Den Skæve Bane

Den Skæve Bane er en 63 km lang cykel- og vandrerute, afmærket med skilte, som går fra Grindsted til Funder ved Silkeborg.

Den Jyske Diagonalbane’ som indtil 1971 var jernbanelinje mellem Randers og Esbjerg, er udlagt som natursti på en længere sammenhængende strækning. Banen gik skråt ned gennem Jylland, og den blev derfor i folkemunde kaldt “Den skæve Bane.

Du kan læse mere om Diagonalbanen her.

Den SKæve Bane
Ruten er afmærket med skilte.

Du kan se ruten her og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://cycling.waymarkedtrails.org/#route?id=1721083&type=relation

Baubjergstien ved Sinding

Baubjergstien er en ca. 5 km lang vandrerute ved Sinding, 7 km nordvest for Silkeborg i Østjylland.

Ruten er oprindeligt planlagt af beboerne i Sinding, men der vedligeholdes ikke dokumentation for ruten længere. Du kan læse lidt om ruten på SPOR i Landskabet: https://spor.dk/baubjerg.


Baubjerg er 87 m høj, så herfra er der en storslået udsigt vesterud og der er mulighed for at se smukke solnedgange. Baubjerg er ligesom de to andre højdepunkter på ruten dannet af aflejringer fra den sidste istid Det er såkaldte morænebakker. I nærheden af Baubjerg ligger en gammel sandgrav, der tidligere har været benyttet af byens beboere – nu omgivet af smukke gamle egetræer. På de omliggende marker kan man se de gamle husdyrracer bl.a. de store flotte jyske heste. Man mærker jorden ryste under fødderne når de kommer galoperende.

Du kan se ruten her, og du kan også hente ruten som GPX-fil: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11158858&type=relation

Klintekongens Rige på Møn

Klintekongens Rige kommer du til at opleve alle de største natur- og kulturoplevelser på Møn, der ifølge sagn og legender udgør selveste Klintekongens Rige på Møn.


Turen, som er ca. 14 km lang, kræver god kondition. Hele ruten er opmærket med tydelige skilte, så også folk, der ikke kender området, kan finde vej.

Højdeprofil for Klintekongens Rige
Højdeprofil for Klintekongens Rige . Foto: OSM Relation Analyzer

Ruten byder på alt hvad der er værd at opleve på Møns Klint: klint, strand, skov, overdrev, fortidsminder, udsigter og masser af bakker. Undervejs støder du på alt, hvad naturen indeholder af liv afhængig af årstiden: blomster, fugle, sommerfugle, svampe, træer og buske.

Fantastisk udsigt over Klinten på Møn.
Fantastisk udsigt over Klinten på Møn. Foto: Leif Lodahl.

Naturstyrelsen har anlagt en lang række vandreruter på Møns klint, og du kan se Naturstyrelsens brochure her: https://naturstyrelsen.dk/media/296532/53_moens-klint_kort_web_210621.pdf.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=14266126 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Du kan læse om andre ruter på Møns Klint her: https://lodahl.dk/kort/ruter/moens-klint/.

Vandrerute: Djurslandstien

Djurslandstien er et samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs Kommune og går fra Risskov nord for Aarhus igennem Mols Bjerge til Udbyhøj ved Randers Fjord.


Reelt er der tale om, at Nordsøstien ikke længere vedligeholdes og nu rebrandes i mindre stykker, suppleret med lidt af Molsruten, her altså som Djurslandsstien. Lige præcis på Djursland giver det måske heller ikke så meget mening at lægge en rute med navnet Nordsøstien.

Du kan læse mere om baggrunden for at Nordsøstien nu omdøbes her: https://www.lokalavisen.dk/samfund/ECE13817077/vildledende-vandresti-skifter-navn/

Du kan læse om ruten her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/ferievaner-fra-tiden-med-corona-bider-sig-fast-ny-vandrerute-paa-djursland-skal.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=14190349 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Gentofte Sø – Hjertesti

Hjertestien Gentofte Sø og Brobæk Mose er sammenhængende, og turen er ca. 3,3 km lang. Der er toiletter på Fiskebakken i den østlige side af søen.


Vi går i retning med uret rundt om Gentofte Sø – fra den sydlige ende først langs søen, derefter igennem Brobæk Mose og derfra langs søen igen til søens sydlige ende. Stien gennem mosen kan efter heftigt regnvejr/sne være uegnet for barnevogne, ligesom gummistøvler eller lignende i så fald anbefales.

En del af ruten rundt om Gentofte Sø foregår på en flydebro
En del af ruten rundt om Gentofte Sø foregår på en flydebro. Foto: Leif Lodahl

Der er ikke mulighed for parkering på vejene rundt om søen, men på Erichsensvej er en parkeringsplads.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1863793 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Helsingør – Havreholm

Ruten fra Helsingør til Havreholm er 25 km lang, og fører os nord om byen til Teglstrup Hegn og sydover via Nyrup Hegn til Krogenberg Hegn. Videre til Gurre Vang og Risby Vang og afsluttes ved Havreholm Slot.

Jeg er i tvivl om rutens ophav, for jeg har ikke fundet kilder der kan fastslå ophavet, men det gør jo heller ikke noget.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=3651146 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Bjergstien

Denne del af Sjællandsleden er også kaldet bjergstien. Bjergstien fører gennem Sjællands største kysthede, Eskebjerg Vesterlyng, og over flere højdedrag med udsigt til bl.a. Sejerø Bugt.


Ruten lever i høj grad op til sit navn, idet der er en del højdemeter i støvlerne på denne tur.

Højdeprofil for Bjergstien
Højdeprofil for Bjergstien

Du kan læse mere om Bjergstien her: http://friluftsguiden.dk/?print_trail_id=852&target=print.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2839653 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Nyord ved Møn

Ruten, som er 6,7 km lang, er en del af cykelruten Panoramarute 422 og beskrevet af blandt andet Naturstyrelsen. Ruten fører os fra parkeringspladsen ved Ulvs Hale og via Nyord by.

Nyord er en lille ø nord for Møn med et areal på 4,99 km² og 35 indbyggere (2021). Øen hører til Vordingborg Kommune i Region Sjælland. Siden 1968 har øen været landfast med Møn via en dæmning og en lav bro med en enkelt, lysreguleret vejbane. Øens vestlige 120 tønder land er frugtbar morænejord. Her ligger byen og den lille havn. Biler henvises til p-pladsen i byens udkant. Restauration Lollesgaard har en parkeringsplads for kroens gæster. Indkørslen er lige efter indkørslen til naturcentret Hyldevang.

Du kan læse mere om Ulvs Hale og Nyord i denne brochure fra Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/media/219907/frluftsvaeg_ulvshale_endelig.pdf.


Du kan se ruten her https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13310558 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Ulvshale på Møn

Ruten på Ulvshale på Møn fører os rundt i hedelandskabet, engene og den specielle skov på Ulvshale. På vejen passerer vi ikke mindre end to fugletårne.

Ruten er 9,6 km lang og kan have udgangspunkt enten fra parkeringspladsen ved Stenværket lige før broen til Nyord eller ved Naturcentret Ulvshalegård.


Ulvshale er dannet af Møns Klint. Havet har udvasket flint af klinten, ført det med sig mod vest og har aflejret det i parallelle strandvolde. Nogle steder er der siden blæst lave sandklitter ind over strandvoldene. Længere mod vest har havstrømmen aflejret ler og fint sand omkring en ø, så Nyord med de kæmpemæssige strandenge er opstået. Ulvshale og Nyord er et ungt landskab med en meget afvekslende natur.

Du kan læse mere om Ulvshale og Nyord i Naturstyrelsens brochure her: https://naturstyrelsen.dk/media/258168/folder_ulvshale_nyord_17maj_web.pdf.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13297816 og du kan også ehnte ruten som GPX-fil.

Gudernes Stræde

Gudernes Stræde er en ca 64 km lang vandrerute mellem Køge Bugt og Vellerup Vig ved Isefjorden, og går gennem natur- og kulturhistoriske landskaber.

Flere steder er der gode muligheder for små afstikkere og rundture. Langs hele ruten er der opsat vejviserpæle og fortælle-pæle med korte tekster om områdets natur, kultur- og lokalhistorie.

Du kan læse mere om ruten på hjemmesiden her: http://gudernes-straede.dk/.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2717313 og du kan også hente ruten som GPX-fil.