Himmelbjergruten

Himmelbjergruten ved Silkeborg er planlagt af en lang række interessenter i 2012. I det oprindelige oplæg til projektet, blev ruten beskrevet som “ca. 40 km lang”. Reelt er ruten omkring 52 km. Du kan læse mere om det oprindelige projekt her: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/12463446/himmelbjergruten_.pdf.


Ruten tager sit udgangspunkt i Silkeborg, og vi passerer byerne Sejs, Svejbæk, Laven, Alling, Ry og Virklund. Undervejs bestiger vi Himmelbjerget, hvilket påvirker rutens højdeprofil.

Højdeprofil for Himmelbjergruten
Højdeprofil for Himmelbjergruten. Skærmbillede fra
Waymarked Trails

Ruten er markeret med røde pile og prikker på pæle. Pælenes farve viser, om du befinder dig på statslige (røde), kommunale (sorte) eller private arealer (brune). På de private arealer må man kun færdes på veje og stier og kun fra kl. 6.00 til solnedgang. På de offentlige arealer må man som udgangspunkt færdes døgnet rundt – også uden for veje eller stier.

Ruten omtales som “Danmarks smukkeste vandrerute”.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=10592900 og du kan også hente ruten som GPX-fil.