Hov Vig – tre vandreruter

Naturstyrelsen har planlagt tre korte vandreruter ved Hov Vig i Odsherred, som med fordel kan kombineres til en længere rute. Ruterne er betegnet som Gul rute, Rød rute og Blå Rute, og tager udgangspunkt i Naturstyrelsens parkeringsplads ved Hovvigvej 105/108.

Hov Vig (eller Hovvig) er et naturreservat i Odsherred Kommune på Sjælland.


Gul rute

Ruten er ca. 3.3 km lang, og fører os sydover ud i Slette Eng.

Naturreservatet Hov Vig
Naturreservatet Hov Vig. Foto: Leif Lodahl.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11945393 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Rød rute

Ruten er ca. 5 km. lang og fører os over dæmningen, hvor vi bl.a. kan komme op i fugletårnet og få overblik over naturreservatet.

Fugletårnet ved dæmningen
Fugletårnet ved dæmningen. Foto: Leif Lodahl.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11945439 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Blå rute

Ruten er ca. 3,5 km og fører os nordover til Tyreeng og Nakke Skov.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11945927 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Rørvig til Gundestrup

Turen fra Rørvig til Gundestrup er en del af Fjordstien, som er en 300 km sammenhængende cykel- og vandrerute som fører os rundt om Isefjorden, Holbæk Fjord og Roskilde fjord. Denne rute er ca. 38 km lang.


Turen starter ved Rørvig Havn, hvor vi følger Fjordstien mod sydvest. Stien starter til venstre for Havnekontoret og Rørvig Bådbyggeri. Lidt nord for Skredbjerggård drejer stien til højre mod vest, væk fra kysten.

Vi går ind i skovstykket og følger stien til venstre mod syd, og vi kommer til Skredbjergvej, som vi følger mod venstre til vi når til Nakke. Vi følger vejen igennem Nakke, til vi kommer til et lille spor på venstre hånd, lige ved den gamle smedje.

Den gamle smedje i Nakke.
Den gamle smedje i Nakke. Foto: Leif Lodahl.

Vi følger sporet mod syd, til vi kommer til et vejkryds med to mindre parkeringspladser ved Hovvigvej 105 og 108.’

Vi drejer til højre, og følger stien mod vest, ud til dæmningen, hvor vi kan gå op i fugletårnet og få et overblik over fuglereservatet.

Fugletårnet ved dæmningen
Fugletårnet ved dæmningen. Foto: Leif Lodahl

Vi går over dæmningen og igennem det lille skovstykke, hvorefter vi passerer Det Lille Rygehus. Vi fortsætter lige ud ad Hovvigvej til vi møder Østerlyngvej i Øster Lyng.

Det gamle Rygehus.
Det gamle Rygehus. Foto: Leif Lodahl.

Vi følger Østerlyngvej mod vest og vejen bliver til Lindealle og senere Algade i Nykøbing. Lige før Odsherred Teater drejer vi til venstre mod syd ad Havnegade og vi krydser banen. Hvor vejen deler sig holder vi til højre ad Havnevej og drejer til højre ad Snekkevej. Lige efter havnekontoret drejer vi til venstre, og går helt ned til havnekajen, hvor vi drejer til højre. Da vi når til de syv små bådehuse, som står på pæle i vandet, følger vi stien, som ligger på dæmningen i bunden af havnen. Drej til højre ad Egebjergvej og følg hovedvejen Egebjergvej sydover (der er cykel- og gangsti i begge sider af vejen).

Efter et kort stykke slår vi vejen ind i skoven Grønnehave. Ved den lille parkeringsplads går vi ind i skoven og går ad skovvejen skråt til højre, mod nordvest. Ca. 100 meter efter vi passerer to bygninger, drejer vi til venstre. Vi når til Psykiatrisk Hospital Nykøbing Sjælland, hvor vi fortsætter lige ud, indtil vi når til hovedbygningen og kirkebygningen, hvor vi drejer til venstre, og fortsætter langs Annebergparken tilbage til Egebjergvej, hvor vi drejer til højre.

Psykiatrisk Hospital Nykøbing Sjælland
Hovedbygningen ved Psykiatrisk Hospital Nykøbing Sjælland. Foto: Leif Lodahl.

Vi følger Egebjergvej til et lille stykke efter Strandhuse, hvor vi støder på en sti på venstre side af vejen. Følg stien mod øst, og efter kort tid bliver stien til Bøssebjerg, og efter kort tid, når vejen drejer til højre, fortsætter vi lige ud ad den lille sti. Følg stien ind i byen, og fortsæt ad Bøsserup Bakke og drej til venstre ad Bøsserup Huse. Drej til højre ad stien efter det første hus.

Vi følger stien forbi plantagen og passer Bøsserup Mark, hvor vi fortsætter ad stien. Vi når til Underød Huse, hvor vi fortsætter lige ud. Når vejen drejer til venstre, fortsætter vi lige ud ad stien hen over engen. Vi krydser Egebjerg Mark og fortsætter lige ud.

I Englands Huse støder vi på Vandværksvej, hvor vi drejer til venstre og efter kort til drejer vi til højre ad Nordre Skovvej som bliver til Skovvej. Hvor Skovvej drejer til venstre, fortsætter vi lige ud ad den lille sti mellem nr. 26 og 28. Vi følger stien til vi atter kommer til Skovvej, som vi følger ca. 50 meter til venstre. Vi drejer til højre mod syd, og går ind i skoven, hvor vi efter et par hundrede meter drejer til venstre, hvor skovvejen deler sig.

Når vi når til den lille parkeringsplads drejer vi til højre og går mod syd og vi følger stien, som går tæt langsk kysten. Når stien drejer til højre, følger vi stien. Efter nogen tid går en sti til venstre, og den følger vi, til vi kommer ud i det åbne landskab. Når vi møder Stokkebjergvej går vi til venstre ca. 100 meter, og drejer til højre ad Grønlandsvej til vejen drejer. Her fortsætter vi ad stien lige ud, ind i skoven, hvor vi krydser Grønlandsvej. Efter lidt tid kommer vi til et kryds, hvor vi går til venstre mod øst til vi når til porten til Marinestation Kongsøre. Vi drejer til højre før porten, og går mod syd.

Når vi kommer til et lille engstykke helt ude ved kysten, drejer vi til høre og går mod vest ad Sandskredsvej. Lige efter at vejen slår et lille sving til højre og går vi til venstre mod syd, og ved krydset drejer vi til højre mod vest og fælger stien til vi når til en lille parkeringsplads ved skovkanten. Vi fortsætter lige ud ad Næbbevej og følger vejen når den slår et sving til høre. Ved nr. 15 fortsætter Næbbevej mod venstre (Assenbjergvej fortsætter lige ud). Vi følger Næbbevej til venstre mod vest til vi når til Maglehøjvej til venstre, som vi følger mod syd.

I byområdet Abildøre kommer vi til et T-kryds, og vi drejer til højre. Maglehøjvej bliver til Irisvej, og vi drejer til venstre ad Mosevangen, og til højre ad Fyrrevang som bliver til Enebærkrogen. Kort efter et sving, rejer vi til venstre ad Lærkedalen og til venstre igen ad Egebjergvej, som fortsætter ud af byen. Vi krydser åen ved den lille havn og fortsætter lige ud, og følger nu Sidingedæmningen til vi når til Egenæs Huse.

I byen drejer vi til højre ad Egenæsvej, og fortsætter efter svinget ad Askebjerggårdsvej, som vi følger rundt om byen. Vi drejer til højre ad Egemosegårdsvej og straks derefter til venstre ad Ærtebjergvej. Vi følger svinget til højre og fortsætter langs vejen mod vest. Vi når til landsbyen Plejerup, hvor vejen bliver til Humlehaven et kort stykke, hvorefter vi drejer til venstre ad Plejerupvej. Vi følger svinget til højre lige ved byens udkant, og fortsætter 300 meter til vi møder Plejeruphuse på venstre hånd, som vi følge mod syd. I landsbyen Plejeruphuse drejer vi til venstre ad Strandvangen og følger den i en bue rundt, til vi møder Lyngtoften på højre hånd og siden Krovejen til venstre.

For enden af Krovejen i Gundestrup drejer vi til venstre ad stien langs Nykøbingvej mod øst, og vi kommer til Grevinge Kanals udløb ved den nordvestlige ende af Lammefjordsdæmningen.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11944654 og du kan også hente ruren som GPX-fil.

Du kan se hele Isefjordsruten her: hittps://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=1595942 og du kan også hente ruten som GPX-fil.

Bidstrupskovene ved Avnstrup

Ruten ved Bidstrup syd for Kirke Hvalsø på Sjælland er ca. 10 km, og starter ved parkeringspladsen i Avnstrup.


Vi starter med at gå sydover, hen over engstykket mellem Flygtningecenter Avnstrup og Hejede Sø. Når vi kommer til engens sydlige afgrænsning går vi ind i skoven, og kort efter går vi til højre mod sydvest. Vi følger skovvejen Kildevej til den slutter ved et T-kryds. Her drejer vi til venstre og fortsætter mod sydvest ad Oversrevsvej som fortsætter sydover, indtil vi kommer til parkeringspladsen ved Mortenstrupvej.

Vi drejer til højre og fortsætter mod vest indtil vi kommer til Skovvej. Hvor vejen deler sig i to fortsætter vi til venstre ad Skovvej. Overfor ejendommen Skovvej 52 findes en vandpost. Vi fortsætter mod nord ca. 150 m ind i skoven, hvor vi drejer skarpt til venstre ad kedelvej. Vejen svinger rundt og passerer Helvedeskedlen, som er et tørt dødishul (jordfaldshul).

For enden af Kedelvej er vi tilbage ved Skovvej, hvor vi drejer til venstre mod nord og følger Skovvej et godt stykke. På et tidspunkt svinger vejen mod øst og vi kommer til et kryds, hvor vi drejer til højre. Vejen svinger mod højre og vi går atter mod syd.

Når vi kommer til et sted hvor vejen deler sig i et Y-kryds, går vi til venstre. Kort tid efter ender vejen af den krydsende Avnsøvej , hvor vi går til venstre mod øst. Når vi kommer til et lidt kompliceret kryds, skal vi fortsætte ligeud ad Avnsøvej. Når vi når til enden i et T-kryds, drejer vi til højre mod syd ad Ny Tjørnehusvej.

Vi fortsætter i lang tid, indtil vejen ender i et T-kryds, hvor vi holder til venstre ad Savværksvej til vejen slutter i et T-kryds, hvor vi drejer til højre mod syd, ad Nordre Senatorievej. Vi når frem til Avnstrupvej, hvor vi drejer til venstre ind mod byen. Vi følger Avnstupvej til vi ankommer til parkeringspladsen, hvor vi startede.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11895898 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Søndersø Rundt

Søndersø er en sø i Nordsjælland syd for Værløse i Furesø Kommune. Ruten som er 5,6 km lang, starter fra parkeringspladsen ved Ballerupvej.


Vi går ind i skoven ad den lille sti. Når vi kommer ud af skoven, går vi til venstre ad Ballerupvej. Hvor vejen drejer let mod venstre, drejer vi mod højre, ind på stien, som går langs søens bred. Vi følger stien langs Tipperup Å, og vi passerer et vandbassin. Umiddelbart efter dette bassin, drejer vi igen mod højre og bevæger os ind i skoven, fortsat langs Tipperup Å.

Vi følger stien til vi kommer ud af skoven, hvor vi krydser åen og kortvarigt følger cykelstien, mens vi kan tage et kig over til Flyvestation Værløse. Efter et ganske kort stykke drejer vi igen til højre ad en gangsti og følger den langs søbredden. Kort tid efter svinger stien let mod venstre, og kort tid efter kommer vi til et kryds.

Drej til højre ad stien mod nord, og fortsæt ud over engen, hvor vi på venstre hånd har udsigt til Præstesø. Ved det næste skovstykke drejer vi igen mod højre, ind skoven og vi følger igen søbredden. Vi går langs søens nordlige bred, og vi drejer langsomt mod sydøst og senere syd. På denne strækning kan vi fornemme haverne bag træerne på venstre hånd.

Vi ankommer til det sted ved Ballerupvej, hvor vi startede, og vi følger den lille smalle sti tilbage til parkeringspladsen.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11894927 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Gurre Sø Rundt

Ruten ved Gurre Sø, som er ca. 10 km lang, starter ved den lille parkeringsplads ved Valdemarslund, Gurrevej 447. Ruten starter på den modsatte side af Gurrevej, lige overfor gården. Vi kommer til at gå på skovvej og skovstier, og stierne er rigtig gode, dog med undtagelse af stykket på Storø. Visse steder er det meget fugtigt, men det er muligt at komme hele vejen rundt uden at blive alt for våd. Enkelte steder skal vi passere væltede træer, men ikke noget alvorligt. Jeg tænker godt vi kan gennemføre ruten med barn i klapvogn.

Gurre Sø er en sø beliggende i Helsingør Kommune i Nordøstsjælland. Ruten som er ca. 10 km følger søbredden tæt hele vejen rundt.


Vi starter på skovvejen Søvej det første stykke ind i skoven. Efter ca. 800 meter er der et skilt til højre til fugletårnet. Det er en ganske lille afstikker ned til søen, hvor vi kan kigge over til den lille ø Mågeøen. 150 meter senere drejer vi til højre, ind på en mindre skovsti. Vi følger stien langs bredden ud på Lille Ø’s Krog.

Følg stien langs søbredden. Vi passerer en lille teltplads, kaldet Pigernes Vadested og kort tid efter støder vi igen til skovvejen, og vi drejer til højre, fortsat med søen på vores højre hånd. Vi passerer et vådområde, hvor Gurre Å rammer søen. Det er et fugtig område, men der er etableret en smal sti som er tør.

Vådområdet ved Gurre Å
Vådområdet ved Gurre Å. Foto: Leif Lodahl

Vi drejer mod nord, og følger fortsat søens bred. Vi passerer en mindre grillplads med udsigt til en lille ø. Vi kommer ud på en lille tange, kaldet Stenkrogen, og kort herefter kan vi kigge over til Storø. Vi passerer et område kaldet Mudderhullerne, men bare rolig; stien er tør. Vi fortsætter langs søbredden og når til søens nordlige ende, hvor stien drejer til højre, stik øst.

Efter nogen tid passerer vi broen, som bringer os ud på Storø. Pas på broen er meget glat i vådt vejr. På øen, følg stien højre om, ud til Kalven. Herfra kan vi fortsætte længere ud på øen, men stierne er ikke særlige tydelige, og vi kan nemt fare vild. Følg evt. samme stti tilbage, som vi kom med, og gå tilbage over broen.

Når vi atter har passeret broen drejer vi til højre, og fortsætter tæt langs søens bred. Vi kommer forbi en skovridderbolig, og her skal vi være opmærksomme på, at vi er i en privat skov.

Efter nogen tid passerer vi endnu en bro over den lille kanal mellem Gurre Sø og Slotssøen. Kort tid senere rammer vi igen den skovvej vi startede på. Drej til venstre og fortsæt tilbage til Gurrevej.

Kanalen mellem Gurre Sø og Slotssøen.
Udsigt over kanalen mellem Gurre Sø og Slotssøen. Foto: Leif Lodahl.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11890942 , og du kan også downloade GPX-filen.

Vandrerute: Dodekalitten

Dodekalitten er et kunstværk ved Glentehøj (Kragenæs) på Lolland. Ruten som er 8 km lang starter ved marinaen i Kragenæs.

Ruten vil føre os ud i det åbne lollandske landskab, og vi vil opleve Dodelkalitten, Ravsborg Voldsted samt et utal af gravhøje.


Vi følger Kragnæsvej tilbage i vestlig retning, indtil vi på venstre side af vejen, drejer mod syd ind i Klinkeskov. Vi følger skovstien 400 meter, indtil vi kommer ud i det åbne landskab i skovens sydlige ende.

Billede af dodekalitten
Dodekalitten er et imponerende kunstværk. Foto: Leif Lodahl.

Vi følger den smalle vej lige ud, indtil vi kommer til Dodekalitten.

Vi fortsætter ad samme vej mod syd, hvor vi passerer undervejs fire gravhøje på højre hånd, indtil vi kommer til Ravnsborgvej, hvor vi drejer til venstre. Hvor vejen svinger skarpt til højre, drejer vi til venstre og besøger Ravnsborg Voldsted.

Billede af en nedslidt gård.
Idyllisk landliv. Foto: Leif Lodahl.

Vi går tilbage ad samme vej og fortsætter lige ud ad Ravnsborgvej. Hvor vejen drejer skarpt til venstre, drejer vi til højre ad den lille markvej, som krydser marken. Når vi kommer til skovstykket, følger vi skoven højre om, langs skovens østside. Når vi har passeret skovstykket krydser vi igen marken og vender tilbage til Ravnsborgvej, hvor vi drejer til venstre og efter ganske kort tid højre ad Møllelungsvej. Lige før Kragenæsvej drejer vi til højre ad Stålmosen og passerer en række huse. Det sidste stykke af Stålmosen er ikke asfalteret. Vi fortsætter indtil vi kommer til en smal vej på tværs, hvor vi drejer til venstre. Vi fortsætter mod nord ind igennem Klinkeskoven og returnerer til Kragenæs ad samme vej som ruten begyndte.

Udsigt fra Ravnsborg Voldsted
Udsigt fra Ravnsborg Voldsted. Foto: Leif Lodahl.

Du kan se ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11848369 og du kan også downloade ruten som GPX-fil.

Vandrerute: Hindø

Hindø er en 70 ha stor ø i Stadil Fjord, som liger tæt på Hee udenfor Ringkøbing i Vestjylland. Øen er privatejet og fredet, men der er fri adgang for offentligheden.


Ruten, som er knap 6 km lang, starter på landsiden ved den lille parkeringsplads på Agersbækvej.

Vi går over Hindøbroen og fortsætter ind på øen med rørskov på begge sider. Kort tid efter vi har passeret kanalen og det lille sommerhus, drejer vi til højre og fortsætter langs øens nordkyst. Vi fortsætter til vi har passeret den lille skov på vores venstre hånd.

Udsigt over Hindø.
Vindblæst på Hindø. Foto: Leif Lodahl

Vi drejer mod syd og passerer hen over engen og følger stien som drejer, til vi kommer helt ud til øens østkyst. Her drejer vi til venstre mod nordøst og fortsætter forbi gården. Vi når tilbage til Y-krydset ved det lille sommerhus og fortsætter over kanalen og ud igennem rørskoven, for til sidst igen at krydse Hindøbroen.

Ruten findes her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11847393 og du kan også doanloade GPX-filen.

Døndalen

Ruten ved Døndalen på Bornholm er “kun” 8,6 km lang, men der er til gengæld 100 meters højdeforskel. Læg især mærke til første del af ruten, som nærmest er bjergbestigning.

Døndalen er et naturskønt område på det nordlige Bornholm, hvor du i foråret bl.a. kan opleve et væld af violer og anemoner. Du kan opleve skovens bund nærmest lyse op i hvide, gule og blå farver.

Højdeprofil
Højdeprofil (Kilde: OSM Relation Analyzer)

Ruten går langs Døndaleåen, og vær opmærksom på at stierne visse steder er meget smalle og det er temmelig fugtigt i området.


Vi passerer udsigtspunktet Amtmandsstenen og Døndalsfaldet, som med et fald på op imod 20 meter er Danmarks største vandfald.

Ruten går hen over Nordbornholms Golfbane, igennem Rutsker Plantage, forbi Dammemose og ender i Klemensker.

Ruten set fra ludten.
Ruten set fra luften.
Kilder: Dataforsyningen, OpenTopography og OpenStreetmap

Du kan se ruten her, https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11831724 og du kan også downloade ruten som GPX-fil

Vestvolden

Ruten, som er lidt under 17 km, starter ved Utterslev Mose ved Åkandevej og fortsætter helt til Brøndby Havn. Undervejs skal vi krydse Frederikssundssvej, Jyllingevej, Roskildevej og flere andre veje.

Bor du i Københavnsområdet behøver du ikke forlade byen for at finde en vandrerute. Et eksempel er Vestvolden, som er et historisk fortanlæg, som skærer sig igennem den Københavnske vestegn.

De fleste steder kan vi benytte broer og tunneller, men enkelte steder krydser vi vejen i lyskryds. Stierne vi bevæger os på er i god kvalitet, men der kan være lidt fugtigt enkelte steder. På flere strækninger deler vi stien med cyklister, så pas på i trafikken.


Vi bevæger os sydover og krydser efter nogen tid Frederikssundsvej. Lige efter passerer vi Kagsmosen på højre side af kanalen. Vi passerer kanalen ved Islevholm og fortsætter sydover, nu på vestsiden. Vi befinder os i skov.

Når vi kommer til Slotsherrensvej krydser vi atter kanalen og vender tilbage til østsiden og følger Tårnvej til Jyllingevej. Vi passerer endnu en gang kanalen og vender tilbage til vestsiden, hvor vi fortsætter mod syd.Tag evt. på besøg i oplevelsescentret eller Ejbybunkeren, som ligger på østsiden.

Vær opmærksom på, at stierne her kan være lidt fugtige.

Efter ca. en kilometer når vi til boldbanerne ved Espelundens Idrætsanlæg og senere Absalon Camping efterfulgt af Roskildevej. Roskildevej passerer vi over den høje bro.

Vi skal passere Højre Taastrup banen, hvilket kræver lidt krumspring. Vi drejer til venstre ad Voldgaden og passerer ved Nørregårdsstien. Umiddelbar efter tunellen, drejer vi mod højre ad Banestien til vi igen kan komme mod syd.

Vi fortsætter mod syd, indtil vi kommer til Park Allé som vi passerer over lyskrydset. Vi fortsætter langs vestsiden, fortsat mod syd.

Vestvolden set fra en af broerne.
Eftersårsstemning ved Vestvoldens kanal set fra en af broerne. Foto: Leif Lodahl

Holbækmotorvejen passerer vi uden problemer igennem tunneller, og vi fortsætter ad Voldgaden på østsiden. Gammel Køge Landevej passerer vi også igennem tunneller, hvorefter vi går mod øst rundt om bassinnet. Herefter går vi rundt om bassinnets østende og fortsætter mod vest ad Mågestien som fører os under Amagermotorvejen og det sidste stykke til Brøndby Havn.

Du kan se ruten her, https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11805678 og du kan også downloade ruten som GPX-fil

Amagerminoen I

Amagerminoen er Københavns nye (2020) vandrerute. Ruten er en ubrudt rute fra DR Byen til Dragør havn. Ruten er 27 km lang, men det er muligt at klippe den over i to, fx. ved at springe af ved Vestamager Station og derfra tage metroen retur. Langt det meste af ruten foregår på veje og gode stier, men enkelte steder er stierne smalle og lidt sumpede. Det børe dog være muligt at gennemføre turen fx med klapvogn. Men det er altså ikke kun flad vej vi begiver os ud på.


Ruten fører os først igennem området vest for Sundby, i det område der hedder Lærkesletten. Vi går på smalle stier og over fårefolde.

Derefter går vi på støjvolden, som afskærmer motocross-banen fra Haveforeningen Sønderbro. Der er lidt meget støj fra motocrossbanen.

Følg de sort/blå skilte.
Følg de sort/blå skilte.

Syd for Vejlands Allé og Øresundsbanen går vi på Dæmningsvej, hvor vi skal dele vejen med cyklister. Det er et meget populært sted, så vi skal se os for. Sidst på stykket langs Dæmningsvej fører ruten os ind over engen mod øst, og det er en oplevelse vi ikke vil undvære. Om ikke andet for at komme væk fra cyklerne.

Kort efter vi passerer under Amagermotorvejen, drejer vi mod venstre, ned i engområdet og går nord om Birkedam. Vi går til højre ad Svenskeholmsvej, som fører os ud på fælleden Koklapperne. Vejen ud over engen byder på mange oplevelser, afhængigt af årstiden.

Udsigt fra Koklapperne ind over Amager.
Udsigt fra Koklapperne ind over Amager.

Når vi kommer til Granatvej skal vi vælge om vi vil gå til venstre mod Vestamager Station, eller om vi vil gå til højre og fortsætte turen.

Du kan finde ruten her: https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=11741012 . Samme sted kan du downloade GPX-filen. Du kan læse mere om Amagerminoen på Naturpark Amagers hjemmeside: https://naturparkamager.dk/oplevelser/amarminoen/.