Vandrerute: Søborg Sø rundtur

Ruten ved Søborg Sø er ca. 11 km lang. Søborg Sø var en sø beliggende i middelalderkøbstaden Søborg i Nordøstsjælland. Søens areal var omtrent 600 ha. I tilknytning til Søborg sø lå det middelalderlige Søborg slot.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12647883 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Kulhuse Nordskoven

Det er svært at finde kilder der beskriver afmærkede ruter i Nordskoven ved Kulhuse og Jægerspris. Ruten her er lavet ud fra “bedste gæt” på en 15 km skovtur.

Ruten her er lavet ud fra “bedste gæt” på en 15 km. skovtur.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12632387 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Jægerspris Hjertesti

Hjerteforeningen har planlagt denne 4,3 km lange rute, som starter og slutter ved Rejsestalden (turistinformationen) ved Jægerspris Slot slotspark.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12632175 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Tisvilde Hegn Gul rute

Den gule rute ved Tisvilde Hegn, som er 16,8 km, er anlagt af Naturstyrelsen.

Tisvilde Hegn er et statsejet naturområde i Nordsjælland, der strækker sig langs Kattegatskysten fra Tisvildeleje til Asserbo og Liseleje.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=9227752 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Arrenakke Bakker

Denne lille rute ved Arrenakke Bakker, som er 4 km lang, er anlagt af Halsnæs Kommune

Arrenakke Bakker er et bakkeområde og udsigtspunkt i den sydøstlige udkant af Asserbo, 4 km nord for Frederiksværk.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12589905 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Søskoven og Esrum Møllegård og Kanal

Den afmærkede rute ved Søskoven og Esrum Møllegård er ca. 10 km lang, men kan deles op i mindre dele. På turen er der mulighed for at nyde den smukke natur, have udsigten over Esrum Sø og se et landskab, der er præget af, at Esrum Kloster og Kronen har regeret her.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12559901 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandreruter: Hedeland

Ruten Naturstien i Hedeland er 5 km lang og Margueritløbet er 4,5 km. De to ruter kan sagtens kombineres.

Hedeland er et stort rekreativt område beliggende mellem Hedehusene, Vindinge og Tune ca. 30 km vest for København.

Udsigt fra skibakken. Foto: Leif Lodahl

Alle stier i området er af rigtig god kvalitet, og det er ikke noget problem, fx at have en klapvogn med på turen.

Brede stier. Foto: Leif Lodahl.
Svaner. Foto: Leif Lodahl

Du kan se ruterne her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=10903310 , https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=8728748 og du kan også hente ruterne som GPX-filer.

Højdekort over skibakken og Flintesø. Foto: Leif Lodahl/Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Malmmose rundtur

Ruten ved Malmmose, som er 5,2 km lang, tager udgangspunkt ved parkeringspladsen ved Jægerhuset tæt ved Næsseslottet.

Vær opmærksom på at ruten bl.a. fører os igennem moseområdet, hvilket kan være en våd udfordring i vintermånederne.


Malmmose er et naturområde i den nordlige del af Furesø.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12478686 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

To vandreruter: Hareskov

Lille Hareskov Gul rute følger Naturstyrelsens markerede rute, og er 6 km lang.
Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=8428109 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Hareskoven, Harreskoven eller Hareskovene som det samlede område retteligen burde kaldes, er et stort sammenhængende skovområde nord for København med størstedelen beliggende i det sydlige Furesø Kommune.


Store Hareskov rundtur er planlagt af Danmarks Naturfredningsforening, og er 4,5 km lang.
Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12478649 og du kan hente ruten som GPX-fil.

Farum Søsti

Ruten ved Farum Søsti i Mølleådalen, der er 10 km lang, og er planlagt af Furesø Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen. Du finder turfolderen her: https://www.furesoe.dk/media/1750/folder_farum_ssti.pdf.

Farum Sø ligger nordvest for København i Mølleådalen i Furesø Kommune og er en del af Naturpark Mølleåen.


Det meste af ruten foregår på rigtig gode skovveje. Foto: Leif Lodahl

Der findes mange gamle bøgetræer omkring Farum Sø. Foto: Leif Lodahl.
Syd for søen ligger et mangrovelignende sumpområde. Foto: Leif Lodahl

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12478038 og du kan også hente ruten som GPX-fil.