Vorbasse – Tre Hjertestier

De tre Hjertestier i Vorbasse er delt op i tre ruter, som har samme startsted. På ruterne er der rig mulighed for at opleve naturen omkring Vorbasse og nyde årstidernes skiften. Afhængigt af ruten, kommer du forbi marker, søer og smukt skovområde. Ruternes længde er henholdsvis blå 4,5 km, gul 3,7 km og rød 4,2 km.

Du kan læse mere om Hjertestierne i Vorbasse i denne brochure: https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/vorbasse-print.pdf.

Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=15!55.6313!9.0845 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.

Brøndbyøster – Fire Kløverstier

De 4 Kløverstier starter på Brøndbyøster Torv Stationsforpladsen. Du kan vælge grøn Kløversti på 2,1 km, blå på 5,3 km, rød på 7,6 km eller sort på 14,5 km.

Du kan læse mere om Kløverstierne i Brøndbyøster i brochuren her: https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Kl%C3%B8versti%20Br%C3%B8ndby%C3%B8ster%20kortfolder%20maj%202020.pdf.

Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=16!55.664!12.435 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.

Hindemade og Pamhule – rød rute

Stien, som er 4.8 km lang, kobler sig på den korte Hjertesti i det sydøstlige hjørne af Hindemade ved Pamhule Skov sydøst for Haderslev. Her fra går stien langs Hindemade og ender ved parkeringspladsen på Hindemadevej.

Undervejs vil man kunne opleve et rigt fugleliv grundet Hindemades store vandflade og uforstyrrede småøer.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2069073 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vestkyststien

I Thy kan du både til fods og på cykel gennemføre en 80-100 km lang sammenhængende rute, Vestkyststien, gennem landskaber skabt af istiden.

Vandreruten følger på lange stræk den gamle rednings- vej og er her identisk med den internationale vandre- rute North Sea Trail. Vær opmærksom på, at visse strækninger af vandrestien i perioder kan ligge under vand. Vandreruten er afmærket med redningsbåden som logo. På statens skov- og naturarealer sidder de på Naturstyrelsens røde pæle.

Du kan læse mere om ruten i Naturstyrelsens folder her: https://naturstyrelsen.dk/publikationer/turfoldere/thy/vestkyststien-agger-bulbjerg/.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1166751 og du kan også hente filen som GPX-fil.

Skanderborg Dyrehave – Rød Rute

Ruten rundt i Skanderborg Dyrehave er 4,8 km lang.

Det har været vanskeligt at finde dokumentation for ruten, og jeg er ikke sikker på at den kortlagte rute er korrekt. Men jeg er da sikker på at det er en god tur alligevel.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=276056 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Dragsholm – Vejrhøj

Ruten starter ved Dragsholm Slot, og fører os 10 km rundt i “Bjergene” og vi kommer helt op på Vejrhøj, hvor vi har 360 graders udsigt over Odsherred.

Vejrhøj

Vejrhøj er 113 meter høj og med mægtig bronzealderhøj på 8 meter bliver den samlede højde over havets overflade 121 og dermed Sjællands tredjestørste punkt. Bronzealderhøjen er et anseeligt bygningsværk med en diameter på 40 meter. Gravhøjen har ikke været besøgt af hverken datidens gravrøvere eller arkæologer og gemmer derfor på hemmeligheden om hvilke betydningsfulde personer, der har fået tildelt denne helt unikke placering for mere end 3000 år siden. Gravhøjen er den højest beliggende gravhøj på Sjælland, men rundt på bakketoppene af Odsherredbuerne finder du mange andre gravhøje som er et besøg værd. F.eks. Esterhøj, Maglehøj og Dutterhøje i en fin bue vest og nord for Asnæs.

Rutens højdeprofil afslører at ruten  er temmelig barsk. laveste punkt er 0 og højeste punkt  121 meter over havet.
Rutens højdeprofil afslører at ruten er temmelig barsk.

Fra toppen af Vejrhøj kan man med et godt kort i hånden tage landkending på det meste af Odsherred. Lad blikket vandre videre til Kalundborg og Røsnæs mod sydvest. Mod vest den flotte lille kuperede ø Nekselø og bagved Sejerø. Derefter Samsø og Djursland for til sidst at møde Gniben den yderste spids af Sjællands Odde.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2764559 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Sjællandsleden

Sjællandsleden er en kystnær vandrerute, som gør det muligt at vandre 549 km det meste af Sjælland rundt, fra Odden til Stege.

Det har været lidt vanskeligt af afdække præcist hvor vandreruten går, bl.a. fordi hjemmesiden som skulle være autoritativ, er tvetydig og fyldt med huller.

Jeg har efter bedste evne forsøgt at genskabe ruten på https://openstreetmap.org med en hovedrute fra Odden til Stege samt tre alternative afstikkere til Kalundborg (gul), Slagelse (grøn) og Faxe (hvid).

Hovedruten er nu af høj kvalitet, og kan bruges til at navigere efter.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1970035&map=9!55.4961!11.9695 og du kan hente denne og de tre alternative ruter som GPX-filer.

Sydsjællandsleden

Sydsjællandsleden er en 171 km lang vandrerute på Sjælland, som fører os fra Rødvig til Næstved, primært langs kysten.

Ruten er en del af Sjællandsleden, og er vanskelig at finde særskilt dokumentation for. Du kan læse lidt mere om Sjællandsleden her: https://www.vordingborg.dk/oplev/aktiv-i-det-fri/vandreruter-og-turforslag/sjaellandsleden/.

Brejning ved Munkebjerg

Ruten omkring Brejning ved Munkebjerg er en kombination af 3 officielle og afmærkede ruter fra Vejle Kommune. Den samlede længde er ca 7,6 km:

5: Varieret tur på ca. 5 km langs med kysten, over marker, enge og i skov med flotte udsigter over fjorden. Ruten går forbi naturlegepladsen ved Brejning Havn.

6: Rundtur på ca. 1 km – i skov, over mark og forbi Trindvold, et voldsted fra middelalderen.

7: Sansestien – er for børn og barnlige sjæle. Turen er på ca. 3 km og har sansestationer
undervejs, hvor du kan prøve forskellige sanselege med syns-, føle-, høre-, smags-, balance-, lugte- og bevægelsessansen.

Du kan læse mere om området ved Munkebjerg i folderen fra Vejle Kommune: https://www.vejle.dk/media/2795/munkebjerg_brejning_2016_folder_web.pdf.

Der er mange stier og afmærkede ture rundt i Munkebjerg Skov. Turene byder på både fladt og stærkt kuperet terræn. I skoven findes Blokhuset, oprindeligt opført til skovarbejderne,
men nu også et ‘Ty i ly-sted’ med overdækkede borde og bænke til skovgæster. Også langs kysten kan du flere steder gå dejlige ture på afmærkede ruter, stier og veje. Ved Ibæk Strand og Andkær Vig er der overnatningsmulighed på telt-og shelterpladser.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=3237467 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Naturstien Gjernstien

Gjernstien fra Langå til Silkeborg, som er 40 km lang, følger den nu nedlagte Langå-Bramming-banen.

Strækningen Laurbjerg-Silkeborg blev også kaldt Gjernbanen efter den største mellemstation. Strækningen havde hjemmel i lov af 27. april 1900 og blev åbnet 12. november 1908. Samtidig blev der lagt andet spor mellem Langå og Laurbjerg, hvilket kan have bidraget til den ret udbredte opfattelse, at den ny stræknings endestation var Langå og ikke Laurbjerg.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1710329 og du kan også hente ruten som GPX-fil.