Rørbæk Sø Rundt

Rørbæk Sø er en sø i det sydøstlige Midtjylland mellem Nørre Snede og Thyregod. Søen ligger i vandskellet lige efter Skjernåens udspring. Før Skjern Å-projektet blev til, løb Rørbæk å ud i Vestersø nordøst for Lønborg, og derfra løb den videre i Lønborg å. I dag er både Rørbæk å og Lønborg å indlemmet i Skjern Å-projektet.

Ruten her er 11 km og tager udgangspunkt fra parkeringspladsen på Vester Møllevej, skråt overfor bådudlejningen.


Ruten har en forholdsvis hård højdeprofil med over 40 meters højdeforskel.

Højdeprofil for ruten Rørbæk Sø Rundt.
Højdeprofil for ruten Rørbæk Sø Rundt. Foto: leif Lodahl/OSM Relation Analyzer

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12164917 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Bagges Dæmning

Ruten starter og slutter ved Bollerup, med surferliv og gode faciliteter som madpakkehus, toiletter og bad samt grill plads og borde og bænke.


Vi går over Bagges Dæmning til Holmsland Klitvej, som vi følger mod nord indtil vi kommer til Holmsborgvej. Her drejer vi mod vest, ind i sommerhusområdet. Når vi kommer til Nordlysvej mod syd, drejer vi ad Holmsborgvej mod nord. Vi følger cykelvejen mod nord, til vi når til Søndervig.

Genåbning af Bagges Dæmning 26. marts 2016. Foto: Leif Lodahl.

Ved Badevej drejer vi til højre mod øst, til vi når det store kryds, hvor vi passerer Holmsland Klitvej ad fodgængerovergangen og fortsætter lige ud på cykelstien. Vi går langs landevejen til vi kommer til den lille parkeringsplads, lige overfor golfklubbens indkørsel. Her går vi til højre mod syd, ind i den lille skov, og fortsætter ad stien langs fjorden.

Efter nogen tid returnerer vi til dæmningen og til Bollerup.

Kitesurfing, havkajak og vandretur ved Bagges Dæmning. Foto: Leif Lodahl.

Ruten er beskrevet her: https://udinaturen.dk/shelter/105430

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12156053 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Bagges dæmning forbinder Holmsland øst for Ringkøbing Fjord med Holmslands Klit vest for fjorden. Målet med at bygge dæmningen var dels at afvande sandene i den nordligste ende af fjorden til fordel for mere landbrugsjord, og dels at etablere en vej, der skulle lette overgangen for folk fra begge sider af fjorden.

Dæmningen er opført af Søren Hansen Bagge og hans søn, Halvor Christian Bagge i 1860’erne.

3 vandreruter: Haunstrup Brunkulslejer

Ruterne ved Haunstrup Brunkulslejer er henholdsvis 1,6 km (blå), 4,5 km (gul) og 3,4 km (rød), og ruterne kan sagtens kombineres til en længere tur.


Haunstrup Brunkulslejer er et ca. 235 ha stort naturområde med masser af muligheder for friluftsliv og naturoplevelser 10 km sydvest for Herning. Her har Skov- og Naturstyrelsen planlagt 3 afmærkede vandreruter på 1½, 3 og 4 km Ruterne forløber i et meget varieret og kuperet terræn, hvor nåleskov veksler med løvskov og græssletter samt søer og delvist ubevoksede sandflader og sandtipper, der vidner om den tidligere brunkulsgravning i området. Der er også indrettet hundeskov, skovlegeplads, primitiv teltplads og 2 bålsteder.

Udsigt ved Haunstrup Brunkulslejer. Foto: Skov- og Naturstyrelsen

Se ruterne på Waymarked Trails her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#routelist?map=15!56.1042!8.8311 hvor du også kan hente ruterne som GPX-filer.

Vandrerute: Hindø

Hindø er en 70 ha stor ø i Stadil Fjord, som liger tæt på Hee udenfor Ringkøbing i Vestjylland. Øen er privatejet og fredet, men der er fri adgang for offentligheden.


Ruten, som er knap 6 km lang, starter på landsiden ved den lille parkeringsplads på Agersbækvej.

Vi går over Hindøbroen og fortsætter ind på øen med rørskov på begge sider. Kort tid efter vi har passeret kanalen og det lille sommerhus, drejer vi til højre og fortsætter langs øens nordkyst. Vi fortsætter til vi har passeret den lille skov på vores venstre hånd.

Udsigt over Hindø.
Vindblæst på Hindø. Foto: Leif Lodahl

Vi drejer mod syd og passerer hen over engen og følger stien som drejer, til vi kommer helt ud til øens østkyst. Her drejer vi til venstre mod nordøst og fortsætter forbi gården. Vi når tilbage til Y-krydset ved det lille sommerhus og fortsætter over kanalen og ud igennem rørskoven, for til sidst igen at krydse Hindøbroen.

Ruten findes her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11847393 og du kan også doanloade GPX-filen.

Vandrerute: Velling

Ruten, som er lidt mindre end 10 km lang, starter ved Velling Kirke, hvor der er mulighed for at parkere. Ruten går på veje, grusveje og gode stier. Vær dog opmærksom på, at turen nord om Velling sker i kanten af en forholdsvis trafikeret vej. Pas på i trafikken.

Landskabet i Danmark er meget varieret, og de oplever vi virkeligt på denne tur, som fører og ud langs åerne i engene ved vestkysten.


Vi følger vejen nord for kirkegården, som går ud mod engen. Vejen drejer mod nord og følger kanten mellem marker og eng. Efter kort tid drejer sporet 45 grader mod højre, ind over markerne. Vi drejer venstre om bygningerne og fortsætter til Velling Kirkeby. Fortsæt mod nord ud af byen forbi præstegården og hent til et større Y-kryds, hvor vi vælger vejen mod højre. Vi fortsætter langs vejen, hen over broen over banen. Vi fortsætter ad Skraldhedevej. Vi tager eventuelt en afstikker igennem Forundringens Have ved Skraldhedevej 7A. Det er en oplevelse værd.

Forundringens Have byder på mange oplevelser.

Lige nord for haven drejer vi mod højre og går mod øst. Hvor markvejen svinger mod venstre, tager vi den mindre markvej mod højre, langs læhegnet. Vi er nu på rutens højeste punkt, omkring 25 meter over havet. Når marken er passeret og vi vender tilbage til grusvejen, drejer vi til venstre.

Vi drejer til højre ved det skarpe sving efter Nørbæk 24. Efter jernbanebroen følger vi vejen Stavnskjær lige ud, og følger vejen når den svinger mod højre, til venstre, til højre osv. Vi fortsætter indtil vi når Rydbjergvej og er tæt på byen. Vi drejer til højre ad Rydbjergvej. Når vi passerer en stor ridebane på venstre hånd, drejer vi mod højre, lige før gården Rydbjerg.

Vi går i kanten mellem en skov på venstre hånd og en græsmakr på højre hånd. Vi bevæger os nu ud i engen. Lige efter at have passeret den første å, drejer vi til højre og følger stien langs Venner Ås sydside. Hvor åen svinger mod højre, kan vi på den modsatte bred se den private shelterplads Camp Åvang.

Ved bådelaugets plads krydser vi åen og går op til landevejen Velling Kirkeby, hvor vi drejer til højre mod Velling. Her passerer Fjordvang Efterskole på venstre hånd, og vi fortsætter ligeud, indtil vi returnerer til Velling Kirke.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11789270 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Mols Bjerge

Udgangspunktet for en god vandretur kan fx være Femmøller Efterskole (parkeringspladsen overfor efterskolen), men vi kan også køre helt til Agri Bavnehøj eller Trehøje, hvor jeg specielt vil fremhæve hedelandskabet øst for Mols Bjerge Vej. Der er parkeringspladser mange steder i skovene.

Mols Bjerge er en oplevelse, næsten uanset hvor i bjergene du går. Bjergene kan besøges alle fire årstider, og alle årstiderne har sin egen charme.


Hedelandskabet øst for Mols Bjerge Vej (Foto: Leif Lodahl)

Der er lavet en række gode ruter i bjergene og turistbureauerne er mere end villige til at komme med forslag. Jeg kan foreslå ruten “Mols Bjerge-stien Bjergetapen”, som er omkring 20 km. Der er naturligvis en del stigninger, men stierne er fine i hele nationalparken, så ruten virker ikke voldsom.

Ruten findes her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=8350111 og du kan også hente ruten som GPX-fil.