Skov Olesens Plantage

Ruten i Skov Olesens Plantage mellem Herning og Hammerum er afmærket, og er ca. 3,6 km lang.


Skov Olesens Plantage er et naturområde syd for Hammerum, som ejes af Herning Kommune. Området udgør i dag 55 ha, heraf er 33 ha bevokset med skov. Plantagen blev for størstedelens vedkommende anlagt på heden i begyndelsen af 1950’erne.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12228597 og du kan også hente ruten som GPX-fil.