=yes/no/limited
internet_access=*
microbrewery=yes
outdoor_seating=yes
payment:method=yes/no/interval
reservation=*
dog=*
smoking=*
stars=*
drive_through=yes

Som nybegynder anbefales du dog at bruge de indbyggede kombinationer. I princippet kan du selv “opfinde” nye værdier, men det er bestemt ikke nogen god ide.

Du kan finde en komplet liste over godkendte tags her: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Tag_descriptions_with_status_%22approved%22 og de accepterede her: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Tag_descriptions_with_status_%22de_facto%22