Højlyngsstien

Højlyngsstien går 67 km tværs over Bornholm via Hammerknuden, Slotslyngen, Rutsker Højlyng, Rø Plantage, Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne.

Ruten er planlagt af Naturstyrelsen, og du kan finde mere information om ruten her: https://udinaturen.dk/shelter/103426.


Du kan se hele ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12540655 og du kan også hente filen som GPX-fil.

Ruten kan opdeles i følgende sekvenser:

Sandvigbugten til Olsker: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12540044
Olsker til Rutsker Højlyng: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12540100
Rutsker Højlyng til Rø Plantage: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12540265
Rø Plantage til Almindingen Nord: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12540347
Almindingen Nord til Bastemose: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12540348
Bastemose til Aaker Plantage: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12540613
Aaker Plantage til Povlsker Plantage: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12540614
Povlsker Plantage til Paradisbakkerne: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12540615
Paradisbakkerne til Aarsdale: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12540616