Fire vandreruter: Skagen Klitplantage

Skagen Klitplantage er anlagt 1888, og er en statsejet plantage beliggende umiddelbart sydvest for Skagen.

Disse fire ruter er anlagt af Naturstyrelsen. Du kan se styrelsens brochure her: https://naturstyrelsen.dk/media/290173/35_skagen-klitplantage_web_150720.pdf


Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-filer:

Gul rute (5,7 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12792223
Orange rute (4,0 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12792269
Grøn rute (2,3 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12792320
Rød rute (2,7 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12792301

Vandrerute: Lindenborg Å rundtur

Ruten, som er ca. 10,5 km lang, fører os igennem Bjergeskov til Lindenborg Å som vi følger mod syd til vi passerer Lille Blåkilde. Kort derefter passerer vi åen og følger Hobrovej forbi Gravlev Sø til Gravlev. Lidt syd for Egebæk Kilde passerer vi atter åen. Vi fortsætter mod nord ad Ravnkildevejen og passerer Ravnkilde. Nord for Bundgård returnerer vi til skoven og fortsætter tilbage til parkeringspladsen.


Lindenborg Å er en 47 km lang å i Østhimmerland, der har sit udspring i samme kildevæld lidt syd for Rold Skov.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12769737 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Østerådalen og Finstrupgård Kilde

Østerådalen er en ådal og et rekreativt område langs åen Østerå syd for Aalborg. Dalen er et naturskønt område, der benyttes flittigt til gåture, løbeture og cykelture.

Finstrupgård Kilde er en kilde nord for Finstrupgård og Finstrupgård Skov.

Ruten starter ved Svenstrup Station og fører os ud over Østerådalen, rundt om Dall Villaby og op omkring skoven, hvor kilden er synlig. Ruten er omkring 11 km lang.

Du kan finde en folder fra Aalborg Kommune her: https://www.fredninger.dk/wp-content/uploads/2016/11/OsteraaDal_Aalborg.pdf


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12755173 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Se i øvrigt også ruten Østerådalen Nord: /kort/ruter/vandreruter-oesteraadalen-nord-og-syd/

Vandreruter: Klitmøller og Vandet Sø

Klitmøller er en by og tidligere ladeplads i Thy, beliggende 10 km sydvest for Hanstholm. Vandet Sø ligger i Thy nordvest for Thisted, sydøst for Klitmøller. Området omfatter Vilsbøl Plantage, Nystrup Klitplantage, Vangså Hede og Vandet Sø. Området er en del af Nationalpark Thy.

Naturstyrelsen har anlagt en lang række ruter i området, og jeg er begyndt at lægge ruterne på OpenStreetmap. Jeg opdaterer dette indlæg efterhånden som jeg får lagt ruterne ind.

I øvrigt er der også tre gode vandreture ved Tvorup Klitplantage mellem Nørre Vorupør og Klitmøller.


Du kan se alle ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=13!57.0203!8.5633 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.

Kollerup Plantage

De to ruter på 4 og 5 km ved Kollerup Plantage ved Fjerritslev er planlagt af Naturstyrelsen. Du kan se Naturstyrelsens brochure her: https://naturstyrelsen.dk/media/210995/40_svinkloev-og-kollerup_220816.pdf

Kollerup Plantage er Fjerritslevs nærmeste større skov og er anlagt i årene mellem 1897 og 1909. Sten-alderhavets kystskrænt, som fra Svinklovene går sydpå, skærer midt igennem plantagen. Mod nord er skrænten meget markant, mens den mod syd er mere sløret af sandflugten.


Du kan se ruterne her, og du kan også hente ruterne som GPX-filer:

Gul rute (4 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12700220
Orange rute: (4,75 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12700248

Jyske Ås

Ruten ved Jyske Ås er 27 km lang og tager sit udgangspunkt ved Dronninglund Slot og slutter ved Nymølle Plantage.

Jyske Ås, et højdedrag i Vendsyssel, som strækker sig fra Dronninglund, ca. 25 km mod nordvest til Østervrå, gennem Dronninglund Storskov, Allerup Bakker hvor Storstensbakken, Voldene og Skelbakken, alle over 100 meter høje, er beliggende, videre gennem Pajhede Skov hvor den 112 meter høje Søhedens Bakke er beliggende.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12627867 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Søheden Plantage

Denne lille rute ved Søheden Plantage på Jyske Ås på 3,5 km tager sit udgangspunkt ved parkeringspladsen ved Håndsbækvej.

Jyske Ås, et højdedrag i Vendsyssel, som strækker sig fra Dronninglund, ca. 25 km mod nordvest til Østervrå, gennem Dronninglund Storskov, Allerup Bakker hvor Storstensbakken, Voldene og Skelbakken, alle over 100 meter høje, er beliggende, videre gennem Pajhede Skov hvor den 112 meter høje Søhedens Bakke er beliggende.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12627643 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Nymølle Bæk – Gul rute

Ruten på 4,8 km ved Nymølle Bæk i Vendsyssel fører os igennem et af områdets smukkeste naturområder hvor bakker, skrænter og slugter afløser hinanden, og naturen veksler mellem tæt skov, ellesumpe, åbne enge, overdrev og lyngbakker.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12621191 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Bulbjerg

Troldsting-ruten går i let kuperet terræn med flere flotte udsigter, og vi lægger vejen forbi udsigten ved Bulbjerg. Ruten er ca, 9,9 km lang, Læs Naturstyrelsens beskrivelse her: https://udinaturen.dk/shelter/8881.

Dansk Vandrelaug har også planlagt en Kvalitetssti ved Bulbjerg. Du kan læse om Kvalitetsstien her: https://dvl.dk/kvalitetssti/kvalitetsstierne/natursti/bulbjerg3/


Du kan se Troldsting-ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12612397 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Du kan se Kvalitetsstien her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12671441 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Fire vandreruter: Sæby

Sæby Kløverstier består af fire ruter, som alle udgår fra en Kløverstipæl som står på Sæby Havn ved broen over Sæby Å.

Ruterne er planlagt af Frederikshavn Kommune, og du kan se en beskrivelse her: https://www.friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/kloeverstier-saeby-dansk.pdf


Du kan se de fire ruter her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=14!57.3418!10.528 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.

Blå Kløversti, Sæby(5,4 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12607010
Grøn Kløversti, Sæby (2,3 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12606992
Rød Kløversti, Sæby (7,5 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12606914
Sort Kløversti, Sæby (21 km): https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12607088