Vestvolden

Ruten, som er lidt under 17 km, starter ved Utterslev Mose ved Åkandevej og fortsætter helt til Brøndby Havn. Undervejs skal vi krydse Frederikssundssvej, Jyllingevej, Roskildevej og flere andre veje.

Bor du i Københavnsområdet behøver du ikke forlade byen for at finde en vandrerute. Et eksempel er Vestvolden, som er et historisk fortanlæg, som skærer sig igennem den Københavnske vestegn.

De fleste steder kan vi benytte broer og tunneller, men enkelte steder krydser vi vejen i lyskryds. Stierne vi bevæger os på er i god kvalitet, men der kan være lidt fugtigt enkelte steder. På flere strækninger deler vi stien med cyklister, så pas på i trafikken.


Vi bevæger os sydover og krydser efter nogen tid Frederikssundsvej. Lige efter passerer vi Kagsmosen på højre side af kanalen. Vi passerer kanalen ved Islevholm og fortsætter sydover, nu på vestsiden. Vi befinder os i skov.

Når vi kommer til Slotsherrensvej krydser vi atter kanalen og vender tilbage til østsiden og følger Tårnvej til Jyllingevej. Vi passerer endnu en gang kanalen og vender tilbage til vestsiden, hvor vi fortsætter mod syd.Tag evt. på besøg i oplevelsescentret eller Ejbybunkeren, som ligger på østsiden.

Vær opmærksom på, at stierne her kan være lidt fugtige.

Efter ca. en kilometer når vi til boldbanerne ved Espelundens Idrætsanlæg og senere Absalon Camping efterfulgt af Roskildevej. Roskildevej passerer vi over den høje bro.

Vi skal passere Højre Taastrup banen, hvilket kræver lidt krumspring. Vi drejer til venstre ad Voldgaden og passerer ved Nørregårdsstien. Umiddelbar efter tunellen, drejer vi mod højre ad Banestien til vi igen kan komme mod syd.

Vi fortsætter mod syd, indtil vi kommer til Park Allé som vi passerer over lyskrydset. Vi fortsætter langs vestsiden, fortsat mod syd.

Vestvolden set fra en af broerne.
Eftersårsstemning ved Vestvoldens kanal set fra en af broerne. Foto: Leif Lodahl

Holbækmotorvejen passerer vi uden problemer igennem tunneller, og vi fortsætter ad Voldgaden på østsiden. Gammel Køge Landevej passerer vi også igennem tunneller, hvorefter vi går mod øst rundt om bassinnet. Herefter går vi rundt om bassinnets østende og fortsætter mod vest ad Mågestien som fører os under Amagermotorvejen og det sidste stykke til Brøndby Havn.

Du kan se ruten her, https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11805678 og du kan også downloade ruten som GPX-fil

Amagerminoen I

Amagerminoen er Københavns nye (2020) vandrerute. Ruten er en ubrudt rute fra DR Byen til Dragør havn. Ruten er 27 km lang, men det er muligt at klippe den over i to, fx. ved at springe af ved Vestamager Station og derfra tage metroen retur. Langt det meste af ruten foregår på veje og gode stier, men enkelte steder er stierne smalle og lidt sumpede. Det børe dog være muligt at gennemføre turen fx med klapvogn. Men det er altså ikke kun flad vej vi begiver os ud på.


Ruten fører os først igennem området vest for Sundby, i det område der hedder Lærkesletten. Vi går på smalle stier og over fårefolde.

Derefter går vi på støjvolden, som afskærmer motocross-banen fra Haveforeningen Sønderbro. Der er lidt meget støj fra motocrossbanen.

Følg de sort/blå skilte.
Følg de sort/blå skilte.

Syd for Vejlands Allé og Øresundsbanen går vi på Dæmningsvej, hvor vi skal dele vejen med cyklister. Det er et meget populært sted, så vi skal se os for. Sidst på stykket langs Dæmningsvej fører ruten os ind over engen mod øst, og det er en oplevelse vi ikke vil undvære. Om ikke andet for at komme væk fra cyklerne.

Kort efter vi passerer under Amagermotorvejen, drejer vi mod venstre, ned i engområdet og går nord om Birkedam. Vi går til højre ad Svenskeholmsvej, som fører os ud på fælleden Koklapperne. Vejen ud over engen byder på mange oplevelser, afhængigt af årstiden.

Udsigt fra Koklapperne ind over Amager.
Udsigt fra Koklapperne ind over Amager.

Når vi kommer til Granatvej skal vi vælge om vi vil gå til venstre mod Vestamager Station, eller om vi vil gå til højre og fortsætte turen.

Du kan finde ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11741012 . Samme sted kan du downloade GPX-filen. Du kan læse mere om Amagerminoen på Naturpark Amagers hjemmeside: https://naturparkamager.dk/oplevelser/amarminoen/.