Bidstrupskovene ved Avnstrup

Ruten ved Bidstrup syd for Kirke Hvalsø på Sjælland er ca. 10 km, og starter ved parkeringspladsen i Avnstrup.


Vi starter med at gå sydover, hen over engstykket mellem Flygtningecenter Avnstrup og Hejede Sø. Når vi kommer til engens sydlige afgrænsning går vi ind i skoven, og kort efter går vi til højre mod sydvest. Vi følger skovvejen Kildevej til den slutter ved et T-kryds. Her drejer vi til venstre og fortsætter mod sydvest ad Oversrevsvej som fortsætter sydover, indtil vi kommer til parkeringspladsen ved Mortenstrupvej.

Vi drejer til højre og fortsætter mod vest indtil vi kommer til Skovvej. Hvor vejen deler sig i to fortsætter vi til venstre ad Skovvej. Overfor ejendommen Skovvej 52 findes en vandpost. Vi fortsætter mod nord ca. 150 m ind i skoven, hvor vi drejer skarpt til venstre ad kedelvej. Vejen svinger rundt og passerer Helvedeskedlen, som er et tørt dødishul (jordfaldshul).

For enden af Kedelvej er vi tilbage ved Skovvej, hvor vi drejer til venstre mod nord og følger Skovvej et godt stykke. På et tidspunkt svinger vejen mod øst og vi kommer til et kryds, hvor vi drejer til højre. Vejen svinger mod højre og vi går atter mod syd.

Når vi kommer til et sted hvor vejen deler sig i et Y-kryds, går vi til venstre. Kort tid efter ender vejen af den krydsende Avnsøvej , hvor vi går til venstre mod øst. Når vi kommer til et lidt kompliceret kryds, skal vi fortsætte ligeud ad Avnsøvej. Når vi når til enden i et T-kryds, drejer vi til højre mod syd ad Ny Tjørnehusvej.

Vi fortsætter i lang tid, indtil vejen ender i et T-kryds, hvor vi holder til venstre ad Savværksvej til vejen slutter i et T-kryds, hvor vi drejer til højre mod syd, ad Nordre Senatorievej. Vi når frem til Avnstrupvej, hvor vi drejer til venstre ind mod byen. Vi følger Avnstupvej til vi ankommer til parkeringspladsen, hvor vi startede.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11895898 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.