Vandreruten Aarhus-silkeborg

Vandreruten Århus – Silkeborg er mere end 80 km lang som starter i Aarhus ved den nedlagte station fra Hammelbanen, Carl Blochs Gade 28, fører os igennem Skanderborg i Østjylland, og slutter ved Silkeborg Station.


Vandreruten er afmærket med blå skilte i Århus Kommune og med røde piktogrammer i Skanderborg og Silkeborg Kommuner.

Ruten er dog ikke afmærket gennem Skanderborg By. Der er foreslået et par ruter igennem byen – en rute, der går forbi Fælleden og Skanderborg Marina og rute, der går gennem Skanderborg Bakker og forbi Skanderborg Station. Der er også foreslået en alternativ rute igennem Dyrehaven udenom festivalpladsen, når der er Skanderborg Festival – og en alternativ rute ved Boes, hvis der er høj vandstand i Mossø.

Du kan læse mere om ruten på Naturstyrelsens hjemmeside her: https://udinaturen.dk/shelter/119155

Vær opmærksom på at ruten har en temmelig udfordrende højdeprofil, hvilket skyldes det bakkede landskab i Østjylland.

Højdeprofil for vandreruten Århus-Silkeborg
Højdeprofil for vandreruten Århus-Silkeborg

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=3029875.

Hærvejen

Hærvejen, som består af ikke mindre end 638 km vandrerute, har flere navne, heriblandt Oksevejen, Sakservejen, Gammel Viborgvej, Studevejen, Adelvejen og Pilgrimvejen. I dag er Hærvejen en rekreativ rute for dem, der vil vandre i historiske spor og samtidig opleve den jyske natur. Ruten løber igennem tre regioner og femten kommuner.


Ruten er opdelt i en række passende etaper, men det er naturligvis op til dig selv, hvordan du vil planlægge og disponere vandringen.

Hærvejens skiltning
Hærvejens skiltning. Af Jørgen RasmussenEget arbejde, Public Domain, Link

Du kan læse emre om Hærvejen på hjemmesiden her: https://www.haervej.dk/vandring
Bemærk at der af hjemmesiden kan tolkes, at det kræver en bestemt app at navigere på Hærvejen. Det er heldigvis ikke tilfældet. Links herunder viser dig vej til helt almindelige GPX-filer, som du kan importere i enhver navigations-app.

Links til GPX-filer

Hirtshals – Lønstrup (Ved stranden): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278796

Lønstrup – Thise (Mellem kloster og knude): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278797

Thise – Blokhus (I kystbaglandet): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1327879

Blokhus -Tranum (I vildmarken ): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278799

Tranum – Fjerritslev (På kystskrænterne): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278800

Fjerritslev – Løgstør (Mellem hav og fjord): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278801

Løgstør – Aars (Mellem fjord og hede): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278802

Aars – Borup Hede (Over åerne): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278680

Frederikshavn – Hørbylund (Fra bjerg til høj): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278738

Hørbylund – Jyske Ås (På vidderne): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278739

Jyske Ås – Hammer Bakker (Jyske Ås): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278740

Hammer Bakker – Svenstrup (Bakker, by og fjord): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278741

Svenstrup – Aars (I gamle pilgrimsspor): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278679

Borup Hede – Viborg (Fra å til fjord og kongeby): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278681

Viborg – Thorning (Mellem borge, bakker og søer): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278515

Thorning – Funder Kirkeby (Gennem skovene til søerne): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278516

Funder Kirkeby – Nørre Snede (Blandt søer, ådale og heder): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278517

Nørre Snede – Givskud (Ved Gudenåens kilder): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278518

Givskud – Jelling – Bindeballe (I vikingekongens spor): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278519

Bindeballe – Vejen (Ad gamle hærvejsspor): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278520

Vejen – Jels (I det gamle grænseland): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278521

Jels – Vojens (Blandt gravhøje, broer og hærvejsspor): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278522

Vojens – Rødekro (Mellem borg, bro og runesten): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278523

Rødekro – Kliplev (På valfartsvej): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278524

Kliplev – Padborg (På Oksevejen): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13278525

Nissum Fjord vandrerute – Thorsminde ved den Jyske Vestkyst

Vandreruten Nissum Fjord vandrerute, Fjorden Rundt er en 63 km lang afmærket vandrerute med udgangspunkt i Thorsminde ved den Jyske Vestkyst.


Langs ruten er der rig mulighed for at overnatte i sheltere eller på campingplads.

Langs ruten vil du møde indhegninger som du skal igennem for at følge ruten. Inden for indhegningerne kan der være kreaturer eller heste, der er i gang med at pleje naturen, for at opretholde en bred flora og fauna. Lad aldrig din hund løbe frit og hold den i kort snor inden for indhegningerne, så er der ingen fare ved at passerer.

Langs ruten vil du finde mange spændende oplevelser der er et besøg værd. I Thorsminde vil du blandt andet møde Strandingsmuseum St. George, der er et specialmuseum for strandinger på den jyske vestkyst.

Nissum Fjord byder på et væld af oplevelser og fortællinger. Derfor har en række frivillig taget initiativ til at få oprettet en Naturpark. Naturpark Nissum Fjord skal være med til at formidle den fantastiske natur langs fjorden og fortællingerne om hvorfor folk bosatte sig her. Langs ruten kommer du forbi to af deres besøgscentre, nemlig i Bøvlingbjerg og Thorsminde.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=17214303

Mols Bjerge-stien

Mols Bjerge-stien er 80 km vandresti af høj kvalitet med overnatningssteder nær etapestart i Rønde, Femmøller eller Ebeltoft og med store natur- og kulturhistoriske seværdigheder undervejs. Stien er inddelt i fire dagsetaper på hver ca. 20 km. 


Du kan læse mere om ruten her: https://nationalparkmolsbjerge.dk/oplev-nationalparken/friluftsaktiviteter/til-fods-i-nationalparken/mols-bjerge-stien/.

Kalø-etapen (gul)

Der er højspændt historisk drama ved den 700 år gamle kalø Slotsruin, der ligger i den vestlige ende af etapen. Stien går langs kysten mellem krogede troldetræer og passerer Jagtslottet på kalø. Fra krogryggen oppe på randmorenen er der en enestående udsigt i bred format over aarhus Bugten. På kalø-etapen får du også en forsmag på Mols Bjerges åbne overdrev og dramatiske dødishuller. længst mod øst ligger idylliske Femmøller med de mange gamle vandmøller.

Bjergetapen (rød)

På Danmarks eneste rigtige bjergetape går det stejlt opad fra start. Mols Bjerge er et nationalt og internationalt værdifuldt naturområde i et af Danmarks mest kuperede og varierede istidslandskaber. Det er blandt de områder i Danmark, der huser flest sjældne og truede arter. 

Stien fører over imponerende udsigtspunkter, gennem dramatiske slugter med krogede troldeskove og forbi dybe dødishuller. Kun meget spredt bebyggelse bryder følelsen af at være langt fra alfarvej.

Ebeltoft-etapen- (grøn)

Denne etape går gennem et skovklædt istidslandskab, der åbner sig ved ørnbjerg Mølle med snurrende møllehjul og mølledam. I Ulstrup Ådal og ved Djurslands største sø, Stubbe Sø, venter fine fugleoplevelser på den opmærksomme vandrer. Stien passerer herregården Skærsø og følger herefter en nedlagt jernbanestrækning ud til kysten. Her slutter etapen i søkøbstaden ebeltoft med stokroser, skæve bindingsværkshuse og toppede brosten.

Gåsehage-etapen (blå)

Oplev Ebeltofts gamle bydel med bindingsværk og stokroser, før turen går videre mod havnefronten og følger vandlinjen med strandeng, badestrand og skov. Oplev fuglebeskyttelsesområdet Ahl Hage, Ebeltoft Færgehavn, en ferieby med vandkanaler og Skelhøjes udsigt over Ebeltoft og vigen.

Du kan se Mols-bjergestien her og du kan også hente de enkelte etaper som GPX-filer: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13305153.

Inderø Skov ved Hald Sø – Viborg

Ruten rundt på Inderø er ca 6,3 km lang, og fører os rundt på den skovklædte halvø i Hald Sø og i Dollerup Bakker syd for Viborg. Langs søbredden går den flotte Søsti, som er anlagt af ungarske flygtninge i slutningen af 1950’erne.


Vandreturen er en klassiker for lokale og viborgensere, og undervejs er der bænke, hvor man kan hvile sig og nyde udsigten.

Turens højdepunkt er nok på østsiden af skoven, hvor man finder flere hylder, hvor der er direkte udsigt til nationalsangen og de brede bøge, som spejler sig Østerstrand.

Vær opmærksom på at den del, hvor vi går i Dollerup Bakker, kan være udfordrende.

Højdeprofil for vandreruten Gul Sti
Højdeprofil for vandreruten Gul Sti

Du kan læse mere om ruten og om området på Naturstyrelsens hjemmeside her: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/vores-natur/inderoe-skov/

Du kan se ruten her, og du kan også hente filen som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=7023828

Jordmoderstien ved Gudenåen

Jordemoderstien strækker sig fra Gelbrovej i syd til Gudenåen ved Langå i nord.

Turen er meget kuperet, og det er en god ide med vandrestøvler. Der er flotte udsigter undervejs blandt andet lige syd for Enslev, hvor man kan se ret langt. Stien er mest af mindre markveje og spor i det åbne land, men den går også igennem Toholt skov. Stiens navn kommer formentlig af, at jordemoderen fra Langå benyttede vejen for at komme hen til Hagsholm gården, hvor der var et stort folkehold.

Der er mulighed for at parkere i landsbyen Enslev, som stien går lige forbi, og på vigeplads ved Hadbjergvej.

Du kan se ruten her og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=14604615

Den Skæve Bane

Den Skæve Bane er en 63 km lang cykel- og vandrerute, afmærket med skilte, som går fra Grindsted til Funder ved Silkeborg.

Den Jyske Diagonalbane’ som indtil 1971 var jernbanelinje mellem Randers og Esbjerg, er udlagt som natursti på en længere sammenhængende strækning. Banen gik skråt ned gennem Jylland, og den blev derfor i folkemunde kaldt “Den skæve Bane.

Du kan læse mere om Diagonalbanen her.

Den SKæve Bane
Ruten er afmærket med skilte.

Du kan se ruten her og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://cycling.waymarkedtrails.org/#route?id=1721083&type=relation

Baubjergstien ved Sinding

Baubjergstien er en ca. 5 km lang vandrerute ved Sinding, 7 km nordvest for Silkeborg i Østjylland.

Ruten er oprindeligt planlagt af beboerne i Sinding, men der vedligeholdes ikke dokumentation for ruten længere. Du kan læse lidt om ruten på SPOR i Landskabet: https://spor.dk/baubjerg.


Baubjerg er 87 m høj, så herfra er der en storslået udsigt vesterud og der er mulighed for at se smukke solnedgange. Baubjerg er ligesom de to andre højdepunkter på ruten dannet af aflejringer fra den sidste istid Det er såkaldte morænebakker. I nærheden af Baubjerg ligger en gammel sandgrav, der tidligere har været benyttet af byens beboere – nu omgivet af smukke gamle egetræer. På de omliggende marker kan man se de gamle husdyrracer bl.a. de store flotte jyske heste. Man mærker jorden ryste under fødderne når de kommer galoperende.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11158858&type=relation

Vandrerute: Djurslandstien

Djurslandstien er et samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs Kommune og går fra Risskov nord for Aarhus igennem Mols Bjerge til Udbyhøj ved Randers Fjord.


Reelt er der tale om, at Nordsøstien ikke længere vedligeholdes og nu rebrandes i mindre stykker, suppleret med lidt af Molsruten, her altså som Djurslandsstien. Lige præcis på Djursland giver det måske heller ikke så meget mening at lægge en rute med navnet Nordsøstien.

Du kan læse mere om baggrunden for at Nordsøstien nu omdøbes her: https://www.lokalavisen.dk/samfund/ECE13817077/vildledende-vandresti-skifter-navn/

Du kan læse om ruten her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/ferievaner-fra-tiden-med-corona-bider-sig-fast-ny-vandrerute-paa-djursland-skal.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=14190349 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Skanderborg Dyrehave – Rød Rute

Ruten rundt i Skanderborg Dyrehave er 4,8 km lang.

Det har været vanskeligt at finde dokumentation for ruten, og jeg er ikke sikker på at den kortlagte rute er korrekt. Men jeg er da sikker på at det er en god tur alligevel.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=276056 og du kan også hente ruten som GPX-fil.