Vandreruter: Vrads Sande

Dette spændende, fredede område på næsten 500 hektar ligger i grænselandet mellem det stærkt kuperede søhøjland og det flade, tidligere flyvesandsområde. Her er store områder med bevoksede indlandsklitter, en fugtig ådal og skovklædte bakker.

Disse to forholdsvis korte ruter kan kombineres til en samlet rute på 9 km.

Vrads Sande er navnet på hedeområderne mellen Vrads og Hjøllund, præget af indlandsklitter dannet af sandflugten, der prægede store dele af Jylland fra 1500- til 1800-tallet.

Et areal på 146 ha blev fredet i 1968; øst for, og sammenhængende med Vrads Sande, blev et areal på 300 ha omkring Snabegård fredet i 1976; det grænser op til Salten Å og Lystrup Å, og Naturstien Horsens-Silkeborg passerer igennem.


Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=15!56.0433!9.4703 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *