Døndalen

Ruten ved Døndalen på Bornholm er “kun” 8,6 km lang, men der er til gengæld 100 meters højdeforskel. Læg især mærke til første del af ruten, som nærmest er bjergbestigning.

Døndalen er et naturskønt område på det nordlige Bornholm, hvor du i foråret bl.a. kan opleve et væld af violer og anemoner. Du kan opleve skovens bund nærmest lyse op i hvide, gule og blå farver.

Højdeprofil
Højdeprofil (Kilde: OSM Relation Analyzer)

Ruten går langs Døndaleåen, og vær opmærksom på at stierne visse steder er meget smalle og det er temmelig fugtigt i området.


Vi passerer udsigtspunktet Amtmandsstenen og Døndalsfaldet, som med et fald på op imod 20 meter er Danmarks største vandfald.

Ruten går hen over Nordbornholms Golfbane, igennem Rutsker Plantage, forbi Dammemose og ender i Klemensker.

Du kan se ruten her, https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11831724 og du kan også downloade ruten som GPX-fil

Vestvolden

Ruten, som er lidt under 17 km, starter ved Utterslev Mose ved Åkandevej og fortsætter helt til Brøndby Havn. Undervejs skal vi krydse Frederikssundssvej, Jyllingevej, Roskildevej og flere andre veje.

Bor du i Københavnsområdet behøver du ikke forlade byen for at finde en vandrerute. Et eksempel er Vestvolden, som er et historisk fortanlæg, som skærer sig igennem den Københavnske vestegn.

De fleste steder kan vi benytte broer og tunneller, men enkelte steder krydser vi vejen i lyskryds. Stierne vi bevæger os på er i god kvalitet, men der kan være lidt fugtigt enkelte steder. På flere strækninger deler vi stien med cyklister, så pas på i trafikken.


Vi bevæger os sydover og krydser efter nogen tid Frederikssundsvej. Lige efter passerer vi Kagsmosen på højre side af kanalen. Vi passerer kanalen ved Islevholm og fortsætter sydover, nu på vestsiden. Vi befinder os i skov.

Når vi kommer til Slotsherrensvej krydser vi atter kanalen og vender tilbage til østsiden og følger Tårnvej til Jyllingevej. Vi passerer endnu en gang kanalen og vender tilbage til vestsiden, hvor vi fortsætter mod syd.Tag evt. på besøg i oplevelsescentret eller Ejbybunkeren, som ligger på østsiden.

Vær opmærksom på, at stierne her kan være lidt fugtige.

Efter ca. en kilometer når vi til boldbanerne ved Espelundens Idrætsanlæg og senere Absalon Camping efterfulgt af Roskildevej. Roskildevej passerer vi over den høje bro.

Vi skal passere Højre Taastrup banen, hvilket kræver lidt krumspring. Vi drejer til venstre ad Voldgaden og passerer ved Nørregårdsstien. Umiddelbar efter tunellen, drejer vi mod højre ad Banestien til vi igen kan komme mod syd.

Vi fortsætter mod syd, indtil vi kommer til Park Allé som vi passerer over lyskrydset. Vi fortsætter langs vestsiden, fortsat mod syd.

Vestvolden set fra en af broerne.
Eftersårsstemning ved Vestvoldens kanal set fra en af broerne. Foto: Leif Lodahl

Holbækmotorvejen passerer vi uden problemer igennem tunneller, og vi fortsætter ad Voldgaden på østsiden. Gammel Køge Landevej passerer vi også igennem tunneller, hvorefter vi går mod øst rundt om bassinnet. Herefter går vi rundt om bassinnets østende og fortsætter mod vest ad Mågestien som fører os under Amagermotorvejen og det sidste stykke til Brøndby Havn.

Du kan se ruten her, https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11805678 og du kan også downloade ruten som GPX-fil

Amagerminoen I

Amagerminoen er Københavns nye (2020) vandrerute. Ruten er en ubrudt rute fra DR Byen til Dragør havn. Ruten er 27 km lang, men det er muligt at klippe den over i to, fx. ved at springe af ved Vestamager Station og derfra tage metroen retur. Langt det meste af ruten foregår på veje og gode stier, men enkelte steder er stierne smalle og lidt sumpede. Det børe dog være muligt at gennemføre turen fx med klapvogn. Men det er altså ikke kun flad vej vi begiver os ud på.


Ruten fører os først igennem området vest for Sundby, i det område der hedder Lærkesletten. Vi går på smalle stier og over fårefolde.

Derefter går vi på støjvolden, som afskærmer motocross-banen fra Haveforeningen Sønderbro. Der er lidt meget støj fra motocrossbanen.

Følg de sort/blå skilte.
Følg de sort/blå skilte.

Syd for Vejlands Allé og Øresundsbanen går vi på Dæmningsvej, hvor vi skal dele vejen med cyklister. Det er et meget populært sted, så vi skal se os for. Sidst på stykket langs Dæmningsvej fører ruten os ind over engen mod øst, og det er en oplevelse vi ikke vil undvære. Om ikke andet for at komme væk fra cyklerne.

Kort efter vi passerer under Amagermotorvejen, drejer vi mod venstre, ned i engområdet og går nord om Birkedam. Vi går til højre ad Svenskeholmsvej, som fører os ud på fælleden Koklapperne. Vejen ud over engen byder på mange oplevelser, afhængigt af årstiden.

Udsigt fra Koklapperne ind over Amager.
Udsigt fra Koklapperne ind over Amager.

Når vi kommer til Granatvej skal vi vælge om vi vil gå til venstre mod Vestamager Station, eller om vi vil gå til højre og fortsætte turen.

Du kan finde ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11741012 . Samme sted kan du downloade GPX-filen. Du kan læse mere om Amagerminoen på Naturpark Amagers hjemmeside: https://naturparkamager.dk/oplevelser/amarminoen/.

Ledreborg Rundt

Turen Ledreborg Rundt, som er ca. 9 km, tager sit udgangspunkt i den lille parkeringsplads ved fordelingskrydset ved Skottehusvej. Ruten følger gode stier og veje, og ruten vil kunne gennemføres fx med en klapvogn, men vær opmærksom på, at der terrænet varierer og rutens højdeforskel er op imod 30 meter.

Ledreborg slot er en herregård mellem Roskilde og Kirke Hvalsø, som er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land.


Vi går ind i skoven langs golfbanen og fortsætter til vi kommer ud på den anden side af skoven. Vi drejer til højre og følger skoven. Da vi passerer et lille hus, følger vi stien ind i skoven. Ved det første kryds drejer vi til højre, hvor vi efter kort tid passerer en lille sø på højre hånd.

Vi drejer til venstre kort tid efter en lidt stejl stigning og holder derefter til højre og fortsætter til efter vi har passeret Skottehusvej. Stien drejer mod vest, og vi befinder os nu igen i udkanten af skoven. Vi følger et læhegn langs vejen og passerer to ejendomme. Når vi kommer til et T-kryds, drejer vi til højre og følger vejen forbi yderligere to ejendomme.

Vi fortsætter lige ud, og vi passerer snart tæt forbi museumsområdet. Vi går på en sti, som går parallelt med en af vejene, som ligger noget lavere, inde på museumsområdet. Fortsæt ned ad bakken til du kommer til museets parkeringsplads. Passér forbi den store butik, og fortsæt på tværs af vejen over til parkeringspladsen på den anden side. Lige før P-pladsen går en sti ind i skoven. Følg stien ind i skoven indtil vi når et kryds, hvor vi drejer til højre.

Vi kommer ud af skoven og står endnu en gang på Skottehusvej, hvor vi drejer til højre, hen langs med golfbanen. Vi fortsætter ligeud ad vejen, til vi returnerer til parkeringspladsen, hvor vi startede.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11772454 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Augustenborgstien

Augustenborgstien er en 7 km lang sti som forbinder flere naturområder omkring Augustenborg på Als, hvoraf et stort område er udlagt som vildtreservat. Det er derfor muligt at observere flere sjældne fuglearter i området.


Ruten starter ved Augustenborg Slot , hvor vi går igennem slotsparken og Augustenborg Skov. Ruten fortsætter langs Augustenborg Fjord, hvor vi passerer den indre del Lillehav og fortsætter sydover ad Krumom. Når vi har passeret dæmningen drejer vi til venstre ad Gammel Brovej, hvor vi går langs moseområdet Nydam og ender til sidst ved golfklubben i det smukke naturområde ved Mjang Dam.

Du kan se ruten her https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1849433, og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Velling

Ruten, som er lidt mindre end 10 km lang, starter ved Velling Kirke, hvor der er mulighed for at parkere. Ruten går på veje, grusveje og gode stier. Vær dog opmærksom på, at turen nord om Velling sker i kanten af en forholdsvis trafikeret vej. Pas på i trafikken.

Landskabet i Danmark er meget varieret, og de oplever vi virkeligt på denne tur, som fører og ud langs åerne i engene ved vestkysten.


Vi følger vejen nord for kirkegården, som går ud mod engen. Vejen drejer mod nord og følger kanten mellem marker og eng. Efter kort tid drejer sporet 45 grader mod højre, ind over markerne. Vi drejer venstre om bygningerne og fortsætter til Velling Kirkeby. Fortsæt mod nord ud af byen forbi præstegården og hent til et større Y-kryds, hvor vi vælger vejen mod højre. Vi fortsætter langs vejen, hen over broen over banen. Vi fortsætter ad Skraldhedevej. Vi tager eventuelt en afstikker igennem Forundringens Have ved Skraldhedevej 7A. Det er en oplevelse værd.

Forundringens Have byder på mange oplevelser.

Lige nord for haven drejer vi mod højre og går mod øst. Hvor markvejen svinger mod venstre, tager vi den mindre markvej mod højre, langs læhegnet. Vi er nu på rutens højeste punkt, omkring 25 meter over havet. Når marken er passeret og vi vender tilbage til grusvejen, drejer vi til venstre.

Vi drejer til højre ved det skarpe sving efter Nørbæk 24. Efter jernbanebroen følger vi vejen Stavnskjær lige ud, og følger vejen når den svinger mod højre, til venstre, til højre osv. Vi fortsætter indtil vi når Rydbjergvej og er tæt på byen. Vi drejer til højre ad Rydbjergvej. Når vi passerer en stor ridebane på venstre hånd, drejer vi mod højre, lige før gården Rydbjerg.

Vi går i kanten mellem en skov på venstre hånd og en græsmakr på højre hånd. Vi bevæger os nu ud i engen. Lige efter at have passeret den første å, drejer vi til højre og følger stien langs Venner Ås sydside. Hvor åen svinger mod højre, kan vi på den modsatte bred se den private shelterplads Camp Åvang.

Ved bådelaugets plads krydser vi åen og går op til landevejen Velling Kirkeby, hvor vi drejer til højre mod Velling. Her passerer Fjordvang Efterskole på venstre hånd, og vi fortsætter ligeud, indtil vi returnerer til Velling Kirke.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11789270 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Mols Bjerge

Udgangspunktet for en god vandretur kan fx være Femmøller Efterskole (parkeringspladsen overfor efterskolen), men vi kan også køre helt til Agri Bavnehøj eller Trehøje, hvor jeg specielt vil fremhæve hedelandskabet øst for Mols Bjerge Vej. Der er parkeringspladser mange steder i skovene.

Mols Bjerge er en oplevelse, næsten uanset hvor i bjergene du går. Bjergene kan besøges alle fire årstider, og alle årstiderne har sin egen charme.


Hedelandskabet øst for Mols Bjerge Vej (Foto: Leif Lodahl)

Der er lavet en række gode ruter i bjergene og turistbureauerne er mere end villige til at komme med forslag. Jeg kan foreslå ruten “Mols Bjerge-stien Bjergetapen”, som er omkring 20 km. Der er naturligvis en del stigninger, men stierne er fine i hele nationalparken, så ruten virker ikke voldsom.

Ruten findes her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=8350111 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Vandretur Stevns Klint Trampesti

Stevns Klint Trampesti er sammenlagt 21 km lang, og går fra Rødvig i syd til Bøgeskov Havn i nord. Det er ikke tilladt at cykle på stien, og hunde skal være i snor. Vi vælger en lidt kortere udgave på 5.6km, hvilket giver 11,2 km, fordi vi også skal tilbage ad samme rute.

Vi parkerer på parkeringspladsen på Højerup Bygade, lige overfor Højerup Kirke og Traktørstedet Højeruplund.


Ruten starter for enden af Højerup Bygade, lige ved Højerup Gamle Kirke. Vi begiver os nordpå, ind igennem den lille park. Vi fortsætter ind i skoven, helt ude ved klinten og vi følger klinten op forbi Klintegården og op til Stevns Fyr.

Udsigt til Højerup Kirke.
Udsigt til Højerup Kirke.

Vi fortsætter nordover, helt ude langs klinten. Nyd udsigten, men pas på ikke at gå for tæt på kanten. Der er langt ned. Husk også at nyde det smukke landskab ind over land. Enge og brusende kornmarker blander sig med roemarker.

Vi fortsætter op til kridtbruddet, hvor vi vender rundt og går samme tur tilbage. Når vi er tilbage i Højrup, skal vi huske at opleve den gamle kirke, som næsten hænger ud over klinten. Der er også mulighed for at komme ad en trappe helt ned på stranden, neden for klinten.

Du kan se hele ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2774223 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Gyrstinge Sø Rundt

Vandreruten rundt om Gyrstinge Sø, som er ca. 10 km, starter fra parkeringspladsen ved Øvej 14C. Denne rute er lidt mere udfordrende end andre ruter, når stierne går gennem fårefolde, tæt krat og når bække skal forceres gennem vadesteder.

Gyrstinge Sø er en 282 hektar stor sø der ligger nordøst for Ringsted på Midtsjælland.

Tæt skov med vandløb skal forceres undervejs.
Tæt skov med vandløb skal forceres undervejs.

Vi går sydover hen over dæmningen, hvor fårene græsser. Efter dæmningens sydende drejer stien mod nordvest langs markerne. Efter kort tid kommer vi ind igennem en fårefold, og krattet bliver tættere og stien smallere. På dette stykke krydser vi Frøsmose Å i et tæt krat.

Vi går op igennem Store Bøgeskov til en lille lysning i skovens nordende, hvor vi kan læske os med vand fra kilden.

Når vi når til det nordlige hjørne drejer stien til højre mod sydøst, og vi oplever kreaturerne græsse i engen mellem stien og søen. Efter lidt tid når vi tilbage til civilisationen, da når her støder på de første huse.

Efter svinget mod nordøst skifter landskabet karakter til våd eng hvor vi krydser Flædemose.

Herefter begiver vi os ind i Allindemagle Skov, men følger søens bred det meste af vejen. Vær opmærksom på at skovbunden visse steder er meget fugtig, blandt andet når vi skal forcere de små bække vi krydser.

Kort før rutens slutning passerer vi et vandindviningsanlæg, som tidligere har været anvendt af Københavns Vandforsyning til indvinding af overfladevand.

Find ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11758867 og her: https://www.openstreetmap.org/relation/11758867#map=14/55.5050/11.6869

Boserup Skov

Ruten starter ved parkeringspladsen Skovly overfor Boserupvej 81. Ruten er kun omkring 5 km, og slynger sig igennem skoven og moseområdet ved Boserup Sø. Ruten er lagt langs brede skovveje, hvor der er gode forhold, og hvor en klapvogn fx sagtens kan forcere terrænnet.

Boserup Skov er en skov beliggende 3-4 km. fra Roskilde. Skoven, der er fredet, ligger ud til Roskilde Fjord. Skoven er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Fantastiske oplevelser i Boserup Skov
Fantastiske oplevelser i Boserup Skov

Se ruten: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11744332&map=15!55.6624!12.0361

Hent ruten som GPX: https://hiking.waymarkedtrails.org/api/details/relation/11744332/gpx