Vandrerute: Djurslandstien

Djurslandstien er et samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs Kommune og går fra Risskov nord for Aarhus igennem Mols Bjerge til Udbyhøj ved Randers Fjord.


Reelt er der tale om, at Nordsøstien ikke længere vedligeholdes og nu rebrandes i mindre stykker, suppleret med lidt af Molsruten, her altså som Djurslandsstien. Lige præcis på Djursland giver det måske heller ikke så meget mening at lægge en rute med navnet Nordsøstien.

Du kan læse mere om baggrunden for at Nordsøstien nu omdøbes her: https://www.lokalavisen.dk/samfund/ECE13817077/vildledende-vandresti-skifter-navn/

Du kan læse om ruten her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/ferievaner-fra-tiden-med-corona-bider-sig-fast-ny-vandrerute-paa-djursland-skal.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=14190349 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Gentofte Sø – Hjertesti

Hjertestien Gentofte Sø og Brobæk Mose er sammenhængende, og turen er ca. 3,3 km lang. Der er toiletter på Fiskebakken i den østlige side af søen.


Vi går i retning med uret rundt om Gentofte Sø – fra den sydlige ende først langs søen, derefter igennem Brobæk Mose og derfra langs søen igen til søens sydlige ende. Stien gennem mosen kan efter heftigt regnvejr/sne være uegnet for barnevogne, ligesom gummistøvler eller lignende i så fald anbefales.

En del af ruten rundt om Gentofte Sø foregår på en flydebro
En del af ruten rundt om Gentofte Sø foregår på en flydebro. Foto: Leif Lodahl

Der er ikke mulighed for parkering på vejene rundt om søen, men på Erichsensvej er en parkeringsplads.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1863793 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Helsingør – Havreholm

Ruten fra Helsingør til Havreholm er 25 km lang, og fører os nord om byen til Teglstrup Hegn og sydover via Nyrup Hegn til Krogenberg Hegn. Videre til Gurre Vang og Risby Vang og afsluttes ved Havreholm Slot.

Jeg er i tvivl om rutens ophav, for jeg har ikke fundet kilder der kan fastslå ophavet, men det gør jo heller ikke noget.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=3651146 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Bjergstien

Denne del af Sjællandsleden er også kaldet bjergstien. Bjergstien fører gennem Sjællands største kysthede, Eskebjerg Vesterlyng, og over flere højdedrag med udsigt til bl.a. Sejerø Bugt.


Ruten lever i høj grad op til sit navn, idet der er en del højdemeter i støvlerne på denne tur.

Højdeprofil for Bjergstien
Højdeprofil for Bjergstien

Du kan læse mere om Bjergstien her: http://friluftsguiden.dk/?print_trail_id=852&target=print.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2839653 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Nyord ved Møn

Ruten, som er 6,7 km lang, er en del af cykelruten Panoramarute 422 og beskrevet af blandt andet Naturstyrelsen. Ruten fører os fra parkeringspladsen ved Ulvs Hale og via Nyord by.

Nyord er en lille ø nord for Møn med et areal på 4,99 km² og 35 indbyggere (2021). Øen hører til Vordingborg Kommune i Region Sjælland. Siden 1968 har øen været landfast med Møn via en dæmning og en lav bro med en enkelt, lysreguleret vejbane. Øens vestlige 120 tønder land er frugtbar morænejord. Her ligger byen og den lille havn. Biler henvises til p-pladsen i byens udkant. Restauration Lollesgaard har en parkeringsplads for kroens gæster. Indkørslen er lige efter indkørslen til naturcentret Hyldevang.

Du kan læse mere om Ulvs Hale og Nyord i denne brochure fra Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/media/219907/frluftsvaeg_ulvshale_endelig.pdf.


Du kan se ruten her https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13310558 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Ulvshale på Møn

Ruten på Ulvshale på Møn fører os rundt i hedelandskabet, engene og den specielle skov på Ulvshale. På vejen passerer vi ikke mindre end to fugletårne.

Ruten er 9,6 km lang og kan have udgangspunkt enten fra parkeringspladsen ved Stenværket lige før broen til Nyord eller ved Naturcentret Ulvshalegård.


Ulvshale er dannet af Møns Klint. Havet har udvasket flint af klinten, ført det med sig mod vest og har aflejret det i parallelle strandvolde. Nogle steder er der siden blæst lave sandklitter ind over strandvoldene. Længere mod vest har havstrømmen aflejret ler og fint sand omkring en ø, så Nyord med de kæmpemæssige strandenge er opstået. Ulvshale og Nyord er et ungt landskab med en meget afvekslende natur.

Du kan læse mere om Ulvshale og Nyord i Naturstyrelsens brochure her: https://naturstyrelsen.dk/media/258168/folder_ulvshale_nyord_17maj_web.pdf.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=13297816 og du kan også ehnte ruten som GPX-fil.

Gudernes Stræde

Gudernes Stræde er en ca 64 km lang vandrerute mellem Køge Bugt og Vellerup Vig ved Isefjorden, og går gennem natur- og kulturhistoriske landskaber.

Flere steder er der gode muligheder for små afstikkere og rundture. Langs hele ruten er der opsat vejviserpæle og fortælle-pæle med korte tekster om områdets natur, kultur- og lokalhistorie.

Du kan læse mere om ruten på hjemmesiden her: http://gudernes-straede.dk/.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2717313 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Forskerruten

ForskerRuten er ca. 13 km og markeret med skilte og infotavler. Ruten er udviklet i samarbejde med Forskerparken Scion DTU.

ForskerRuten har udgangspunkt ved Venlighedsvej 10, i Forskerparken ScionDTU, Hørsholm, eller ved naturskolen i Rude Skov. Der er opstillet infotavler begge steder.

Der er rige muligheder for geocaching i området omkring Forskerparken Scion DTU, da der i forbindelse med en event blev placeret en række caches i området. De fleste af disse er stadig aktive og findes hyppigt af besøgene fra ind og udland.

Du kan læse mere om ruten her: https://oplev.rudersdal.dk/temaer/forskerruten.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2228576 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Kongeåstien

Afmærkning ved Kongeåstien
Afmærkning ved Kongeåstien

Kongeåstien er en primitiv trampesti fra Kongeåens udløb vest for Gredstedbro til Kolding Kommune, der er tydeligt afmærket med pæle, så du nemt kan finde vej. Hovedrutens længde er i alt 56 km lang.

Den officielle længde er 76 km, men det skyldes at ruten har en række alternative veje, så rutens sammenlagt bliver noget længere.

Stien går langs åen, i enge og på markveje og enkelte steder på asfaltvej. Stien går de fleste steder på privat jord, og vi har lovet lodsejerne, at der ikke medbringes hunde på markerne på grund af græssende dyr og vildt.

Du kan læse mere om ruten og de enkelte etaper på hjemmesiden her: http://www.kongeaastien.dk/.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2021716&map=11!55.4388!9.0306 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vorbasse – Tre Hjertestier

De tre Hjertestier i Vorbasse er delt op i tre ruter, som har samme startsted. På ruterne er der rig mulighed for at opleve naturen omkring Vorbasse og nyde årstidernes skiften. Afhængigt af ruten, kommer du forbi marker, søer og smukt skovområde. Ruternes længde er henholdsvis blå 4,5 km, gul 3,7 km og rød 4,2 km.

Du kan læse mere om Hjertestierne i Vorbasse i denne brochure: https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/vorbasse-print.pdf.

Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=15!55.6313!9.0845 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.