Hesselager rundtur

Hesselager rundtur er en smuk rute på ca 14 km hvor udgangspunktet er parkeringspladsen ved Klintholm Strand lidt syd for Bøsøre. Ruten slår et sving forbi Damestenen, som påstås at være er Danmarks største sten.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12400037 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Fra Ringe til Korinth

Ruten, som er 17 km lang, starter ved Ringe station og fører os til stationen i Korinth via Espe. Naturstien vedligeholdes af Naturstyrelsen. Ruten fra Ringe til Korinth slynger sig igennem de fynske landskab, hvor der tidligere lå Nyborg-Ringe-Faaborg jernbanen.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12399656 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Nørholm Skov og Hede

Ruten er 9 km. lang, og snor sig gennem Nørholm Skov, fortsætter ud i engen langs Varde Å og fortsætter hen over Nørholm Hede til vandmøllen og godset.

Nørholm Gods er en dansk herregård, der ligger ved Varde Å, ca. 8 km nord for Varde.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12394310 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Egtvedpigens Fodspor

Vandreruten Egtvedpigens Fodspor er vedligeholdt af Vejle Kommune. Vandreruten er 14 km lang, og tager 4-5 timer at gå. Turen er afmærket med orange piktogrammer. I området er der også flere korte, afmærkede stiforløb markeret med rød, blå og gul markering.


Du kan finde ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12373394 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Enebærodde

Ruten langs Enebærodde ved Hasmark Strand er 11,8 km og tager sit udgangspunkt ved parkeringspladsen ved Halshusene.

Ruten fører os ud på Enebærodden og følger kysten hele vejen rundt på odden.

Enebærodde er en 6 km lang og 20 til 750 meter bred landtange på Nordfyn mellem Kattegat og vestsiden af Odense Fjord.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12349977 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Bogense Engruten

Vandreruten ved Bogense tager sit udgangspunkt i Bogense ved Gl. Havn. Ruten fører os ud i engområdet vest for Bogense. Ruten er 8 km lang og er vedligeholdt af Nordfyns Kommune.


Du kan finde ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12344948 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vrøgum Klitplantage – Gul rute

Ruten i Vrøgum Klitplantage er 10 km lang, og fører os rundt i klitplantage og tæt forbi søen Barnsø.

Vrøgum Klitplantage er en plantage i Vestjylland, tæt på Oksbøl.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12338716 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Gråstenstien i Gråstenskovene

Ruten Gråstenstien er 8,7 km lang, og fører os rund om byen igennem Gråstenskovene.

Gråstenskovene dækker et areal på ca. 700 hektar og er udpeget til national seværdighed og Natura 2000-område. Skovene byder, med et meget varieret plante- og dyreliv, oldtidsminder, rislende bække, moser og dejlige søer, på mange naturoplevelser.

Se Skov- og Naturstyrelsens brochure om Gråstenstien her: https://naturstyrelsen.dk/publikationer/turfoldere/soenderjylland/graastenskovene/.


Ruten starter ved parkeringspladsen bag Skolegade 3, og vi går mod vest langs søens bred. Kort tid efter vi har passeret en lille bæk, drejer vi ad stien til venstre, ind i skoven. Efter at have passeret en lille parkeringsplads inde i skoven, holder vi til venstre, ad Jomfrustien, hvor siten deler sig.

Vi fortsætter til vi kommer til et kryds, hvor vi drejer til højre ad Vandtårnsvej og efter kort tid mod venstre ad Den Nye Vej (det hedder den altså). Når vi kommer til et T-kryds, drejer vi til højre og fortsætter mod nordvest ad Konkelvej og holder til venstre ad Jagtstien. Efter at have passeret Spejderbroen over den lille bæk drejer vi til venstre ad Bækkevejen, som vi følger et par hundrede meter, hvorefter vi drejer til højre ad Den Stejle Vej.

Vi holder til venstre ved et større kryds og går mod syd ad Ludvigsensvej, hvor vi lige før vi kommer til den lille bro, går mod venstre til vi Ravnsbjergvej under tunellen, og fortsætter ad stien på den modsatte side. Vi følger bækken, som vi på et tidspunkt krydser. Lige før vi kommer ud i det åbne land, følger vi trappen ned til venstre og for enden følger vi stien til højre.

Når vi kommer til et T-kryds drejer vi til højre og krydser over engen til banestrækningen, hvor vi følger stien til venstre. Ved vandværket drejer vi til højre og passerer tunellen under banen. Vi følger Sildekulestien, også efter vi har passeret Ahlmannsvej.

Vi kommer til en lille park, hvor vi først krydser bækken, hvorefter vi går venstre om søen og ender i trafikkrydset Ahlmannsvej/Sildekulevej. Vi følger stien mod øst, nord om fjorden. Vi følger fjordkanten hekt ind i byen, hvor vi går langs kajkanten.

Ved Fiskenæsvej drejer vi til højre og går højre om marinabygningen, og følger vandkanten hele vejen rundt på halvøen Fisknæs.

Når vi kommer til skoven igen, fortsætter vi ad stien mod nord ind i skoven, hvor vi efter nogen tid møder en sti (Fasanvej) mod venstre, som vi følger. Vi passerer vejen Stjerneparken, og fortsætter lige ud, indtil vi kommer til et T-kryds. Her går vi til højre ad Kastanie Alle mod nord. Vi passerer igen under banen igennem en tunnel, og fortsætter mod nordvest.

Vi kommer ud af skoven ved Slotsbakken, lige overfor Gråsten Slot, og vi går til venstre, ind mod byen ad Slotsbakken, Slotsgade.

Gråsten Slot set fra slotsparken. Foto: Leif Lodahl
Gråsten Slot set fra slotsparken. Foto: Leif Lodahl

Vi krydser Torvet og fortsætter lige ud ad Borggade og drejer til højre ad Skolegade, hvor vi efter få skridt er tilbage til udgangspunktet.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1853406 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Augustenborgstien

Augustenborgstien er en 7 km lang sti som forbinder flere naturområder omkring Augustenborg på Als, hvoraf et stort område er udlagt som vildtreservat. Det er derfor muligt at observere flere sjældne fuglearter i området.


Ruten starter ved Augustenborg Slot , hvor vi går igennem slotsparken og Augustenborg Skov. Ruten fortsætter langs Augustenborg Fjord, hvor vi passerer den indre del Lillehav og fortsætter sydover ad Krumom. Når vi har passeret dæmningen drejer vi til venstre ad Gammel Brovej, hvor vi går langs moseområdet Nydam og ender til sidst ved golfklubben i det smukke naturområde ved Mjang Dam.

Du kan se ruten her https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1849433, og du kan også downloade ruten som GPX-fil.