Hoverdal Plantage Rundtur

Naturstyrelsen har planlagt et par mindre gåture i Hoverdal Plantage ved Torsted i Vestjylland, men denne rute er 19 km og fører os rundt i både skov og på heden. Find Naturstyrelsens folder her: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/hoverdal-plantage/

Hoverdal Plantage er et naturområde mellem landsbyerne Hover og Torsted. Plantagen blev anlagt i 1891 for at mindske sandflugt på hederne. I dag kan du fortsat opleve indlandsklitter, de såkaldte “indsande”.

Udgangspunktet er parkeringspladsen ved hundeskoven på Sørupvej.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=16!56.1656!8.3974 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Knudmose rundtur

Ruten ved Knudmose, som er 12,5 km lang, tager udgangspunkt ved parkeringspladsen ved krydset Godsbanevej og Miljøvej, og fører os forbi Holtbjerg Sø, Herningværket, Knudmosesøerne og Flensborg Sø.

Knudmosen er et naturområde mellem Herning og Lind.

Vi kommer tæt forbi Knudmosebjerget, og hvis vi har lyst, kan vi jo bestige “bjerget”. Sidst på ruten kommer vi igennem Søndre Anlæg.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12458513 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Ålbæk Kås

Ruten ved Ålbæk Kås i Salling, som er 9 km lang, tager udgangspunkt på stranden lige nord for campingpladsen.

Ålbæk Kås eller Kås Hoved er en fredet halvø på vestsiden af Salling.

Første del af ruten foregår på stranden, som vi følger hele vejen rundt, til vi når til hedeområdet syd for skoven.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12449638 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Sondrup Plantage Rundtur

Ruten rundt i Sondrup Plantage ved Horsens Fjord er 4 km lang og fører os rundt i plantagen. Ønskes en lidt længere tur, kan ruten forlænges mod øst.

Sondrup Plantage er en skov på nordsiden af Horsens Fjord.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12445406 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Fussing Sø Rundtur

Ruten ved Fussing Sø i Østjylland, som er 14 km, tager sit udgangspunkt fra parkeringspladsen ved Vasevej. Ruten følger (stort set) Naturstyrelsens anbefalede rute.

Fussing Sø er en langsø i Østjylland beliggende tæt ved Fussingø, 10 km vest for Randers.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12412139 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vestbirk Vandkraftværk / Den Genfundne Bro

Ruten Den Genfundne Bro, som er 5,3 km lang fører os over broen, rundt i landskabet og forbi Vestbirk Vandkraftværk ved Brædstrup. Vi tager udgangspunkt ved parkeringspladsen ved Vestbirkvej nord for Den Genfundne Bro. Vær opmærksom på at der i højsæsonen er mange besøgende, og det kan være svært at finde parkeringsmuligheder.

OPDATERING: Vær opmærksom på at indkørslen til Søvejen 60-66 og videre til vandkraftværket er privat ejendom. Benyt i stedet stien, der ligger ca 600 meter mod sydøst, og som følger Gudenåen.

Vestbirk Vandkraftværk og Den Genfundne Bro ligger i Østjylland øst for Brædstrup.


Du kan finde ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12339540 og du kan også hente filen som GPX-fil.

Vandrerute: Gødstrup Sø Rundt

Ruten er 3,5 km og fører os rundt om Gødstrup Sø mellem Snejbjerg og Tjørring.

Gødstrup Sø er en sø i Midtjylland, beliggende mellem Snejbjerg og Tjørring, nordvest for Herning.


Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12330622 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Skov Olesens Plantage

Ruten i Skov Olesens Plantage mellem Herning og Hammerum er afmærket, og er ca. 3,6 km lang.


Skov Olesens Plantage er et naturområde syd for Hammerum, som ejes af Herning Kommune. Området udgør i dag 55 ha, heraf er 33 ha bevokset med skov. Plantagen blev for størstedelens vedkommende anlagt på heden i begyndelsen af 1950’erne.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12228597 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Rørbæk Sø Rundt

Rørbæk Sø er en sø i det sydøstlige Midtjylland mellem Nørre Snede og Thyregod. Søen ligger i vandskellet lige efter Skjernåens udspring. Før Skjern Å-projektet blev til, løb Rørbæk å ud i Vestersø nordøst for Lønborg, og derfra løb den videre i Lønborg å. I dag er både Rørbæk å og Lønborg å indlemmet i Skjern Å-projektet.

Ruten her er 11 km og tager udgangspunkt fra parkeringspladsen på Vester Møllevej, skråt overfor bådudlejningen.


Ruten har en forholdsvis hård højdeprofil med over 40 meters højdeforskel.

Højdeprofil for ruten Rørbæk Sø Rundt.
Højdeprofil for ruten Rørbæk Sø Rundt. Foto: leif Lodahl/OSM Relation Analyzer

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12164917 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Bagges Dæmning

Ruten starter og slutter ved Bollerup, med surferliv og gode faciliteter som madpakkehus, toiletter og bad samt grill plads og borde og bænke.


Vi går over Bagges Dæmning til Holmsland Klitvej, som vi følger mod nord indtil vi kommer til Holmsborgvej. Her drejer vi mod vest, ind i sommerhusområdet. Når vi kommer til Nordlysvej mod syd, drejer vi ad Holmsborgvej mod nord. Vi følger cykelvejen mod nord, til vi når til Søndervig.

Genåbning af Bagges Dæmning 26. marts 2016. Foto: Leif Lodahl.

Ved Badevej drejer vi til højre mod øst, til vi når det store kryds, hvor vi passerer Holmsland Klitvej ad fodgængerovergangen og fortsætter lige ud på cykelstien. Vi går langs landevejen til vi kommer til den lille parkeringsplads, lige overfor golfklubbens indkørsel. Her går vi til højre mod syd, ind i den lille skov, og fortsætter ad stien langs fjorden.

Efter nogen tid returnerer vi til dæmningen og til Bollerup.

Kitesurfing, havkajak og vandretur ved Bagges Dæmning. Foto: Leif Lodahl.

Ruten er beskrevet her: https://udinaturen.dk/shelter/105430

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=12156053 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Bagges dæmning forbinder Holmsland øst for Ringkøbing Fjord med Holmslands Klit vest for fjorden. Målet med at bygge dæmningen var dels at afvande sandene i den nordligste ende af fjorden til fordel for mere landbrugsjord, og dels at etablere en vej, der skulle lette overgangen for folk fra begge sider af fjorden.

Dæmningen er opført af Søren Hansen Bagge og hans søn, Halvor Christian Bagge i 1860’erne.