Vandrerute: Buresø Rundt

Ruten, som er 7,5 km lang, fører os rundt om Buresø sydøst for Slangerup og igennem Slagslunde Skov.

Buresø er en sø beliggende i en tunneldal, hvor Allerød, Frederikssund og Egedal kom­muner mødes.


Ruten tager udgangspunkt ved parkeringspladsen i det lille hjørne af skoven ved Gulbjergvej.

Skovvejene er rigtig gode omend lidt smattede i marts. Foto: Leif Lodahl
Kig over søen. Foto: Leif Lodahl

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12382585 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Utterslev Mose Rundt

Denne rundtur i Utterslev Mose tager udgangspunkt ved busstoppestedet ved Husumvold Kirke på Åkandevej og den 8,8 km lange rute, fører os rundt om de tre søer; Vestmosen, Midtmosen og Østmosen.

Utterslev Mose ligger i Københavns nordvestlige del mellem Gladsaxe, Søborg, Bispebjerg og Brønshøj.

Ruten er meget let og tilgængelig, fordi hele området vedligeholdes af Københavns Kommune. I vinterperioden kan der dog være sne eller vand på stierne tæt ved søerne.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12377037 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Smørmosen, Fedtmosen og Tibberup Å

Ruten ved Smørmosen, Fedtmosen og langs Tibberup Å, som er ca. 8 km lang, tager udgangspunkt ved Kildegården som er Herlev Kommunes naturcenter.

Stierne er rigtig gode på ruten
Stierne er rigtig gode på ruten (Foto: Leif Lodahl)

Ruten fører os igennem Smørmosen og Fedtmosen og vi følger Tibberup Å forbi de åbne arealer omkring Tibbevangen, hvor der nu er store folde med græssende dyr.


Udsigt over en af de mange søer på r
Udsigt over en af de mange søer på ruten (Foto: Leif Lodahl)

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12354331 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Rusland/Rudolph Tegner

Vandreruten ved Rusland, som er 6,5 km lang, tager sit udgangspunkt ved parkeringspladsen ved Rudolph Tegners Museum.

I den våde årstid skal du være opmærksom på, at strækningen langs Pandehave Å kan være meget våd og smattet.


Ruten er meget afvekslende og fører os ud i engen i naturområdet Rusland og igennem skoven syd for Petersborg.

Parti fra skoven ved Petersborg
Parti fra skoven ved Petersborg (Foto: Leif Lodahl)
Udsigt over engen fra statueparken
Udsigt over engen fra statueparken. (Foto: Leif Lodahl)
Pandehave Å.
Pandehave Å. (Foto: Leif Lodahl)

Du kan finde ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12335516 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Sydhavnstippen ved Kalvebodløbet

Ruten på Sydhavnstippen ved Kalvebodløbet, som er 3,4 km lang, fører os rundt på hele Tippen.

Sydhavnstippen, er et naturområde ved Kalvebodløbet.


Vi starter ved parkeringspladen for enden af Bådehavnsgade og vi følger Sydløbsvej forbi bådklubben og ind i naturområdet.

Vi følger stien lige ud indtil vi kommer til et kryds, hvor vi drejer til højre mod nord. Vi fortsætter langs stien indtil vi når helt frem til jernbanen ved Fragtvej, hvor vi drejer til venstre ad cykelstien langs banen. Når vi kommer til den store indgang til naturområdet går vi igen til venstre, og holder til højre.,

Udsigt mod haveforeningen Musikbyen. Foto: Leif Lodahl.
Udsigt mod haveforeningen Musikbyen. Foto: Leif Lodahl.

Efter nogen tid når vi frem til broen som fører til Valbyparken, men vi går i den modsatte retning, til venstre og straks derefter til højre, og vi fortsætter mod syd. Vi følger kysten rundt om den sydlige pynt og fortsætter mod nordøst, fortsat helt ude langs kysten.
Vi returnerer til hovedstien, kort fra det sted, hvor vi kom ind i naturområdet.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12285951 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Rude Skov

Ruten i Rude Skov i Rudersdal Kommune er ca. 9 km lang, og fører os rundt i skoven. Udgangspunktet er ligger ca. 60 meter over havet.

Rude Skov er en 580 hektar stor statsskov i Rudersdal Kommune, nord for København.


Vi går på skovveje og stier i et terræn, som specielt på rutens første del, fører os i nærheden af 95 meter over havet når vi passerer Maglebjerg, som er Nordsjællands højeste punkt.

Rude Skov ved vintertide. Foto: Leif Lodahl.

Undervejs passerer vi utroligt mange vandhuller og søer, bland andet Svends Dam, Blegdamsmose, Ebberød Dam, Skovrøddam, Stubbesø, Sækkedam, Løjesø og Agersø.

Små skovbække i Rude skov. Foto Leif Lodahl.
Parti fra Løjesø. Foto: Leif Lodahl.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12152143 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Bagsværd Sø rundt

Bagsværd Sø er den næststørste sø i Mølleå-systemet.

Turen rundt om Bagsværd Sø har en række fine steder, man husker, fx Marienborg, man kun skimter fra vandsiden – passende for en statsministerbolig omringet af kæmpehøje rhododendroner.

Bagsværd Sø, der som nationalt rostadion myldrer af liv og muller på vandet. Her kommer du lige forbi Aldershvile Slotspavillon. Ved Bagsværd Sø ligger kunststedet Sophienholm, hvor der også er en café, som er værd at slutte på med den fine udsigter over søen. Den snoede, smalle trappe lige efter Sophienholm går op til en smuk, lille træbygning.


Ruten er 6,8 km lang, og fører os hele vejen rundt omkring søen.

Udsigt ved søen. Foto: Leif Lodahl

Ruten starter ved broen tæt ved Nybro Kro, går nord om søen og følger søbredden.

Der er gode stier hele vejen rundt. Foto: Leif Lodahl.

Du kan finde ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12100366 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Søndersø Rundt

Søndersø er en sø i Nordsjælland syd for Værløse i Furesø Kommune. Ruten som er 5,6 km lang, starter fra parkeringspladsen ved Ballerupvej.


Vi går ind i skoven ad den lille sti. Når vi kommer ud af skoven, går vi til venstre ad Ballerupvej. Hvor vejen drejer let mod venstre, drejer vi mod højre, ind på stien, som går langs søens bred. Vi følger stien langs Tipperup Å, og vi passerer et vandbassin. Umiddelbart efter dette bassin, drejer vi igen mod højre og bevæger os ind i skoven, fortsat langs Tipperup Å.

Vi følger stien til vi kommer ud af skoven, hvor vi krydser åen og kortvarigt følger cykelstien, mens vi kan tage et kig over til Flyvestation Værløse. Efter et ganske kort stykke drejer vi igen til højre ad en gangsti og følger den langs søbredden. Kort tid efter svinger stien let mod venstre, og kort tid efter kommer vi til et kryds.

Drej til højre ad stien mod nord, og fortsæt ud over engen, hvor vi på venstre hånd har udsigt til Præstesø. Ved det næste skovstykke drejer vi igen mod højre, ind skoven og vi følger igen søbredden. Vi går langs søens nordlige bred, og vi drejer langsomt mod sydøst og senere syd. På denne strækning kan vi fornemme haverne bag træerne på venstre hånd.

Vi ankommer til det sted ved Ballerupvej, hvor vi startede, og vi følger den lille smalle sti tilbage til parkeringspladsen.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11894927 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Gurre Sø Rundt

Ruten ved Gurre Sø, som er ca. 10 km lang, starter ved den lille parkeringsplads ved Valdemarslund, Gurrevej 447. Ruten starter på den modsatte side af Gurrevej, lige overfor gården. Vi kommer til at gå på skovvej og skovstier, og stierne er rigtig gode, dog med undtagelse af stykket på Storø. Visse steder er det meget fugtigt, men det er muligt at komme hele vejen rundt uden at blive alt for våd. Enkelte steder skal vi passere væltede træer, men ikke noget alvorligt. Jeg tænker godt vi kan gennemføre ruten med barn i klapvogn.

Gurre Sø er en sø beliggende i Helsingør Kommune i Nordøstsjælland. Ruten som er ca. 10 km følger søbredden tæt hele vejen rundt.


Vi starter på skovvejen Søvej det første stykke ind i skoven. Efter ca. 800 meter er der et skilt til højre til fugletårnet. Det er en ganske lille afstikker ned til søen, hvor vi kan kigge over til den lille ø Mågeøen. 150 meter senere drejer vi til højre, ind på en mindre skovsti. Vi følger stien langs bredden ud på Lille Ø’s Krog.

Følg stien langs søbredden. Vi passerer en lille teltplads, kaldet Pigernes Vadested og kort tid efter støder vi igen til skovvejen, og vi drejer til højre, fortsat med søen på vores højre hånd. Vi passerer et vådområde, hvor Gurre Å rammer søen. Det er et fugtig område, men der er etableret en smal sti som er tør.

Vådområdet ved Gurre Å
Vådområdet ved Gurre Å. Foto: Leif Lodahl

Vi drejer mod nord, og følger fortsat søens bred. Vi passerer en mindre grillplads med udsigt til en lille ø. Vi kommer ud på en lille tange, kaldet Stenkrogen, og kort herefter kan vi kigge over til Storø. Vi passerer et område kaldet Mudderhullerne, men bare rolig; stien er tør. Vi fortsætter langs søbredden og når til søens nordlige ende, hvor stien drejer til højre, stik øst.

Efter nogen tid passerer vi broen, som bringer os ud på Storø. Pas på broen er meget glat i vådt vejr. På øen, følg stien højre om, ud til Kalven. Herfra kan vi fortsætte længere ud på øen, men stierne er ikke særlige tydelige, og vi kan nemt fare vild. Følg evt. samme stti tilbage, som vi kom med, og gå tilbage over broen.

Når vi atter har passeret broen drejer vi til højre, og fortsætter tæt langs søens bred. Vi kommer forbi en skovridderbolig, og her skal vi være opmærksomme på, at vi er i en privat skov.

Efter nogen tid passerer vi endnu en bro over den lille kanal mellem Gurre Sø og Slotssøen. Kort tid senere rammer vi igen den skovvej vi startede på. Drej til venstre og fortsæt tilbage til Gurrevej.

Kanalen mellem Gurre Sø og Slotssøen.
Udsigt over kanalen mellem Gurre Sø og Slotssøen. Foto: Leif Lodahl.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11890942 , og du kan også downloade GPX-filen.

Vestvolden

Ruten, som er lidt under 17 km, starter ved Utterslev Mose ved Åkandevej og fortsætter helt til Brøndby Havn. Undervejs skal vi krydse Frederikssundssvej, Jyllingevej, Roskildevej og flere andre veje.

Bor du i Københavnsområdet behøver du ikke forlade byen for at finde en vandrerute. Et eksempel er Vestvolden, som er et historisk fortanlæg, som skærer sig igennem den Københavnske vestegn.

De fleste steder kan vi benytte broer og tunneller, men enkelte steder krydser vi vejen i lyskryds. Stierne vi bevæger os på er i god kvalitet, men der kan være lidt fugtigt enkelte steder. På flere strækninger deler vi stien med cyklister, så pas på i trafikken.


Vi bevæger os sydover og krydser efter nogen tid Frederikssundsvej. Lige efter passerer vi Kagsmosen på højre side af kanalen. Vi passerer kanalen ved Islevholm og fortsætter sydover, nu på vestsiden. Vi befinder os i skov.

Når vi kommer til Slotsherrensvej krydser vi atter kanalen og vender tilbage til østsiden og følger Tårnvej til Jyllingevej. Vi passerer endnu en gang kanalen og vender tilbage til vestsiden, hvor vi fortsætter mod syd.Tag evt. på besøg i oplevelsescentret eller Ejbybunkeren, som ligger på østsiden.

Vær opmærksom på, at stierne her kan være lidt fugtige.

Efter ca. en kilometer når vi til boldbanerne ved Espelundens Idrætsanlæg og senere Absalon Camping efterfulgt af Roskildevej. Roskildevej passerer vi over den høje bro.

Vi skal passere Højre Taastrup banen, hvilket kræver lidt krumspring. Vi drejer til venstre ad Voldgaden og passerer ved Nørregårdsstien. Umiddelbar efter tunellen, drejer vi mod højre ad Banestien til vi igen kan komme mod syd.

Vi fortsætter mod syd, indtil vi kommer til Park Allé som vi passerer over lyskrydset. Vi fortsætter langs vestsiden, fortsat mod syd.

Vestvolden set fra en af broerne.
Eftersårsstemning ved Vestvoldens kanal set fra en af broerne. Foto: Leif Lodahl

Holbækmotorvejen passerer vi uden problemer igennem tunneller, og vi fortsætter ad Voldgaden på østsiden. Gammel Køge Landevej passerer vi også igennem tunneller, hvorefter vi går mod øst rundt om bassinnet. Herefter går vi rundt om bassinnets østende og fortsætter mod vest ad Mågestien som fører os under Amagermotorvejen og det sidste stykke til Brøndby Havn.

Du kan se ruten her, https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11805678 og du kan også downloade ruten som GPX-fil