Gråstenstien i Gråstenskovene

Ruten Gråstenstien er 8,7 km lang, og fører os rund om byen igennem Gråstenskovene.

Gråstenskovene dækker et areal på ca. 700 hektar og er udpeget til national seværdighed og Natura 2000-område. Skovene byder, med et meget varieret plante- og dyreliv, oldtidsminder, rislende bække, moser og dejlige søer, på mange naturoplevelser.

Se Skov- og Naturstyrelsens brochure om Gråstenstien her: https://naturstyrelsen.dk/publikationer/turfoldere/soenderjylland/graastenskovene/.


Ruten starter ved parkeringspladsen bag Skolegade 3, og vi går mod vest langs søens bred. Kort tid efter vi har passeret en lille bæk, drejer vi ad stien til venstre, ind i skoven. Efter at have passeret en lille parkeringsplads inde i skoven, holder vi til venstre, ad Jomfrustien, hvor siten deler sig.

Vi fortsætter til vi kommer til et kryds, hvor vi drejer til højre ad Vandtårnsvej og efter kort tid mod venstre ad Den Nye Vej (det hedder den altså). Når vi kommer til et T-kryds, drejer vi til højre og fortsætter mod nordvest ad Konkelvej og holder til venstre ad Jagtstien. Efter at have passeret Spejderbroen over den lille bæk drejer vi til venstre ad Bækkevejen, som vi følger et par hundrede meter, hvorefter vi drejer til højre ad Den Stejle Vej.

Vi holder til venstre ved et større kryds og går mod syd ad Ludvigsensvej, hvor vi lige før vi kommer til den lille bro, går mod venstre til vi Ravnsbjergvej under tunellen, og fortsætter ad stien på den modsatte side. Vi følger bækken, som vi på et tidspunkt krydser. Lige før vi kommer ud i det åbne land, følger vi trappen ned til venstre og for enden følger vi stien til højre.

Når vi kommer til et T-kryds drejer vi til højre og krydser over engen til banestrækningen, hvor vi følger stien til venstre. Ved vandværket drejer vi til højre og passerer tunellen under banen. Vi følger Sildekulestien, også efter vi har passeret Ahlmannsvej.

Vi kommer til en lille park, hvor vi først krydser bækken, hvorefter vi går venstre om søen og ender i trafikkrydset Ahlmannsvej/Sildekulevej. Vi følger stien mod øst, nord om fjorden. Vi følger fjordkanten hekt ind i byen, hvor vi går langs kajkanten.

Ved Fiskenæsvej drejer vi til højre og går højre om marinabygningen, og følger vandkanten hele vejen rundt på halvøen Fisknæs.

Når vi kommer til skoven igen, fortsætter vi ad stien mod nord ind i skoven, hvor vi efter nogen tid møder en sti (Fasanvej) mod venstre, som vi følger. Vi passerer vejen Stjerneparken, og fortsætter lige ud, indtil vi kommer til et T-kryds. Her går vi til højre ad Kastanie Alle mod nord. Vi passerer igen under banen igennem en tunnel, og fortsætter mod nordvest.

Vi kommer ud af skoven ved Slotsbakken, lige overfor Gråsten Slot, og vi går til venstre, ind mod byen ad Slotsbakken, Slotsgade.

Gråsten Slot set fra slotsparken. Foto: Leif Lodahl
Gråsten Slot set fra slotsparken. Foto: Leif Lodahl

Vi krydser Torvet og fortsætter lige ud ad Borggade og drejer til højre ad Skolegade, hvor vi efter få skridt er tilbage til udgangspunktet.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1853406 og du kan også hente ruten som GPX-fil.