Nissum Fjord vandrerute – Thorsminde ved den Jyske Vestkyst

Vandreruten Nissum Fjord vandrerute, Fjorden Rundt er en 63 km lang afmærket vandrerute med udgangspunkt i Thorsminde ved den Jyske Vestkyst.


Langs ruten er der rig mulighed for at overnatte i sheltere eller på campingplads.

Langs ruten vil du møde indhegninger som du skal igennem for at følge ruten. Inden for indhegningerne kan der være kreaturer eller heste, der er i gang med at pleje naturen, for at opretholde en bred flora og fauna. Lad aldrig din hund løbe frit og hold den i kort snor inden for indhegningerne, så er der ingen fare ved at passerer.

Langs ruten vil du finde mange spændende oplevelser der er et besøg værd. I Thorsminde vil du blandt andet møde Strandingsmuseum St. George, der er et specialmuseum for strandinger på den jyske vestkyst.

Nissum Fjord byder på et væld af oplevelser og fortællinger. Derfor har en række frivillig taget initiativ til at få oprettet en Naturpark. Naturpark Nissum Fjord skal være med til at formidle den fantastiske natur langs fjorden og fortællingerne om hvorfor folk bosatte sig her. Langs ruten kommer du forbi to af deres besøgscentre, nemlig i Bøvlingbjerg og Thorsminde.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=17214303

Pøleåstien fra Hillerød til Tisvilde

Pøleåstien, som også kaldes Tisvildestien, går gennem landskabet i Nordsjælland fra Hillerød til Tisvilde, er ca. 28 km lang.


Stiens afvekslende forløb gennem skov, langs åløb, sø og åbne marker, gør stien til en meget attraktiv udflugtssti, uanset om du er på cykel eller til fods.

Du kan læse lidt mere om ruten her: https://udinaturen.dk/shelter/8817.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://cycling.waymarkedtrails.org/#route?id=31045.

Røde Dam og Store Gribsø i Gribskov ved Nødebo

De to vandreture på henholdsvis 5 og 3.7 km i Gribskov i Nordsjælland kan med fordel kombineres, og fører os rundt om Store Gribsø, Røde Dam og forbi Selbæk Mose og tilbage igennem skoven og over enge.


Turene tager deres udgangspunkt fra parkeringspladsen hvor Enghavevej krydser Helsingevej.

Du kan læse mere om området og vandreturene på Naturstyrelsens hjemmeside her: https://naturstyrelsen.dk/find-et-naturomraade/naturguider/hovedstaden-og-nordsjaelland/gribskov/praktisk-info

Om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalparken blev indviet i foråret 2018 og er Danmarks femte nationalpark.
Den dækker 263 km3 , herunder to af Danmarks største søer og skovene Tisvilde Hegn, Gribskov, Store Dyrehave, Teglstrup Hegn, og skovene omkring Gurre Sø. Nationalparken er rig på kulturhistorie, ikke mindst den kongelige, og rummer nogle af de skove i Danmark med flest sjældne arter.
Læs mere om natioanlparken her: https://www.danmarksnationalparker.dk

Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16896844 og https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16896830

Hvidekilde og Grønnekilde i Gribskov ved Nødebo

Den 5,9 km lange vandretur i Gribskov i Nordsjælland, fører os ud til både Hvidekilde og Grønnekilde og tilbage igennem skoven og over enge.


Turen tager sin start fra den lille parkeringsplads på Ny Mårumvej tæt på Duemose Trinbræt.

Du kan læse mere om området og vandreturene på Naturstyrelsens hjemmeside her: https://naturstyrelsen.dk/find-et-naturomraade/naturguider/hovedstaden-og-nordsjaelland/gribskov/praktisk-info

Om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalparken blev indviet i foråret 2018 og er Danmarks femte nationalpark.
Den dækker 263 km3 , herunder to af Danmarks største søer og skovene Tisvilde Hegn, Gribskov, Store Dyrehave, Teglstrup Hegn, og skovene omkring Gurre Sø. Nationalparken er rig på kulturhistorie, ikke mindst den kongelige, og rummer nogle af de skove i Danmark med flest sjældne arter.
Læs mere om nationalparken her: https://www.danmarksnationalparker.dk

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16896898

Pibergården i Gribskov ved Nødebo

Den 7,1 km lange vandretur Pibergården ved Nødebo i Gribskov i Nordsjælland, fører os ud til Pibergården og Skovskolen og tilbage igennem skoven.


Turen tager sin start fra den lille parkeringsplads på Nødebovej ved Frederik d. 4. Alle, men det er også muligt at starte ved parkeringspladsen ved Skovskolen på Skovskolevej.

Du kan læse mere om området og vandreturene på Naturstyrelsens hjemmeside her: https://naturstyrelsen.dk/find-et-naturomraade/naturguider/hovedstaden-og-nordsjaelland/gribskov/praktisk-info

Om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalparken blev indviet i foråret 2018 og er Danmarks femte nationalpark.
Den dækker 263 km3 , herunder to af Danmarks største søer og skovene Tisvilde Hegn, Gribskov, Store Dyrehave, Teglstrup Hegn, og skovene omkring Gurre Sø. Nationalparken er rig på kulturhistorie, ikke mindst den kongelige, og rummer nogle af de skove i Danmark med flest sjældne arter.
Læs mere om natioanlparken her: https://www.danmarksnationalparker.dk

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16897024

Følstrup Damme i Gribskov ved Nødebo

Den 8,5 km lange vandretur Følstrup Damme ved Nødebo i Gribskov i Nordsjælland, fører os ud til Stenholt Fuglereservat og tilbage igennem skoven og rundt om søerne.


Turen tager sin start fra den lille parkeringsplads ved Skelvej, men det er også muligt at starte ved parkeringspladsen ved Stenholtsvang på Stenholtsvej.

Du kan læse mere om området og vandreturene på Naturstyrelsens hjemmeside her: https://naturstyrelsen.dk/find-et-naturomraade/naturguider/hovedstaden-og-nordsjaelland/gribskov/praktisk-info

Om Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalparken blev indviet i foråret 2018 og er Danmarks femte nationalpark. Den dækker 263 km3 , herunder to af Danmarks største søer og skovene Tisvilde Hegn, Gribskov, Store Dyrehave, Teglstrup Hegn, og skovene omkring Gurre Sø. Nationalparken er rig på kulturhistorie, ikke mindst den kongelige, og rummer nogle af de skove i Danmark med flest sjældne arter.
Læs mere om nationalparken her: https://www.danmarksnationalparker.dk.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16897064

Gravlev Ådal ruten

Ruten fører os igennem skoven og ud i Gravlev Ådal ved Rebild, rundt om søen og tilbage til parkeringspladsen.


Ruten tager udgangspunkt ved parkeringspladsen ved Rebild Kirkevej, og fører os igennem skoven og ud i Gravlev Ådal, rundt om søen og tilbage til parkeringspladsen.

Vær opmærksom på, at ruten er ret udfordrende ved de mange stigninger. Her kan du se en højdeprofil, hvor rutens højdeprofil fremgå.

Højdeprofil for Gravlev Ådal ruten
Højdeprofil for Gravlev Ådal ruten

Mange af ådalens smukke naturtyper har været igennem store forandringer siden midten af 1800-tallet. Vandløb blev rettet ud, søer, moser og væld blev drænet bort, dambrug blev anlagt og jorden bragt i omdrift. Men siden slutningen af 1990’erne er der gennemført genopretning af hensyn til den biologiske mangfoldighed og ådalens karakteristiske åbne landskab. Dambrug er afløst af slyngede kildebække, Gravlev Sø dominerer igen landskabet og Lindenborg Å bugter sig i et slynget forløb på tværs af ådalen. Tilgroning med krat af pil, birk og tagrør er stoppet og i stedet er græsning med kreaturer på engene genoptaget.

Læs mere om Rebild Bakker og Gravlev Ådal.: https://www.rebildporten.dk/rebild/planlaeg-din-tur/rebild-bakker-ruten-og-gravlev-aadal-vandring-gdk1096614
Naturstyrelsens brochure om området og ruterne: https://api.www.rebildporten.dk/sites/rebildporten.com/files/2021-02/rebild-bakker_gravlev-aadal.pdf
Naturstyrelsen har lavet et samlet sted at hente informationer om Rold Skov: https://naturstyrelsen.dk/find-et-naturomraade/naturguider/himmerland-og-limfjorden/rold-skov/praktisk

Du Kan finde ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=16887639

Gendarmstien fra Padborg til Høruphav

Gendarmstien er en vandrerute på fem etaper, Bjergetapen, Tegletapen, Krageetapen, Strandetapen og Mølleetapen, og går fra Padborg til Høruphav på Als. Stien er en afmærket strækning på 84 kilometer, som går gennem Kruså, Kollund, Sønderhav, Stranderød, Sandager, Egernsund, Rendbjerg, Brunsnæs, Kragesand, Stensigmose, Sønderborg, Høruphav til Skovby.

Gendarmstien er afmærket
Gendarmstien er afmærket

Der findes rigtig mange gode kilder, og jeg vil derfor ikke kloge mig på detaljerne her, men henvise til hjemmesiden her: https://gendarmsti.dk/

De enkelte etaper er beskrevet detaljeret her:
Bjergetapen ( https://www.gendarmsti.dk/da/oplev-ruten/etape-1 )
Tegletapen ( https://www.gendarmsti.dk/da/oplev-ruten/etape-2 )
Krageetapen ( https://www.gendarmsti.dk/da/oplev-ruten/etape-3 )
Strandetapen ( https://www.gendarmsti.dk/da/oplev-ruten/etape-4 )
Mølleetapen ( https://www.gendarmsti.dk/da/oplev-ruten/etape-5 )

På Wikipedia kan du også læse om vandreruten: https://da.wikipedia.org/wiki/Gendarmstien

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=443124 . Hvis du ønsker de enkelte etaper som særskilte GPX-filer, skal du åbne Sektioner i højre side for at hente filerne en af gangen.

Sanatorieskoven mellem Faaborg og Svendborg

Vandreruten Sanatorieskoven er en 5,4 km rundtur ved Nakkebølle Sanatorium mellem Faaborg og Svendborg på Fyn.

Ruten fører os rundt, og vi passerer blandt andet voldstedet Herregaardsholmen, som er et vikingeanlæg og, Nakkebølle Gods. Bagved Svelmø ses Korshavn og derefter Drejø. Herefter ses Skarø og så ser vi fjorden ind mod Fjællebroen Havn. Bag det hele ses Ærø

Du kan læse mere om ruten på Bøgebjerg Lokalråds hjemmeside: https://www.boegebjerg-lokalraad.dk/rute-2/

Du kan se ruten her, og du kan også hente filen som GPX-fil her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12813441

Kyststien på Ærø

Ruten er ca. 30 km lang og tager dig langs den sydlige del af Ærø, videre op nordpå og slutter ved naturområdet Vitsø ved Søby – og selvfølgelig langs kysten på størstedelen af ruten.


Kyststien er lavet til dig, der vandrer, og er markeret med afmærkningspæle hele vejen.

Undervejs kommer du forbi idylliske landsbyer, smukke udsigtspunkter, historiske spots og fascinerende naturområder.

Du kan læse mere om ruten her: https://www.visitaeroe.dk/aeroe/oplevelser/kyststien-paa-aeroe

Du kan se ruten her og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=14644083