Nissum Fjord vandrerute – Thorsminde ved den Jyske Vestkyst

Vandreruten Nissum Fjord vandrerute, Fjorden Rundt er en 63 km lang afmærket vandrerute med udgangspunkt i Thorsminde ved den Jyske Vestkyst.


Langs ruten er der rig mulighed for at overnatte i sheltere eller på campingplads.

Langs ruten vil du møde indhegninger som du skal igennem for at følge ruten. Inden for indhegningerne kan der være kreaturer eller heste, der er i gang med at pleje naturen, for at opretholde en bred flora og fauna. Lad aldrig din hund løbe frit og hold den i kort snor inden for indhegningerne, så er der ingen fare ved at passerer.

Langs ruten vil du finde mange spændende oplevelser der er et besøg værd. I Thorsminde vil du blandt andet møde Strandingsmuseum St. George, der er et specialmuseum for strandinger på den jyske vestkyst.

Nissum Fjord byder på et væld af oplevelser og fortællinger. Derfor har en række frivillig taget initiativ til at få oprettet en Naturpark. Naturpark Nissum Fjord skal være med til at formidle den fantastiske natur langs fjorden og fortællingerne om hvorfor folk bosatte sig her. Langs ruten kommer du forbi to af deres besøgscentre, nemlig i Bøvlingbjerg og Thorsminde.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=17214303

Mols Bjerge-stien

Mols Bjerge-stien er 80 km vandresti af høj kvalitet med overnatningssteder nær etapestart i Rønde, Femmøller eller Ebeltoft og med store natur- og kulturhistoriske seværdigheder undervejs. Stien er inddelt i fire dagsetaper på hver ca. 20 km. 


Du kan læse mere om ruten her: https://nationalparkmolsbjerge.dk/oplev-nationalparken/friluftsaktiviteter/til-fods-i-nationalparken/mols-bjerge-stien/.

Kalø-etapen (gul)

Der er højspændt historisk drama ved den 700 år gamle kalø Slotsruin, der ligger i den vestlige ende af etapen. Stien går langs kysten mellem krogede troldetræer og passerer Jagtslottet på kalø. Fra krogryggen oppe på randmorenen er der en enestående udsigt i bred format over aarhus Bugten. På kalø-etapen får du også en forsmag på Mols Bjerges åbne overdrev og dramatiske dødishuller. længst mod øst ligger idylliske Femmøller med de mange gamle vandmøller.

Bjergetapen (rød)

På Danmarks eneste rigtige bjergetape går det stejlt opad fra start. Mols Bjerge er et nationalt og internationalt værdifuldt naturområde i et af Danmarks mest kuperede og varierede istidslandskaber. Det er blandt de områder i Danmark, der huser flest sjældne og truede arter. 

Stien fører over imponerende udsigtspunkter, gennem dramatiske slugter med krogede troldeskove og forbi dybe dødishuller. Kun meget spredt bebyggelse bryder følelsen af at være langt fra alfarvej.

Ebeltoft-etapen- (grøn)

Denne etape går gennem et skovklædt istidslandskab, der åbner sig ved ørnbjerg Mølle med snurrende møllehjul og mølledam. I Ulstrup Ådal og ved Djurslands største sø, Stubbe Sø, venter fine fugleoplevelser på den opmærksomme vandrer. Stien passerer herregården Skærsø og følger herefter en nedlagt jernbanestrækning ud til kysten. Her slutter etapen i søkøbstaden ebeltoft med stokroser, skæve bindingsværkshuse og toppede brosten.

Gåsehage-etapen (blå)

Oplev Ebeltofts gamle bydel med bindingsværk og stokroser, før turen går videre mod havnefronten og følger vandlinjen med strandeng, badestrand og skov. Oplev fuglebeskyttelsesområdet Ahl Hage, Ebeltoft Færgehavn, en ferieby med vandkanaler og Skelhøjes udsigt over Ebeltoft og vigen.

Du kan se Mols-bjergestien her og du kan også hente de enkelte etaper som GPX-filer: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13305153.

Inderø Skov ved Hald Sø – Viborg

Ruten rundt på Inderø er ca 6,3 km lang, og fører os rundt på den skovklædte halvø i Hald Sø og i Dollerup Bakker syd for Viborg. Langs søbredden går den flotte Søsti, som er anlagt af ungarske flygtninge i slutningen af 1950’erne.


Vandreturen er en klassiker for lokale og viborgensere, og undervejs er der bænke, hvor man kan hvile sig og nyde udsigten.

Turens højdepunkt er nok på østsiden af skoven, hvor man finder flere hylder, hvor der er direkte udsigt til nationalsangen og de brede bøge, som spejler sig Østerstrand.

Vær opmærksom på at den del, hvor vi går i Dollerup Bakker, kan være udfordrende.

Højdeprofil for vandreruten Gul Sti
Højdeprofil for vandreruten Gul Sti

Du kan læse mere om ruten og om området på Naturstyrelsens hjemmeside her: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/vores-natur/inderoe-skov/

Du kan se ruten her, og du kan også hente filen som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=7023828

Jordmoderstien ved Gudenåen

Jordemoderstien strækker sig fra Gelbrovej i syd til Gudenåen ved Langå i nord.

Turen er meget kuperet, og det er en god ide med vandrestøvler. Der er flotte udsigter undervejs blandt andet lige syd for Enslev, hvor man kan se ret langt. Stien er mest af mindre markveje og spor i det åbne land, men den går også igennem Toholt skov. Stiens navn kommer formentlig af, at jordemoderen fra Langå benyttede vejen for at komme hen til Hagsholm gården, hvor der var et stort folkehold.

Der er mulighed for at parkere i landsbyen Enslev, som stien går lige forbi, og på vigeplads ved Hadbjergvej.

Du kan se ruten her og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=14604615

Den Skæve Bane

Den Skæve Bane er en 63 km lang cykel- og vandrerute, afmærket med skilte, som går fra Grindsted til Funder ved Silkeborg.

Den Jyske Diagonalbane’ som indtil 1971 var jernbanelinje mellem Randers og Esbjerg, er udlagt som natursti på en længere sammenhængende strækning. Banen gik skråt ned gennem Jylland, og den blev derfor i folkemunde kaldt “Den skæve Bane.

Du kan læse mere om Diagonalbanen her.

Den SKæve Bane
Ruten er afmærket med skilte.

Du kan se ruten her og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://cycling.waymarkedtrails.org/#route?id=1721083&type=relation

Baubjergstien ved Sinding

Baubjergstien er en ca. 5 km lang vandrerute ved Sinding, 7 km nordvest for Silkeborg i Østjylland.

Ruten er oprindeligt planlagt af beboerne i Sinding, men der vedligeholdes ikke dokumentation for ruten længere. Du kan læse lidt om ruten på SPOR i Landskabet: https://spor.dk/baubjerg.


Baubjerg er 87 m høj, så herfra er der en storslået udsigt vesterud og der er mulighed for at se smukke solnedgange. Baubjerg er ligesom de to andre højdepunkter på ruten dannet af aflejringer fra den sidste istid Det er såkaldte morænebakker. I nærheden af Baubjerg ligger en gammel sandgrav, der tidligere har været benyttet af byens beboere – nu omgivet af smukke gamle egetræer. På de omliggende marker kan man se de gamle husdyrracer bl.a. de store flotte jyske heste. Man mærker jorden ryste under fødderne når de kommer galoperende.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11158858&type=relation

Vandrerute: Djurslandstien

Djurslandstien er et samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs Kommune og går fra Risskov nord for Aarhus igennem Mols Bjerge til Udbyhøj ved Randers Fjord.


Reelt er der tale om, at Nordsøstien ikke længere vedligeholdes og nu rebrandes i mindre stykker, suppleret med lidt af Molsruten, her altså som Djurslandsstien. Lige præcis på Djursland giver det måske heller ikke så meget mening at lægge en rute med navnet Nordsøstien.

Du kan læse mere om baggrunden for at Nordsøstien nu omdøbes her: https://www.lokalavisen.dk/samfund/ECE13817077/vildledende-vandresti-skifter-navn/

Du kan læse om ruten her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/ferievaner-fra-tiden-med-corona-bider-sig-fast-ny-vandrerute-paa-djursland-skal.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=14190349 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Skanderborg Dyrehave – Rød Rute

Ruten rundt i Skanderborg Dyrehave er 4,8 km lang.

Det har været vanskeligt at finde dokumentation for ruten, og jeg er ikke sikker på at den kortlagte rute er korrekt. Men jeg er da sikker på at det er en god tur alligevel.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=276056 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Naturstien Gjernstien

Gjernstien fra Langå til Silkeborg, som er 40 km lang, følger den nu nedlagte Langå-Bramming-banen.

Strækningen Laurbjerg-Silkeborg blev også kaldt Gjernbanen efter den største mellemstation. Strækningen havde hjemmel i lov af 27. april 1900 og blev åbnet 12. november 1908. Samtidig blev der lagt andet spor mellem Langå og Laurbjerg, hvilket kan have bidraget til den ret udbredte opfattelse, at den ny stræknings endestation var Langå og ikke Laurbjerg.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1710329 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Kronhede og Klosterhede Plantager

Midt mellem Struer og Lemvig ligger Danmarks tredjestørste skovområde: Klosterheden Plantage og Kronhede Plantage. Her bygger de vilde bævere dæmninger, mens kronvildtet majestætisk bevæger sig rundt mellem træerne.

Naturstyrelsen har anlagt en lang række vandre-, løbe- og cykelruter i området, og kombinationen af primært nåleskov og slyngede åløb, skaber rammerne for en fantastisk naturoplevelse.

Udsigt over møllesøen.
Udsigt over møllesøen. Foto: Leif Lodahl
Tydelige spor efter bæveren.
Tydelige spor efter bæveren. Foto: Leif Lodahl.
Mos og lav alle vegne i plantagerne.
Mos og lav alle vegne i plantagerne. Foto: Leif Lodahl.
Udsigt over møllesøen.
Mere udsigt over møllesøen. Foto: Leif Lodahl.

Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=13!56.4837!8.4266 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.